Agencija za bezbednost saobraćaja objavila je danas javni poziv "Za proveru podataka o karakteristikama motornih vozila koja su od značaja za uvoz vozila".


Pozivaju se sva zainteresovana pravna lica na teritoriji Srbije koja ispunjavaju uslove u pogledu prostornog, kadrovskog, poslovnog i tehničkog kapaciteta da Upravi carine dostavljaju podatke o karakteristikama motornih vozila koji su od značaja za uvoz vozila, a koji predstavljaju preliminarne podatke u vezi sa preferencijalnim poreklom vozila u postupku uvoznog carinjenja vozila.


Prijavu se podnesi radi izbora i angažovanja od strane Agencije za bezbednost saobraćaja.


Podnosilac prijave mora da poseduje prijemno mesto na 35 različitih lookacija širom Srbije.


PROČITAJTE I: LIMUZINA ZA EVROPSKE PUTEVE: U Novom Sadu na brodu ”Cepelin” spektakularno predstavljen model Tojote Kamri


Posao se dodeljuje na period od 10 godina od dana zaključenja ugovora.


Rok za podnošenje prijava je 15 dana.