CENTRI za socijalni rad pokrenuli su 1.971 postupak za oduzimanje roditeljskog prava u poslednje tri godine, dok su sudovi u čak 933 slučaja presudili da je najbolji roditelj - država.

Najviše ”maćeha” ima u centralnoj Srbiji - čak duplo više nego u Vojvodini. Treće mesto pripada Beogradu, a zabeleženi postupci na KiM mogu se nabrojati na prste jedne ruke.

Tako je, recimo, u Beogradu prošle godine pokrenuto 58 postupaka za oduzimanje roditeljskog prava što je učinjeno u osam slučajeva. Isti broj roditelja ostao je bez dece i u Kragujevcu, ali je oduzimanje roditeljskog prava inicirano u tek 18 slučajeva.

- Najviše postupaka pokreće Centar za socijalni rad, a najmanje jedan od roditelja - kaže sudija Gordana Vuković, portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu. - Centar inicira postupak kada roditelji grubo zanemaruju dete - kada su ga napustili, ako se ne staraju o njemu, a sa njim žive, ako izbegavaju da ga izdržavaju. Isto se događa i u slučajevima kada roditelji zloupotrebljavaju pravo - kada emocionalno zlostavljaju dete, izrabljuju ga, primoravaju na rad zbog koga mu je ugroženo zdravlje.

RODITELJI NAPOLA
PREMA rečima sudije Vuković, postupak za delimično lišenje roditeljskog prava često pokreće jedan od roditelja posle razvoda braka. Razloga ima više - kada je potrebno da dete ide na operaciju u inostranstvo, da dobije pasoš, kada jedan od roditelja neće da sarađuje ili je nedostupan. Ovakvih slučajeva je daleko manje od postupaka za potpuno lišenje.

Sud može da oduzme dete i kada se dokaže da ga roditelji podstiču na kriminal, navikavaju na alkoholizam ili da ne ide u školu. U svakom od ovih slučajeva, roditelj se lišava svih prava i dužnosti, osim da izdržava svoje dete.

Analiza centara za socijalni rad pokazala je da je do pre dve godine broj pokrenutih postupaka bio prilično neujednačen, pre svega zbog različite učestalosti primene ovog pravnog instrumenta.

U poslednje dve godine, međutim, broj se stabilizovao, a stručnjaci kao razlog za to navode uzajamno prilagođavanje sistema socijalne zaštite i pravosuđa.


HITNE MERE SVE ČEŠĆE

ZABRINJAVAJUĆE je što raste broj hitnih slučajeva u kojima su centri za socijalni rad morali odmah da reaguju i da oduzmu decu porodicama. Pre tri godine je na ovaj način oduzeto je 522 dece, pre dve 600, a prošle čak 811 dece.