NIŠ - Brojne manipulacije i laži američkog generala Vilijema Vokera i šefa tima finskih patologa Helene Rante, stomatologa po profesiji, značajno su iskrivile sliku o događajima u ovom selu, koji su potom poslužili kao direktni povod za bombardovanje Jugoslavije. Helena Ranta i dalje nastavlja sa kontradiktornim i nepreciznim izjavama čime u potpunosti dezavuiše izveštaje patologa iz Finske, Srbije i Belorusije koji se gotovo u potpunosti slažu.
- Mi, patolozi, u potpunosti smo saglasni sa time da su u Račku vođene borbe i da tamo nije bilo nikakvog masakra - objasnio je profesor dr Vujadin Otašević, član našeg ekspertskog tima patologa koji je obavio pregled leševa u Račku. - Ni u jednom slučaju nismo otkrili povrede koje bi bile nanete izbliza tupim ili oštrim predmetom, niti su bilo kome čupani nokti i vađene oči, kao što je to Voker tvrdio. Tačno je da smo u dva slučaja imali gotovo potpuno odvojene glave od tela, ali smo se svi složili da je do toga došlo zbog ujeda životinja, a ne zbog ljudi.
Profesor Otašević je juče potvrdio da se prekretnica u slučaju Račak dogodila 17. marta, znatno po okončanju rada eksperata, kada su u Prištini Vilijem Voker i Helena Ranta, uz prisustvo nemačkog ambasadora i predstavnike finske ambasade održali konferenciju za štampu na kojoj je Ranta otvoreno rekla da saopštava svoje, a ne mišljenje ekspertskog tima na čijem je čelu bila. Ona je tada saopštila da je u “Račku počinjen zločin protiv čovečnosti”.
- Ovom skupu nije bilo dozvoljeno da prisustvuju naši stručnjaci patolozi i odatle je sve krenulo - rekao je dr Otašević. - Ja sam tada bio u kancelariji predsednika Privremenog veća Kosova i Metohije Zorana Anđelkovića i oštro sam protestovao zbog toga. On je od nekoga u Beogradu zatražio objašnjenje, ali mu je rečeno da se mi u taj skup ne mešamo. Ne znam s kim je Anđelković razgovarao, ali sam siguran da je to bio neko iz samog vrha - Milošević ili Šainović. Manipulacija je odatle krenula. O Račku su govorili Voker i Ranta, a ne stručnjaci.
Publicista i novinar Đorđe Jevtić, koji je zajedno sa profesorom dr Slavišom Dobričaninom, šefom tima naših patologa koji su radili u Prištini, pripremio posebnu knjigu o “Slučaju Račak” naglasio je da se prava istina o broju poginulih u Račku zapravo i dalje ne zna.
- Voker je najpre tvrdio da u Račku ima 45 leševa, patolozi su na pregled dobili 40 leševa, a moje informacije iz policije govore o tome da su u Račku poginula 184 albanska borca - naglasio je Jevtić. - To naravno otvara pitanje o tome gde se nalaze ostali leševi i da li su se među njima, osim etničkih Albanaca nalazili i neki drugi borci koji su na ove prostore stigli iz drugih zemalja.
Z. ARACKI

VELIKA GREŠKA
Dr Vujadin Otašević je naglasio da je u slučaju Račak velika greška načinjena time što je iz Beograda lansirana priča o tome da su leševi poginulih albanskih boraca bili presvlačeni.
Ne znam kome je takva glupost pala na pamet, ali znam da smo svi bili strašno ljuti zbog toga - rekao je dr Otašević. - Rane od metaka tačno su odgovarale onima koje su bile na telu. Ovu laž iskoristio je Voker i stranim novinarima time dokazivao svoju verziju o masakru koga nije ni bilo.

