U seoskim sredinama 84 procenata žena nema nikakvu nepokretnost na svoje ime što je dokaz lošije pozicije žena u Srbiji, navodi NALED u danas objavljenom biltenu.


Nova analiza NALED-a i kompanije PwC pokazala je da žene bez vlasništva nad stanom ili kućom teže ostvaruju ekonomsku nezavisnost, i dalje je u selima prisutna svest da nisu deo roditeljskog doma, pa se odriču prava na udeo ili nasledstvo.


NALED navodi da sticanje nekretnina otežava činjenica da žene u Srbiji u proseku imaju za oko 8.000 dinara niže plate od muškaraca, a na selu je svaka druga formalno nezaposlena i njih samo 7,4 procenata poseduje zemlju.


U selima je tek svaka šesta žena upisana je u katastar, dok je na nivou cele Srbije svaka četvrta žena vlasnica ili suvlasnica nekretnine, a vlasništvo na nepokretnosti je važan preduslov da budu samostalnije i da, primera radi, na osnovu te nekretnine podignu kredit i započnu sopstveni posao - izjavila je kordinatorka Saveza za imovinu i urbanizam i savetnica za regulatornu reformu u NALED-u Jasmina Radovanović.


Žene su češće vlasnici nekretnina nego 2018. godine što je, navodi NALED, re rezultat Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova iz jula 2018, na kojim je insistirao NALED.


Uvedena je automatska registracija zajedničkog vlasništva nad nekretninama stečenim u braku, osim ako se radi o posebnoj imovini jednog od supružnika kada je potrebno da takvu imovinu supružnik indentifikuje u izjavi overenoj kod javnog beležnika”, kaže ona.


Foto A.Stevanović


Dodaje da je vidljivost oba supružnika kao vlasnika nepokretnosti u evidenciji katastra pruža dodatnu zaštitu kako vlasnicima nepokretenosti tako i trećim licima u slučaju raspolaganja.


Pročitajte još: NALED: Tek svaka četvrta nekretnina u vlasništvu žena


Ukupno u Srbiji je gotovo 25 miliona evidentiranih nepokretnosti od čega dame poseduju u celosti ili imaju udeo u 6,43 miliona, navodi NALED a kako se dodaje žene su upisane kao jedine vlasnice 13,95 procenata nekretnina, a kao suvlasnice u oko 12 procenata.


Stan u Srbiji poseduje oko četvrtina muškaraca, dok je procenat žena sa stanom 14,6 procenata.