Revizija invalidskih penzija pada na sudu!

S. J. MATIĆ / J. Ž. SKENDERIJA

30. 11. 2016. u 10:20

Osporeno pozivanje na kontrolne preglede i ukidanje prinadležnosti velikom broju građana

Ревизија инвалидских пензија пада на суду!

PENZIONERE koji su pre 2003. godine dobili invalidsku penziju, PIO fond nije imao pravo da poziva na kontrolne preglede i ukida im primanja! One koji su posle toga stekli ovo pravo Fond je mogao kontrolisati samo u roku od tri godine posle pravosnažnosti njihovog rešenja.

Advokati sa kojima smo razgovarali ukazuju da ovo propisuje zakon o PIO iz 2003, koji je još na snazi. Prema njihovom tumačenju, revizija invalidskih penzija većine korisnika imala je propusta: neki penzioneri su, naime, proveravani i 13 godina posle dobijanja penzije.

S druge strane, u Fondu PIO tvrde da su dobili više presuda Upravnog suda kojima se potvrđuje pravilnost njihovog postupanja prilikom utvrđivanja promene u stanju invalidnosti posle ostvarivanja prava na invalidsku penziju. Oni tvrde i da postupkom revizije mogu da budu obuhvaćeni i korisnici kojima je pravo dato pre 2003. godine.

"Novosti" su iz Upravnog suda dobile jednu od presuda u kojoj je sud prihvatio tužbu i poništio rešenje Fonda PIO o oduzimanju invalidske penzije. Predmet je vraćen Fondu da o njemu ponovo odluči, ali uz poštovanje zakona. U pitanju je penzioner koji je 2001. godine dobio invalidsku penziju na osnovu utvrđenog gubitka radne sposobnosti. Tokom 2014. pozvan je na kontrolni pregled i komisija je utvrdila da kod njega sada nema potpunog gubitka radne sposobnosti. On je tužio PIO Upravnom sudu i utvrđeno je da su mu narušena prava. U obrazloženju presude navodi se da se po zakonu u ovom slučaju invalidnost po službenoj dužnosti mogla preispitivati samo u roku od pet godina od dana stupanja na snagu zakona o PIO, a taj rok je, kažu sudije, istekao 2008. godine.

U Upravnom sudu nam je rečeno da oni ne mogu davati generalno tumačenje propisa, već da se bave konkretnim slučajevima.

UKINUTO 335 PENZIJA - U POSTUPKU kontrole invalidskih penzija po osnovu Instrukcije Ministarstva za rad od 5. septembra 2014. godine, do danas je istrijažirano 61.824, odvojeno za pozivanje 6.167 predmeta i pozvano na pregled 4.340 korisnika - kažu u Fondu PiO. - Do danas je obustavljeno 335 invalidskih penzija, od tog broja 149 je obustavljano zbog neodazivanja na pregled. Za 16 osiguranika spisi predmeta su prosleđeni tužilaštvu radi pokretanja krivične prijave.

Advokat Marina Mijatović tvrdi da rešenje o invalidskoj penziji može biti ukinuto ako postoji povreda materijalnog zakona, što ovde nije slučaj, s obzirom na to da je već utvrđeno da je korisnik ispunjavao uslove za penziju.

- U slučaju onih koji su ostvarili pravo na invalidsku penziju po zakonu iz 1996, dakle, pre 2003, službeni nadzor se sada po zakonu ne može sprovoditi i ta rešenja ne mogu više da budu preispitivana - kaže naša sagovornica. - Uslovi i rokovi za kontrolu rešenja donetih po Zakonu iz 2003. godine su precizni i ne mogu se paušalno primenjivati. Oni podrazumevaju da se kontrolni pregled korisnika može uraditi najkasnije tri godine od utvrđivanja invalidnosti, a propust Fonda PIO da postupi po zakonu ne može se primenjivati na štetu penzionera. Ako ga PIO ne pozove na kontrolu posle tri godine, onda to ne može učiniti ni za pet, osam ili deset godina.

Kako navodi advokat Marina Mijatović, pravosnažno rešenje bi se moglo poništiti u postupku stručnog nadzora samo ako ga je doneo nenadležni organ, ako je prethodno rešenje drugačije, nije pribavljena saglasnost drugog organa, a trebalo je, ili ako je rešenje doneto usled prinude.

- Bitno je i naglasiti i da se kontrola rešenja o penzijama može raditi i po Zakonu o opštem upravnom postupku, ali i tu su određeni rokovi za sprovođenje službenog nadzora i to od jedne do pet godina u zavisnosti od osnova za nadzor - kaže ona. - Jedino kada je rešenje doneto na osnovu prinude ti rokovi ne važe.

Prema rečima advokata Nine Delipare, postupak revizije je krajnje diskutabilan, a Fond je očigledno u nekim slučajevima povredio pravo, što potvrđuju i presude Upravnog suda.

- Izuzetno, revizija invalidskih penzija priznatih po starom zakonu može se raditi, bez obzira na rok, samo ukoliko je rešenje o priznanju doneto na osnovu lažne isprave, lažnog iskaza svedoka ili veštaka ili kao posledica dela kažnjivog po krivičnom zakonu.

Advokat Marina Mijatović navodi da instrukcija Ministarstva ne može biti jača od zakona.


SUD: ODLOŽENO 58 IZVRŠENjA

U UPRAVNOM sudu za "Novosti" kažu da nemaju tačan podatak koliki je broj tužbi protiv PIO Fonda, niti broj uvaženih, odbijenih i odbačenih, jer se svi sporovi protiv ove ustanove zavode u jednom upisniku pod nazivom "penzijski". Među njima je i onih koji se vode zbog starosne, porodične penzije ili drugih osnova, a ne samo invalidske. Oni, međutim, imaju podatke o zahtevima za odlaganje izvršenja rešenja o ukidanju invalidskih penzija: sud je prošle i ove godine ukupno prihvatio 58 tih zahteva, pet odbio i deset odbacio. U obrazloženjima svojih odluka navode da bi obustavljanjem isplate penzije podnosiocu zahteva bila naneta šteta, koja bi se teško mogla nadoknaditi, a odlaganje nije protivno javnom interesu.Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (1)

sale

30.11.2016. 16:19

Sve je to smislio i sproveo u delu pametni Vulin ne bi li se dodvorio Vucicu i da mu pokaze kako on radi savesno u svom ministarstvu hahahahaha sad ce nas njegovo dokazivanje kostati ko svetog Petra kajgana kad budu morali da isplate ljudima i penzije sa zateznim kamatama i sve troskove suda i advokata, pa bi ja te racune isporucio samom Vulinu da ih plati jer je on inicirao ovu glupost ne citajuci zakon pre toga, sta sme a sta ne sme da dira.