ШЕСНАЕСТ жртава трговине људима званично је регистровано у првој половини ове године, а полиција, центри за социјални рад и невладине организације поднеле су укупно 67 пријава због сумњи на трафикинг. Ово показују најновији подаци Центра за заштиту жртава трговине људима при МУП.

Две трећине регистрованих су наши држављани, махом жене, а половина је млађа од 18 година! Они су коришћени за сексуалну експлоатацију, али је било и случајева принудног брака. Дечаци до 18 углавном су били радно експлоатисани, а сви оштећени, осим четири случаја, злоупотребљени су у самој Србији. Они који су одведени у иностранство, откривени су у Шведској и Немачкој. Лане је исти Центар регистровао 53 жртве, а међу њима 25 деце.

Организација "Астра" од 2002. до краја прошле године идентификовала је 504 жртве, од чега 171 дете! Само прошле године пријавили су осам жртава, од којих је седам из Србије и једна из Албаније. Њих пет сексуално је експлоатисано у Аустрији, Француској и нашој земљи, двоје је терано на принудно просјачење у Аустрији и Данској, док је једна особа у Србији принуђена на брак.

Марија Анђелковић из "Астре" похваљује то што је почетком фебруара отворено прво државно склониште за ургентни смештај жртава трговине људима, међутим, оно је доскора било неоперативно.

- Прошле године смо имали 21 правносножну пресуду за кривично дело трговине људима, али и знатно повећан број склопљених споразума о признању кривице и преквалификације овог дела у посредовање у проституцији. То није добра порука ни за јавности ни за починиоце кривичног дела, а најмање за саму жртву. Србија нарочито мора да обрати пажњу у наредном периоду на услуге подршке које се нуде жртвама - каже Анђелковићева.

Она поздравља и усвајање Акционог плана 2019-2020. за спровођење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима. Сада се, како каже, поставља питање буџетских средстава из којих ће се овај акциони план спроводити.


ПРОЧИТАЈТЕ И:Годишње бар стотинак жртава трговине људима- Жао ми је што су неке активности које се тичу подршке жртвама у последњој верзији текста изостале, као и оне за које нису издвојена додатна буџетска средства, док су задржане активности које ће се финансирати из постојећих донаторских средстава - каже Анђелковићева.

ЗЛОУПОТРЕБА Најмлађе често терају да просе/Фото А. Станковић


Акциони план, иначе, предвиђа јачање капацитета свих институција које се боре против модерног ропства, увођење јединствене базе података и обраде на истоветан начин. Уместо два локална тима за борбу против трговине људима, планирано је 17, а за њихово успостављање и техничку подршку из донација је одвојено 3,5 милиона динара.

Радиће се и на развијању система раног упозоравања на ризике од трафикинга, организоваће се обуке за полицијске службенике, здравствене раднике, запослене у образовању и центрима за социјални рад, за судије и тужиоце. Комесаријат за избеглице ће из донација унапредити и рад Центра за азил.

Нарочито осетљива категорија су малолетници, посебно мали мигранти који путују без пратње. Држава је зато већ обучила 20 породица да прихватају децу жртве, а 10 да прихватају мигранте без пратње. Током следеће године овај број ће бити повећан.


ПРЕДВИЂЕНА И ОДШТЕТА

ЈЕДАН од задатака оних који раде са жртвама је и тај да их обавесте да имају право да испоставе захтев за одштету већ у кривичном поступку. Мали број судија ово додељује одмах, већ оштећене махом упућује на парницу, али је намера државе да ову праксу промени.