BEOGRAD - Ukaz predsednika Srbije Borisa Tadića o postavljenju Zorice Tomić na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Stalnoj delegaciji Republike Srbije pri UNESKO u Parizu objavljen je u najnovijem "Službenom glasniku".
Ukaz o postavljenju Zorice Tomić na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Srbije pri Stalnoj delegaciji Republike Srbije pri UNESKO u Parizu stupio je na snagu i donet je na osnovu Ustava Srbije.
Zorica Tomić je kulturolog, sociolog kulture, publicista i kolumnista u brojnim novinama.
Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je i doktorirala 1996. godine. Radi kao vanredni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu gde predaje Kulturologiju i Komunikologiju kao i na Fakultetu za Kulturu i Medije Megatrend univerziteta.