Ne tražimo privilegije

Piše: Biljana RADIVOJEVIĆ

30. 12. 2007. u 15:42

General-major Miodrag Jevtić, načelnik VMA, o uključivanju u javno zdravstvo. Lakše po medicinsku pomoć u svet, nego po uput za lečenje na VMA. Planirana izgradnja 45 apartmana.

FUNKCIONALNOM integracijom Vojnomedicinske akademije u sistem javnog zdravstva Srbije, od 1. januara, dobijaju svi, a najviše oni zbog kojih postojimo: građani naše države.
Paralelni sistemi zdravstvene zaštite uzrokovali su neadekvatno korišćenje kapaciteta, ali i neracionalne troškove. VMA je građena u vremenu kada je imala mnogo više obaveza u oblasti vojnog zdravstva, ali je i tada, kao i sada, bila otvorena za građanstvo i primala na lečenje najteže bolesnike. Zato niko nije mogao da razume status VMA kao "eksteritorijalne" vrhunske medicinske ustanove, i činjenicu da je za složene medicinske probleme bilo lakše otići u London, Rim, Pariz, nego dobiti uput za VMA, gde se problem mogao rešiti kvalitetno uz značajnu uštedu. Ovo je, u novogodišnjem intervjuu "Novostima" poručio general-major profesor dr Miodrag Jevtić, načelik VMA.

KVALITET

ŠTA uključivanje 500 bolničkih postelja VMA u sistem javnog zdravstva znači za vašu ustanovu?
- Ova odluka, koju je donela Vlada Srbije, od životnog je značaja za našu ustanovu. Ugovoreno je i odmah uključeno u neposredno medicinsko zbrinjavanje na tercijernom nivou zdravstvene zaštite 40 odsto naših kapaciteta. Ovim se obezbeđuje i viši kvalitet zdravstvenog sistema i značajno rasterećenje u svim oblastima lečenja, koje su do sada dugačkim listama čekanja iritirale i dovodile do nezadovoljstva građana.
Postoji li, ipak, opasnost da novi angažman sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje, koji podrazumeva plaćanje po kapacitetu i veći pritisak pacijenata na VMA, umanji kvalitet lečenja i nege?
- Civilni osiguranici, strani državljani i drugi korisnici i do sada su popunjavali 40-45 odsto naših kapaciteta. Više od 90 odsto njih je plaćalo troškove lečenja. Sada su stvoreni uslovi da se oni leče na uput i nema velike bojazni da će, eventualno, veći interes bolesnika za dolazak u VMA da umanji kvalitet lečenja i nege. U VMA se primenjuju najsavremenija saznanja u dijagnostici i lečenju. Očekujemo, naravno, i određene teškoće u početnoj fazi realizacije, ali ugovor sa RZZO podrazumeva i materijalno vrednovanje rezultata lečenja.
Da li ugovor sa RZZO istovremeno podrazumeva otvaranje vrata civilnih zdravstvenih ustanova za vojne osiguranike?
- Voji osiguranici su dosad imali prioritet u VMA i tako će biti i ubuduće. Funkcionalna integracija VMA u zdravstveni sistem je i u njihovom interesu, jer će sada biti u mogućnosti da se opredele u kojoj zdravstvenoj ustanovi žele da se leče. Smatram ovo izuzetno važnim, jer time izjednačavamo prava svih naših građana na lečenje.
Postoji ideja da VMA postane peti klinički centar u Srbiji?
- Ta ideja je izazov sama po sebi, jer podrazumeva integraciju tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite i stvara uslove za ravnopravnu tržišnu zdravstvenu utakmicu u kojoj će korisnici naših usluga svakome odrediti pravo mesto. Ministarstvo odbrane zadržava osnivačka prava nad VMA, što podrazumeva zadržavanje organizacije rada i načina rukovođenja ovom ustanovom.
Da li će posle uključivanja u zdravstveni sistem, VMA biti uključena i u obrazovni sistem Srbije?
- Sasvim je logično da se u najskorije vreme VMA uključi i u akademski prostor naše države, pre svega Univerziteta u Beogradu. Mišljenja sam da Srbija nije toliko bogata da ne koristi akademska znanja i zvanja 138 docenata i profesora, kao i 99 magistara i asistenata iz svih oblasti medicinske profesije. Takođe sam duboko ubeđen da bi studenti medicine, stomatologije i farmacije u nastavnoj bazi VMA imali izvanredan oslonac za sticanje i usvajanje mnogih saznanja i iskustava koja su generacijski taložena u ovoj ustanovi.
Ukoliko do toga, ipak, ne dođe, da li će se realizovati ideja o formiranju vojnog univerziteta, u čiji sastav bi ušla i VMA?
- Primarni interes VMA je da aktivno i ravnopravno sarađuje sa fakultetima beogradskog univerziteta, kao što dobro sarađuje sa univerzitetima u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Kosovskoj Mitrovici. U slučaju da se i dalje nastave opstrukcije, Ministarstvo odbrane je prikupilo iskustva i organizacionu strukturu drugih država i definisalo ideju o formiranju univerziteta odbrane ukoliko vojnoobrazovni sistem ne bude na pravi način prepoznat u okviru civilnih univerziteta i fakulteta. Naravno da bi integralni deo takvog univerziteta bila i Vojnomedicinska akademija sa novoformiranim medicinskim fakultetom. Koliko je to realno, zavisiće od rezultata razgovora odmah posle Nove godine, i od konačne odluke ministra odbrane i njegovog kolegijuma.
Ni plan o uključivanju VMA u mrežu naučnoistraživačkih ustanova nije ostvaren?
- Neophodno je da se hitno nastavi uključenje VMA u naučnoistraživački prostor naše države, jer sama činjenica da je trenutno u realizaciji 47 naučnoistraživačkih projekata i zadataka, ne deklarativno već praktično, sa publikovanjem rezultata u najpoznatijim svetskim časopisima, dovoljno ukazuje, onima koji to žele da prepoznaju, gde nam je mesto u okviru ove delatnosti.

