PROBNI BALONI U ŽUTOJ ŠTAMPI: Medijska “nacifikacija” srpskog naroda (12)

PROBNI BALONI U ŽUTOJ ŠTAMPI: Medijska “nacifikacija” srpskog naroda (12)

ORUŽANI sukobi na teritoriji tadašnjih jugoslovenskih republika Slovenije i Hrvatske bili su tužna i razarajuća (posebno "bitka za Vukovar") uvertira za daleko strašnije i krvavije borbe koje su se započele voditi na teritoriji nekadašnje jugoslovenske republike Bosne i Hercegovine (BiH), gde su tri naroda, Muslimani, Srbi i Hrvati živeli zajedno, ili jedni kraj drugih, kako u vreme Otomanske imperije i, potom, Austro-Ugarske carevine, tako i za vreme Kraljevine Jugoslavije, ili posle Drugog svetskog rata "nove" Jugoslavije u kojoj su na vlasti bili Titovi komunisti.

29. 10. 2020. u 19:52