Pisci Prednacrta budućeg Građanskog zakonika (GZ) smatraju da je potrebno uvođenje ''demografske naknade'', odnosno novčane pomoći za treće dete, kao jedne od mera za suzbijanje "bele kuge" u Srbiji.

Prema rešenjima iz Prednacrta GZ, porodice za četvrto dete ne bi dobijale nikakav dodatak, ali im on ne bi bio ukinut za treće dete.

"Demografska situacija u našoj zemlji je alarmantna i to nije ništa novo, ni nepoznato. Zato je Komisija za izradu Zakonika smatrala da treba uvesti 'demografsku naknadu' za treće dete. Visinu tog iznosa određivalo bi ministarstvo finasija", izjavila je danas Tanjugu član radne grupe za izradu zakonika Olga Cvejić Jančić.

Ne očekuje se naravno da ''demografski dodatak'' odmah da neke spektakularne rezulatate, kao što ta mera nije ni zamišljena kao svemoguća, ukazala je Cvejić Jančić, koja je i profesor na Katedri za privatno pravo Fakulteta za Evropske pravno-političke studije na Univerzitetu Singidunum u Novom Sadu.

"Tako krupno pitanje kao što je obnavljanje stanovništva i povećanje nataliteta, ne može biti ostvareno jednom merom. Problem je kompleksan i zahteva sveobuhvatne mere kao što su olakšice u stambenoj politici, kreditnoj politici, poreskoj politici, politici zapošljavanja i drugo", ukazala je profesrorka.

Pored toga, kako je navela, demografski dodatak može da bude samo stimulans roditeljima sa finansijskim poteškoćama da se lakše odluče na proširenje porodice.

"Komisija je smatrala da je potrebno preduzeti nešto konkretno i opipljivo, kako bi se natalitet oprezno i postepeno podsticao. U tom smislu namera je bila da se pomogne porodicama, koje već imaju dvoje dece i žele i treće dete, ali imaju nedoumica finansijske prirode, da njihova odluka prevagne u pozitivan stav za rađanje", istakla je Cvejić Jančić.

Niko u Komisiji, prema njenim rečima, nije smatrao da to treba da bude odlučujući faktor zbog koga će bilo ko odlučiti da rodi treće dete.

"Odluka je uvek na roditeljima i njihovoj ljubavi prema deci i želji da povećaju porodicu, a pomoć države treba da ih ohrabri na putu donošenja te odluke", ukazala je ona.

Isto tako nije bila namera Komisije da žena treba da napusti posao da bi se posvetila kući i deci, nego da se uz redovne radne obaveze, karijeru i slično, odluči i za treće dete, uz jednu finansijsku podršku koja bi celoj porodici to samo olakšala, objasnila je Cvejić Jančić.

Ona je podsetila da i sada ima porodica koje vrlo uspešno podižu troje i više dece, bez ikakve državne pomoći, a Komisija je smatrala da bi takvih porodica moglo da bude i više, kada bi bili malo podstaknuti nekim vidom pomoći i finansijskog ohrabrenja.

Slična situacija sa demogravskom situacijom je i u većini evropskih zemalja, usled čega se često ističe da Evropa ubrzano stari.

"Zbog toga ni jedna evropska zemlja koja se suočila sa tim problemom nije ostala ravnodušna i neaktivna povodom sopstvene demografske situacije i preduzele su i preduzimaju najrazličitije mere za podsticanje rađanja", napomenula je profesorka.