BEOGRAD- Ministarstvo rada i socijalne politike Srbije saopštilo je danas da je zabranilo rad privatnom staračkom domu "Horizonti" u Rakovici kod Beograda, iz kojeg je nestala jedna od štićenica, Mirjana Zima.

U saopštenju je navedeno da vlasnik doma nema dozvolu za rad i da nije ispunio druge zakonske uslove zbog čega mu je naloženo da u roku od sedam dana "isprazni objekat" u kome se nalaze 34 štićenika i da o tome obavesti Ministarstvo.

Ministarstvo je najavilo i da će protiv vlasnika doma za stare "Horizonti" podneti prekršajnu i krivičnu prijavu, kao i da će protiv zaposlenih koji su prekršili principe stručnog rada podneti prekršajne prijave.

Navodeći nedostatke u radu tog doma, Ministarstvo rada i socijalne politike je ukazalo da dosijei o korisnicima sadrže samo medicinsku dokumentaciju i da u njima nema izjave korisnika da su smešteni uz sopstveni pristanak, odnosno pristanak staratelja ako su ga imali, što je protivno zakonu.

"Imajući u vidu da je Zakonom predviđena obaveza da se licima koja nisu sposobna da izraze svoju volju postavlja privremeni staralac u postupku smeštaja radi zaštite njihovih interesa, inspekcija je konstatovala da u slučaju štićenice Mirjane Zime to nije urađeno", saopštilo je Ministarstvo.

Zaposleni u domu za stare "Horizonti" nisu, kako je navedeno, inicirali postavljanje staraoca za Mirjanu Zimu, niti su upozorili srodnike na tu obavezu.

Ministarstvo rada i socijalne politike apeluje na srodnike i buduće korisnike smeštaja u privatnim domovima da provere da li dom ima dozvolu za rad tog ministarstva, jer su neki domovi registrovani kao pansioni kod Agencije za privredne registre.

Oni nemaju dozvolu Ministarstva rada i socijalne politike, te kao takvi ne mogu biti korišćeni za smeštaj starih lica, navedeno je u saopštenju.

Budući korisnici i njihovi srodnici informacije o registrovanim domovima i o drugim pitanjima bitnim za smeštaj mogu dobiti u Sektoru Ministarstva rada i socijalne politike za brigu o porodici i socijalnu zaštitu.