DEO OBDUKCIJSKOG NALAZA
BEZ BITNIH RAZLIKA
DILEME - koliko su saglasni izveštaji naših i finskih forenzičara u “slučaju Račak” identični - nema. Ekskluzivni dokument do kojeg su “Novosti” došle jasno ukazuje da je uočeno nekoliko nepodudarnosti u izveštajima obdukcija jugoslovenskih i beloruskih stručnjaka u odnosu na finske forenzičare.
Objavljujemo nepodudarnosti koje se tiču sledećih slučajeva:
RA - 3 - 7024F: Razlika u broju rana od vatrenog oružja je prema finskom izveštaju bilo 20 od kojih su 18 opisane kao probojne, a u izveštaju jugoslovenskih forenzičara bilo je 19 rana sa četiri šrapnela u telu i jednom tangencijalnom ranom.
RA-4-7017F: Razlika u broju rana od vatrenog oružja je u finskom izveštaju bilo 9-10 i sve su bile probojne, a u izveštaju jugoslovenskih stručnjaka 12. Razlika u tumačenju uzroka smrti u ovom slučaju je prema Fincima “povrede lobanje i mozga”. Smrskani unutrašnji organi (srce i jetra), a po našem izveštaju “uništenje srca”.
RA-5-7020F: Razlika u broju rana 9-10 u finskom izveštaju od kojih su 8-9 bile probojne, a u jugoslovenskom izveštaju 8 (na ovom lešu ustanovljeno je osam rana od metaka, od kojih je jedna bila tangencijalna? (zrno pronađeno u telu). Razlika u tumačenju uzroka smrti po Fincima “oštećenje lobanje, mozga, povrede organa grudnog koša i abdomena”, a u jugoslovenskom izveštaju zapisano je “uništenje moždanog tkiva”.
RA-15-7031F: Razlika u broju rana od vatrenog oružja: Tri u finskom izveštaju (sve tri probojne), a u jugoslovenskom 4 (na lešu su ustanovljene četiri rane od vatrenog oružja, a u jednoj je pronađeno zrno).
RA-17-7030F: Razlika u broju rana od vatrenog oružja: 16-17 u finskom izveštaju (od kojih je bilo 13 probojnih), a u jugoslovenskom plus - minus 14 (“na lešu je pronađeno 14 rana od vatrenog oružja, od kojih su kod dve u telu pronađena zrna, a jedna je tangencijalna”). Razlika u tumačenju uzroka smrti: “povreda grudnog koša (srca)” u finskom izveštaju, a u jugoslovenskom “uništenje srca”.
RA-19-7038f: Razlika u broju rana od vatrenog oružja: pet u finskom (od kojih su dve bile probojne), a u jugoslovenskom tri (“na lešu su pronađene tri rane od vatrenog oružja, od kojih je kod jedne u telu pronađen komad zrna”).
Razlika u tumačenju uzroka smrti: “oštećenje lobanje (mozga i povrede mokraćnog mehura i creva” u finskom, a u jugoslovenskom izveštaju “uništenje mozga”.
RA-20-7037f: Razlika u broju rana od vatrenog oružja: šest u finskom izveštaju (sve su bile probojne), a u jugoslovenskom pet (“na lešu je ustanovljeno pet rana od vatrenog oružja”).
Razlika u tumačenju uzroka smrti: “povreda desne kariotidne arterije i povreda abdomena” u finskom, a u jugoslovenskom “povrede vratne arterije”.
RA-25-7008f: Razlika u broju rana od vatrenog oružja: pet u finskom izveštaju (od kojih su četiri bile probojne), a u jugoslovenskom šest (“na lešu je ustanovljeno šest rana od vatrenog oružja, od kojih su dve bile tangencijalne, a kod jedne je zrno pronađeno u telu”).
Razlika u tumačenju uzroka smrti: “oštećenje vratnih pršljenova i cervikalne koštane srži, povrede organa torakalne i abdominalne duplje” u finskom, a u jugoslovenskom “povreda srca, pluća i jetre”.
RA-32-7007f: Razlika u tumačenju uzroka smrti: “oštećenje lobanje i mozga, povrede unutrašnjih organa grudnog koša” u finskom i “uništenje srca” u jugoslovenskom izveštaju.
RA-33-7009f: Razlika u broju rana od vatrenog oružja: 8-9 u finskom izveštaju od kojih su 7-8 bile probojne, a prema izveštaju jugoslovenskih stručnjaka bilo je 7b rana, na lešu je ustanovljeno sedam rana od vatrenog oružja, a kod jedne je? Zrno pronađeno u telu. Razlika u tumačenju uzroka smrti: “oštećenje lobanje i mozga, smrtonosne povrede organa torakalne i abdominalne duplje u finskom i “uništenje srca” u jugoslovenskom izveštaju.
RA-34-7039f: Ova obdukcija predstavlja jednu od onih koje su jugoslovenski i beloruski stručnjaci izvršili pre dolaska finskih forenzičara. Finski stručnjaci su je verifikovali. U njihovom izveštaju se navodi da je sa ulazne rane u desnom gornjem delu vrata uzet uzorak i da je koža zašivena. Mikroskopskim pregledom uzoraka, utvrđeno je da on sadrži crnu zrnastu materiju. U jugoslovenskom izveštaju se navodi da se “isključuje mogućnost da je pucano iz neposredne blizine”. Na osnovu kojih kliničkih argumenata bi moglo bilo šta drugo da se zaključi, osim da je osnovana pretpostavka da je pucano s oružjem prislonjenim uz žrtvu (relativno neposredna blizina), što ne potvrđuju fotografije snimljene na mestu zločina? Original nejasan!
RA-38-7014f: Razlika u broju rana od vatrenog oružja: u finskom izveštaju žrtva je imala 5 rana od kojih su četiri bile probojne, a u jugoslovenskom 4. Na lešu su pronađene četiri rane od vatrenog oružja, od kojih je kod jedne pronađeno zrno u telu. l
S. R. MirosavljeviĆ