ZARADE

Mogu li zaposleni u VMA da računaju na povećanje plata?
- To će nam biti jedan od prioriteta u ovoj godini.Neadekvatno materijalno vrednovanje rada izaziva nezadovoljstvo i jasno definiše potrebu da se taj problem što pre reši.
Na 13. spratu planirate da gradite apartmane?
- Vojnomedicinska akademija funkcioniše na sadašnjoj lokaciji već 26 godina i normalno je očekivati da se planski unapređuju uslovi rada uz prilagođavanje standardima evropskih bolnica ovakvog nivoa. Prošle godine završili smo adaptaciju savremenog sterilnog hematološkog bloka, koji je sada jedan od najmodernijih u ovom delu Evrope, i prostora Klinike za psihijatriju. Sada radimo na unapređivanju uslova rada u oblasti funkcijske dijagnostike gastroenterologije, pulmologije, kao i stvaranju uslova za lečenje hiperbaričnom oksigenacijom. Planiramo da izgradimo oko 45 apartmana sa oko 100 postelja.
Ima i onih koji misle da je uloga ove ustanove predimenzionirana?
- Ta podrška je rezultat upornog rada svih zaposlenih u ovoj ustanovi. Čak 27 delegacija vojno-zdravstvenih službi iz sveta, uključujući i najveće države, prošle godine posetilo je VMA, i, prema mojim saznanjima, njihovi izveštaji su bili izrazito afirmativni za našu vojsku, vojno zdravstvo i državu u celini. Zato ne bih posebno komentarisao mišljenja onih koji pokušavaju da nas ospore. Poručujem im da je VMA upravo onolika kolika treba da bude, da je treba sačuvati kao nacionalno blago ovog naroda i promovisati kao balkanski hram zdravlja. Tim pre što ni u jednom momentu nismo ispostavljali posebne zahteve, niti ćemo. Ne trebaju nam privilegije. Dovoljan nam je samo ravnopravan status.

UGOVOR
NA koliko novca računate od angažmana sa RZZO?
- Tim ugovorom predviđena su sredstva za medicinsko zbrinjavanje civilnih osiguranika na nivou 500 postelja VMA, pod istim uslovima kao što se ugovara sa KCS. Tako je unapred obezbeđeno oko 40 odsto novca neophodnog tokom 2008. godine, što nije zabeleženo više godina unazad.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (1)