ČINI se da će 50 mrtvorođenih beba koje se nalaze u zamrzivaču Instituta za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, još dugo će tamo ostati. Trenutni zakon o sahranjivanju vezuje ruke svim ustanovama da sahrane decu, dok roditelji ne potpišu da su saglasni sa tim.
Dok roditelji mtvrorođene dece, ili beba koje su umrle nakon porođaja u Porodilištu u Višegradskoj ne potpišu u JKP „Pogrebne usluge“ da li žele da sahrane dete, posmrtni ostaci ne mogu da napuste bolnicu. Zbog veoma strogih pravila, i emotivnog šoka roditelja koji se više ne raspituju za mrtvo novorođenče, oko 50 beba već godinama stoji u zamarzivaču porodilišta. Iz „Višegradske“ kažu da su pravila o obaveznom potpisu roditelja o sahranjivanju rigorozna da bi se izbegla nova afera o krađi dece.
U Pravnoj službi „Višegradske“, objašnjavaju da su svi roditelji umrlih beba obavešteni, ali da su odbili da pričaju i slušaju o tome. Međutim, prema Zakonu o sahranjivanju, ako najbliži srodnik ne može da plati troškove sahranjivanja, ili odbije da sahrani dete, dužna je opština da preuzme brigu o sahranjivanju. Predsednik opštine Tomislav Đorđević kaže da Savski venac zbog „rupe u zakonu“ ne može da plati sporne sahrane.
- Opština ima sredstva da plati sve sahrane beba, ali ne može da ih izdvoji dok roditelji ne potpišu da nemaju novca za to - kaže Tomislav Đorđević. - Zakon nam u drugom slučaju dozvoljava da finansiramo sahranjivanje samo lica koja imaju identitet. Smatramo da je sramno postojanje ovakvog problema i želimo da budemo deo rešenja, ali bez potpisa roditelja, ili možda sudske presude, ne možemo da platimo te sahrane.
Sa druge strane, iz preduzeća „Pogrebne usluge“ tvrde da bi umesto roditelja, mogao da dođe predstavnik opštine i potpiše da dete može da se sahrani. Ipak, do sada takvih slučajeva nije bilo. Deca koja su umrla ubrzo posle porođaja sahranjuju se ili kremiraju na groblju Lešće. U Bebi-vrt ovog groblja rasipa se njihov pepeo.
- Novac ovom preduzeću nikada nije bio problem, ali bez potpisa roditelja da ne mogu da plate ili da ne žele da sahrane dete, ne možemo da preuzmemo posmrtne ostatke iz bolnice - kaže Zoran Marković, zadužen za odnose sa javnošću JKP „Pogrebne usluge“. Do sada su sve bebe sahranjene na Lešću uz odobrenje roditelja.

STATISTIKA
PREMA podacima JKP „Pogrebne usluge“ tokom 2007. godine kremirano je 192 bebe, a njihov pepeo rasut u Bebi vrtu groblja Lešće. Na zajedničkom spomeniku na kojem piše „Ovde počivaju oni kojima sudbina nije dala da dobiju svoja imena“, ponekad roditelji umrle dece ostavljaju igračke i cveće. Prošle godine tamo je sahranjeno 28 beba, od toga 10 bezimeno. Ove godine kremirano je 155, sahranjeno 17 beba, a četiri su bezimene. Cena sahrane je 10.000 dinara, a kremacije 6.000 dinara.

AFERA
U PRAVNOJ službi Porodilišta u Višegradskoj prisećaju se da je devedesetih godina pokrenuta velika afera o krađi dece u porodilištima. Zato su pravila o sahranjivanju mrtvorođenih i odmah nakon porođaja umrlih beba, zaoštrena. Bez potpisa roditelja, svima su vezane ruke.

NOVI SAD BEZ PROBLEMA
NOVI SAD - Mrtvorođene bebe i deca koja umru ubrzo posle porođaja u Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu, kremiraju se i sahranjuju na gradskom groblju, po utvrđenoj proceduri. Ukoliko roditelji ne žele da preuzmu bebino telo i sahrane svoje dete, to o svom trošku, na dostajanstven način učini Klinički centar Vojvodine. Za sahrane je zaduženo JKP „Lisje“ sa kojim imaju ugovor.
- U slučaju kada se roditelji izjasne da žele da preuzmu detetovo telo, onda oni organizuju sahranu, a u suprotnom, to o svom trošku, po cenovniku „Lisja“ učini Klinički centar. Uredno plaćamo te obaveze, a „Lisje“ dva puta mesečno preuzima tela i sahranjuje. To radimo i za Dečju bolnicu.
U slučaju da se roditelji posle izvesnog vremena, ipak, predomisle i žele da znaju šta je sa njihovim detetom, kaže im se gde je dete sahranjeno i pokaže grobno mesto. (Lj. P. - D. S.)