SOCIJALNI radnici u Srbiji rešeni su da svoju profesiju od matičnog Ministarstva rada i socijalne politike brane pred - sudom. Uvođenje noćnog rada, produžavanje radnog vremena, ukidanje određenih radnih mesta i smanjenje broja zaposlenih u socijalnoj zaštiti... samo su neki od prigovora koje uglas na adresu u Nemanjinoj upućuje oko 1.000 zaposlenih u socijalnoj zaštiti.
Tek usvojeni pravilnik o poslovanju u centrima za socijalni rad opisali su kao pravnu anarhiju jer njegove odredbe krše Zakon o radu, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakon o opštem upravnom postupku, Porodični zakon...
- Ministarstvo nema pravni osnov za uvođenje 24-časovnog dežurstva, a dokumentom se nalaže direktorima da uvedu novo radno vreme - zamera Danica Puača, predsednik sindikata "Nezavisnost" gradskog centra za socijalni rad u Beogradu. - Dežurni bi morao da bude dostupan u svom stanu na telefon u svako doba dana i noći. Zakon o radu, međutim, poznaje samo dežurstva za zdravstvene radnike, a Zakon o socijalnoj zaštiti koji je merodavan za profesiju to nigde ne propisuje, pa stoga nema ni načina da se ovakav rad plati.
Ovim se pravilnikom praktično ukida, posredno produžava i postojeće skraćeno radno vreme onima koji rade na naročito teškim, napornim i za zdravlje štetnim poslovima sa 37,5 časova nedeljno na 41 čas.
Usvajanju ovog pravilika nije prethodila ni javna rasprava, te se mišljenje struke nije bilo ni čulo, a kamoli da je uvaženo. Ukoliko se ne otklone ovi "propusti", iz sindikata najavljuju tužbu.


PRETRPANI POSLOM
BROJ socijalnih radnika nije se menjao u poslednjoj deceniji, a broj osoba koji traže socijalnu pomoć uvećan je dvostruko. Ranije je bilo predviđeno da jedan tim koji čine socijalni radnik, pravnik, psiholog i pedagog vodi brigu o 17.000 korisnika, a po novom pravilniku će se o 15.000 korisnika brinuti samo jedan socijalni radnik!