DVOJICA predsednika RS - prvi, Radovan Karadžić na optuženičkoj klupi, a drugi, aktuelni Milorad Dodik na stolici za svedoke, objašnjavali su u utorak u sudnici Haškog tribunala kako je došlo do raspada bivše SFRJ i kako je počeo rat u BiH.

Mada je Dodikovo svedočenje kasnilo 50 minuta zbog toga što je u galeriji za svedoke počela da curi voda i što je otpalo nekoliko pločica, on je skoro na početku procesa najavio tužiocu Alenu Tigeru, koji ga je prekinuo, da "ima dovoljno vremena da svedoči".

Dodik je rekao da cilj osnivanja Skupštine srpskog naroda nikada nije bio ono što se Karadžiću stavlja na teret - udruženi zločinački poduhvat.

- Tada se nije govorilo ni o kakvim akcijama. Tražio se dogovor i razgovor sa svim relevantnim političkim faktorima u BiH. Skupština je bila višestranačka. Taj termin, udruženi zločinački poduhvat čuo sam prvi put tek posle rata, kada su počele da se pripremaju prve optužnice. Od vas nikad nisam čuo tako nešto, da se priprema neki poduhvat, pogotovo ne ... zločinački - rekao je Dodik, obraćajući se Karadžiću.

SELIDBA POŠTO u sudnici u kojoj se vodi proces protiv Karadžića nije moglo da se drži suđenje, veće je odlučilo da se preseli u drugu sudnicu. Reč je prostoriji u kojoj se odvijalo suđenje protiv Ratka Mladića.

Dodik je rekao da je njegova stranka, Savez reformskih snaga, bila multietnička, i da je osnivač bio Ante Marković, koji je po nacionalnosti bio Hrvat. Stav reformista bio je da je najveći doprinos raspadu Jugoslavije dalo rukovodstvo Slovenije.

- Kakve su stavove imale ostale stranke o tom pitanju? - upitao ga je Karadžić.

- Moja partija je bila protiv razbijanja Jugoslavije, SDA je htela samostalnu BiH, HDZ takođe. SDS je takođe bila protiv raspada i bila je usmerena ka traženju kompromisa za život u Jugoslaviji - odgovorio je predsednik RS. - Bio sam uveren da je ta odluka Alije Izetbegovića bila unilateralna, jer on tada nije imao vlast da donese odluku. Njegova najveća greška je bila što nije usvojio zahteve ostalih naroda, zbog čega je samo rastao strah kod ostalih.

- Kako je bilo moguće da se većinskom hrišćanskom narodu nametne koncept manjinskog muslimanskog naroda? - nastavio je Karadžić.

- Izetbegović je imao elemente fanatizma i skrivene podrške međunarodne zajednice koju mi tada nismo prepoznali. On nije imao većinu ni podršku u BiH i u tome leži suštinski razlog započinjanja rata u BiH. On se stalno predstavljao kao predstavnik BiH i pokušavao da dobije podršku međunarodne zajednice za svoje ciljeve. Poznato je i da je Izetbegović u ovom periodu finansirao patriotsku ligu koja je krenula sa naoružavanjem muslimana. U prilog tome govori i činjenica da su prva ubistva u BiH bila etnički motivisana, muslimani su ubili Srbe. Verovatno je i primarni cilj bio etničko čišćenje.

HOLBRUK KRŠIO UGOVORE NAJBOLJI dokaz da je visoki predstavnik Ričard Holbruk kršio međunarodne ugovore je, ukazuje Dodik, njegovo priznanje. Dodik ukazuje da je u svojoj knjizi napisao da je za sprovođenje plana u BiH imao na raspolaganju 800 zaposlenih i 35 miliona dolara godišnje. Srbe je lomio, kako je rekao, tako što je za svaku svoju odluku, imao podršku Krisa Patena, koju je predstavljao kao podršku EU.
- Venecijanska komisija ga je ocenila negativno - podvukao je svoju ocenu Dodik.

Dodik je podsetio i da su mudžahedini ubili 16 momaka koji su čuvali koridor Doboj - Modriča, koji je za Srbe značio "život ili smrt". Kasnije je organizovana kolektivna sahrana, a tuga je, prema Dodikovim rečima, bila vidljiva i kod muslimana i kod Hrvata.

Tužilac Alan Tiger predočio je Dodiku nekoliko njegovih izjava koje ovaj nije demantovao. Prva je bila kada je izjavio u medijima da je "SDS organizovao i činio zločine tokom rata u BiH. Mora se otvoreno reći da su u ovom regionu počinjeni zločini i da će se razni počinioci naći pred Tribunalom".

- To je bilo u vreme tranzicije vlasti - objasnio je Dodik. - Ne sporim da sam to rekao. To je bio politički govor koji ne mora uvek da bude zasnovan na činjenicama.

- A kada ste 2005. godine izjavili da je Karadžić odneo iz Banjaluke 36 miliona nemačkih maraka?

- Rekao sam i to, ali sam tek kasnije saznao da je taj novac deponovan u Srbiji za građevinski materijal. Ništa tu nema sporno, osim što vam je izvor "Dnevni avaz", koji su lažljive novine i služe u svrhu propagande.