VRHOVNI sud Kraljevine Holandije danas je potvrdio raniju odluku prema kojoj je Holandija delimično odgovorna za smrt 350 Srebreničana u julu 1995. godine.

Ubijeni Srebreničani za koje Holandija snosi odgovornost isterani su iz baze holandskog bataljona UN 13. jula 1995. nakon čega su likvidirani.

PROČITAJTE JOŠ: PRESUDA U HAGU: Holandija 30 odsto kriva za smrt 300 Bošnjaka

Reč je o konačnoj, pravosnažnoj presudi najvišeg sudskog organa u Holandiji, a nakon žalbe predstavnika porodica ubijenih u Srebrenici na zaključak po žalbi iz 2017. godine na istovetnu presudu Okružnog suda u Hagu iz 2014. godine.

Tada je Holandija proglašena odgovornom za smrt Srebreničana "30 odsto" sa zaključkom kako "nije sigurno" da bi preživeli i da su ostali u bazi holandskog bataljona.

Tom odlukom Holandija je bila oslobođena odgovornosti za stradanje Srebreničana koji nisu bili unutar baze holandskog bataljona stacioniranog u Potočarima. Prema toj presudi, Holandija mora da isplati odštetu porodicama žrtava, dok iznos odštete nije preciziran.

Holandska vlada saopštila je da prihvata odluku Vrhovnog suda Kraljevine Holandije da je ta zemlja delimično odgovorna za smrt 350 muslimana 1995. godine na području Opštine Srebrenica, u Bosni i Hercegovini.

Preživele žrtve zločina u Srebrenici, porodice stradalih i predstavnici udruzenja žrtava nezadovoljni su presudom Vhovnog suda u Holandiji. Za njih je današnja presuda neprihvatljiva i najavljuju nastavak utvrđivanja odgovornosti Holandije pred međunarodnim sudovima.