HELENIN SALTO
BEOGRAD - Izjava Helene Rant predstavlja zaokret za 180 stepeni u odnosu na ono što je nekad govorila. Ali bolje što se i sada oglasila, nego da je ćutala, kaže za “Novosti” profesor dr Slaviša Dobričanin, šef ekipe patologa koja je vršila obdukciju ubijenih, januara 1999. godine u Račku. Ono što smo mi odmah rekli o slučaju Račak, predstavlja sada nekakvo otkriće finskih patologa, dodaje Dobričanin.

Bivši šef Verifikacione misije na Kosovu Vilijem Voker i u nedavnom intervjuu i dalje tvrdi da nije bilo nikakvih znakova i da su ubijeni albanski seljaci. Šta ste vi utvrdili?
- To je još jedna od bezočnih Vokerovih laži. Bila je velika borba i tragovi okršaja su bili svud na terenu. Podatak da su kod 37 od 40 pronađenih leševa otkriveni tragovi baruta na rukama, znači da su pucali iz oružja. Oni su bili obučeni u civilnu crnu odeću. Bili su to naoružani teritorijalci. Neki su imali vidljive oznake OVK, drugi su nosili deo vojne opreme, cokule, kaiš opasač...

Na glavama ubijenih nađene albanske kape i “ćulafi” u ležećem položaju, iako se zna da u slučaju pucnja i pada na zemlju sa glava padaju i kape.
Da li je tačna Vokerova tvrdnja da su u Račku pronađene samo čaure ispaljene iz puške AK47, koju su navodno nosili srpski policajci?
I to nije tačno. Na poprištu smo našli čaure sive boje za municiju kineske proizvodnje, koju su koristili isključivo albanski teroristi. Ali, sudska ekipa je našla na mestu okršaja i mnogo kineskih pušaka municije i iskopanih rovova, ali to je Voker prećutao.

PET NEVIĐENIH LEŠEVA
- Mi smo otkrili i identifikovali 40 ubijenih u Račku. Ne znam, otkuda se kasnije pominje broj od 45 poginulih. Izgleda da neko namerno nije hteo da se otkrije identitet te petorice. Nije isključeno da su oni bili neki instruktori Vokera, ili plaćenici drugih službi i organizacija. Sumnju izaziva i to što kod četvorice od 40 nađenih tela nisu nađeni znaci obrezivanja polnog uda, što je svojstveno albanskim muslimanima. To govori da oni možda nisu Albanci.
M. VUKSANOVIĆ
NASTAVLJA SE