KASA Ministarstva rada i socijalne politike u narednoj godini biće "teža" za pet milijardi dinara, u odnosu na budžet iz 2009. Sa 92 milijarde dinara ovaj resor uspeće da obzebedi minimum socijalne sigurnosti većem broju korisnika i održi naknada na istom nivou kao do sada.
Manjak u primanjima, kako objašnjavaju u ovom Ministarstvu, osetiće samo oni koji su pokušali da manipulacijama obezbede dodatni novac. Tako će se od nove godine drugačije obračunavati naknade porodiljama, pa će se umesto prema poslednjoj zaradi, poslodavci ubuduće ravnati prema godišnjem proseku.
Najviše novca će se, kao i prethodnih godina, potrošiti na socijalnu zaštitu. Oko 33 milijrde dinara biće utrošeno na finansijsku podršku porodici sa decom. Očekuje se da će naknade zarada za vreme porodiljskog odsustva u 2010. godini dobiti 33.500 porodilja, a roditeljski dodatak najverovatnije će primiti oko 6.000 majki. Najveća pomeranja očekuju se u isplatama dečjih dodataka. U projekcijama za narednu godinu stoji da bi ovu naknadu moglo da primi čak 100.000 dece više nego u 2009. godini, pa bi dečji dodatak moglo da primi čak 480.000 mališana.
Socijalna pomoć će se isplaćivati i u narednom periodu, pa će se za nju izdvojiti skoro 20 milijardi dinara. Tokom narednih 12 meseci biće uručena na adrese 62.000 domaćinstava, koja broje više od 150.000 članova. Osim najsiromašnijih građana, naknade iz ove kategorije dobiće i 48.000 korisnika dodatka za tuđu negu i pomoć, ali i 1.000 hraniteljica više nego lane.
U sektoru za boračko-invalidsku zaštitu planirana je potrošnja od skoro 16 milijardi dinara. Najviše novca namenjeno je za isplatu različitih naknada borcima, invalidima rata, članovima njihovih porodica... Ovakvih će korisnika i u idućoj godini biti oko 55.000. Sektor za boračko-invalidsku zaštitu namenio je i sredstva za finansiranje obeležavanja značajnih datuma srpske istorije, održavanje spomenika i vojničkih grobalja, ali i finansiranje projekta više boračkih udruženja.

PENZIJA JOVANKE BROZ
UDOVICA Josipa Broza Tita je, nakon zalaganja ministra Rasima Ljajića, dobila pravo na izuzetnu penziju. Ona joj je priznata zaključkom Vlade od 17. avgusta 2006. godine. Za isplatu njenih penzija u 2010. godini izdvojeno je 1.900.000 dinara.

INSPEKTORI I UPRAVA
INSPEKTORAT za rad, koji posluje u okviru ovog Ministarstva, u 2010. raspolagaće sa 30 miliona dinara, a Uprava za rodnu ravnopravnost dobiće oko sedam miliona dinara. Iz kase Ministarstva rada biće izdvojeno i dodatnih 25 milijardi dinara za obavezno socijlno osiguranje. Fondu PIO biće dotiran novac za isplatu penzija po posebnim propisima, ali i za razliku do najniže penzije koju propisuje važeći zakon.

"OZBILJNA" SUMA
76 milijardi dinara iz republičke kase potrošiće se na socijalnu zaštitu pa je ova stavka (7,3 odsto budžeta) označena kao jedna od "najozbiljnijih"