BEOGRAD - Skupštinski Odbor za Kosovo i Metohiju formirao je danas Radnu grupu za prikupljanje dokaza u rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica na Kosovu počevši od 1998. godine.

Zadatak Radne grupe je, kako je rekao predsednik Odbora Milovan Drecun, da intenzivno prikuplja činjenice i dokaze koji mogu da pomognu u rasvetljavanju zločina nad Srbima i ostalim nacionalnim zajednicama.

Dokazi će, preko srpskog Tužilaštva za ratne zločine, biti dostavljeni Specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu i Metohiji.

Radna grupa danas počinje sa aktivnostima, a baviće se utvrđivanjem činjenica za počinjene zločine, kao i odgovornosti svih počevši od 1998. godine.

Predsednik Radne grupe je Milovan Drecun, a u njoj su uz nekoliko članova resornog odbora i predstavnici Tužilaštva za ratne zločine, Službe MUP-a za otkrivanje ratnih zločina, kao i vladine Komisije za nestala lica.