POSLE upozorenja Evropske komisije da farbe za kosu sadrže opasne materije naše nadležne inspekcije proverile su sadržaj ovih kozmetičkih preparata. Prema njihovim nalazima, boje za kosu u Srbiji ne sadrže supstance štetne po zdravlje.
U sanitarnoj inspekciji tvrde da su farbe u legalnom prometu ispravne. Kako kažu, nadzor nad ovim preparatima se izvodi kontinuirano pri samom uvozu, dok se u prometu obavlja prema samoj potrebi ili prilikom sumnje u neispravnost.
- Samim tim što su u prodaji, znači da su bile ispravne, jer se za neispravne preoizvode ne izdaje dozvola za uvoz - tvrde inspektori u Republičkoj sanitarnoj inspekciji. - Sve dosadašnje kontrole u našim prodavnicama pokazale su da nema spornih supstanci, pa prema tome nema potrebe za pojačanim kontrolama. Jer, po važećim propisima u Srbiji, supstance koje je Evropska komisija označila kao opasne, ne koriste se u domaćoj proizvodnji.
Da podsetimo, tokom jula Evropska komisija zabranila je 22 hemijske supstance, koje se koriste u proizvodnji za kosu, jer je, utvrđeno da su kancerogene. Ova odluka i zvanično je stupila u ponedeljak na snagu. A, prvi korak je pravljenje takozvane pozitivne liste dozvoljenih materija. koje su bezbedne za korišćenje u kozmetičkoj industriji.
Evropska komisija bi trebalo, kako je najavljeno, da proceni sastav još 115 supstanci u farbama za kosu, odnosno njihovu dozvolu za korišćenje i da revidira spisak dozvoljenih elemenata u proizvodnji. A, ako se dokaže da su štetne i one će biti uklonjene sa tržišta.
Nakon prvih objavljivanja podataka o štetnosti pojedinih supstanci u farbama za kosu, reagovali su svetski proizvođači kozmetike "Loreal", "Henkel" i "Proktr end Gembl", smatrajući neosnovanim medijske i druge optužbe u pogledu korišćenja nedozvoljenih supstanci. Kako su istakli, njihovi proizvodi ne sadrže ni jednu od zabranjenih materija od strane EK i podržavaju se striktno svih mera, preduzetih u cilju zaštite potrošača.

ISPITIVANJA
ISPITIVANJA na kancerogenost, kažu stručnjaci, veoma su skupa i izvode se samo u dobro opremljenim laboratorijama i sprovode ih isključivo istraživački i komiteti Svetske zdravstvene organizacije. A pojedine zemlje kasnije samo prilagođavaju dobijene podatke svojim nacionalnim propisima. Inače, toksičnost neke supstance zavisi od niza faktora, među kojima su upotrebljena doza, učestalost korišćenja, zdravstveno stanje osobe koja je koristi i ostali faktori.

PO EVROPSKI
PROVEROM farbi u parfimerijama i prodavnicama, odnosno upoređivanjem spiska zabranjenih supstanci sa deklaracijama farbi za kosu, da li boja sadrži neku od 22 zabranjene materije, ustanovili smo da na etiketi nema odstupanja od evropskog pravilnika.
Za "garnije" farbe u našim trgovinama, inače, treba izdvojiti od 179 do 329 dinara, "vela" boje staju 295 do 689, dok za pakovanje "palet" boja treba platiti 209 do 355 dinara. Za najskuplje boje na našem tržištu "loreal" treba platiti 665 pa do 729 dinara.
J. D. P.