BORBA protiv siromaštva u Srbiji i ostalim zemljama zapadnog Balkana trebalo bi da se vodi usvajanjem standarda Evropske unije. Parlamenti ovih zemalja moraju da u svoje sisteme unesu merila Evropske unije u borbi sa siromaštvom. Ovo je rečeno u utorak na Konferenciji parlamentarnih odbora zemalja zapadnog Balkana i Turske, održanoj u Skupštini Srbije.

PRIDRUŽIVANJE
ANDREAS Kesteris, visoki savetnik Generalnog direktora za proširenje EU, rekao je da je zapadnom Balkanu i Turskoj dato oko 800 miliona evra kroz projekat pomoći državama kandidatima i potencijalnim članicama EU. Naša zemlja će morati da u pogledu borbe sa siromaštvom donese veliki broj zakona usklađenih sa principima EU.

Vensan Dežer, šef delegacije EU u Srbiji, rekao je da oko sedam odsto ljudi u Srbiji i oko 17 odsto evropskog stanovništva živi ispod linije siromaštva, a da su najugroženiji Romi, izbegli i raseljeni, među kojima je i veliki broj dece. Prema Dežerovim rečima, na podršku i pomoć najugroženijima ne treba gledati kao na trošak, već kao na ulaganje u budućnost.

Prema podacima Snežane Stojanović Plavšić, predsednice Odbora Narodne skupštine za smanjenje siromaštva, od 2009. godine samo u Vojvodini nije zabeležen porast siromaštva. Gotovo 10 odsto mališana starosti do 13 godina i oko osam odsto mlađih od 18 godina, prema analizama iz 2009. godine, bilo je siromašno.

- Zahvaljujući Strategiji za smanjenje siromaštva Vlade Srbije, stopa siromaštva prepolovljena je u periodu od 2003. do 2008. godine, ali je broj siromašnih, zbog svetske ekonomske krize, ponovo u porastu - rekla je predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović.