Otvorena vrata za status kandidata

G. ČVOROVIĆ - D. MILINKOVIĆ - P. VASILJEVIĆ

12. 10. 2011. u 12:58

Srbija iz sedišta Evropske komisije dobila pozitivnu preporuku za kandidaturu, odluka u decembru. Cvetković: Početak pregovora sa EU vezan je za nastavak dijaloga s Prištinom, na zahtevima koji su statusno neutralni

EVROPSKA komisija predložila je u sredu da se Srbiji dodeli status zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

To je rezultat ispita koji je u svim oblastima života godinama polagala naša država pred zemljama Evrope i strogom briselskom administracijom. Tako je preskočena i značajna etapa na evropskom putu započetom pre više od decenije. Konačnu odluku o sticanju statusa doneće evropski lideri 9. decembra u Briselu.

U Mišljenju EK, sačinjenom na 13 strana, doslovce stoji:

VESTERVELE: POVEZANO SA DIJALOGOM ŠEF nemačke diplomatije Gvido Vestervele izjavio je da Nemačka pozdravlja odluku EK da preporuku za status kandidata Srbiji poveže s njenim napretkom u odnosima s Prištinom. - Pozdravljamo predlog EK da se dodela statusa kandidata Srbiji u decembru poveže s napretkom u odnosima s Kosovom - rekao je Vestervele, navodi se u saopštenju nemačkog Ministarstva spoljnih poslova.

- Komisija preporučuje da Evropski savet dodeli Srbiji status kandidata za EU, imajući u vidu napredak koji je do sada učinjen, i uz razumevanje da će dijalog Beograda i Prištine biti obnovljen i da će se Srbija brzo kretati ka implementaciji sporazuma koji su do sada postignuti.

Kako saznajemo, ovojodluci prethodila je noćna diplomatska triler završnica na relaciji Beograd - Pariz - Berlin - Brisel. Naš državni vrh do ranih jutarnjih sati bio je na neprekidnoj vezi sa ključnim evropskim liderima. Smenjivale su se verzije mišljenja bukvalno iz časa u čas. Nemačka, koja je zastupala „tvrdu liniju prema Srbiji“, popustila je na kraju pod velikim pritiskom Francuske, Italije, Slovenije, ali i Holandije, koja je ovoga puta stala na stranu Srbije. U igru se u jednom trenutku, čak, ubacila i Mađarska, koja je pritiskala Brisel da se u mišljenje kao uslov ugradi i promena Zakona o restituciji.

- Do prelomne odluke se došlo kad je zvanični Berlin shvatio da nema svrhe dovoditi Srbiju u evropski ćorsokak i insistirati na uslovima koji mogu da dovedu do nasilja i egzodusa Srba sa KiM - otkrili su nam naši diplomatski izvori.

Epilog: preporuku statusa Srbija je dobila, a datum za početak pregovora nije određen. On će zavisiti od razrešenja komplikovanog kosovskog čvora. Komisija je istakla da će Srbija biti spremna da započne pretpristupne pregovore sa Srbijom ”čim ostvari dalji značajni napredak u jednoj ključnoj oblasti”. Ta oblast se odnosi na - Kosovo.

To je na konferenciji za novinare potvrdio i Štefan File, naglašavajući da pod tim podrazumeva da se ”normalizuju odnosi Srbije s Kosovom”.

File ne očekuje da se sva suštinska pitanja reše odmah, već tokom trajanja pretprijemnih pregovora. To ostavlja vremena da se problemi reše trajno, i da to ujedno ne koči početak pregovora o prijemu.

Evropska komisija je, čak, bila spremna da za Srbiju predloži i status kandidata, i početak pretprijemnih pregovora, ali je od toga odustala zbog događaja na severu Kosova. To je u sredu potvrdio i Štefan File.

Na novinarsko pitanje da li je najnoviji razvoj događaja na severu Kosova uticao na to da se ne predloži i početak pregovora, File je rekao:

- Daću kratak odgovor, a on glasi - da!

Evropska komisija je, predlažući da se Srbiji dodeli status kandidata, dodala klauzulu da se očekuje nastavak dijaloga s Kosovom, ali u Briselu to ne smatraju uslovom, već daljim normalnim tokom odvijanja ovog procesa.

Izvori ”Novosti” u Briselu pojašnjavaju da se tu radi o ”očekivanju” a ne o ”uslovu”, što znači da je predlog za kandidaturu - bezuslovan.

ŠTO PRE MEDIJSKA STRATEGIJA Dežer očekuje i da što pre počne primena Medijske strategije, koju je Vlada Srbije nedavno usvojila, jer je to jedan od ciljeva EU. - Strategija je usvojena posle obimnog procesa, konsultacija sa najvažnijim akterima iz medijske sfere i udruženjima novinara, i sada ćemo videti na koji način, koliko brzo i kvalitetno će ona biti primenjena. To ćemo pomno pratiti. Kao jedan od problema sa stanovišta EU, Dežer navodi pomoć države medijima. - Od 1. januara način na koji će se mediji finansirati mora da bude u skladu sa obavezama koje proizlaze iz SSP. Uložićemo svu energiju koju imamo da se to što pre reši - zaključio je Dežer

Odmah po objavljivanju briselske odluke, u zgradi Vlade Srbije, šef delegacije EU u Beogradu Vensan Dežer predao je mišljenje EK premijeru Mirku Cvetkoviću.

Vidno raspoložen, predsednik srpske Vlade je posle kratkog susreta obnarodovao da je dokument koji je stigao iz Brisela pozitivan:

- Evropska komisija preporučila je kandidaturu za Srbiju. Ovo je značajan trenutak za našu zemlju. U mišljenju se razmatra i pitanje početka pregovora, s tim što je ono vezano za dijalog koji bi trebalo da se nastavi s Prištinom, sa zahtevima koji su statusno neutralni - rekao je Cvetković.

On je naglasio da mišljenje govori da je EK prepoznala napore koje je Srbija učinila u procesu reformi.

- Ovo je veoma važan dan i za Vladu Srbije, koja je ovaj proces počela praktično od nule, i posle tri i po godine dobijamo predlog za status kandidata.

Dežer je novinarima u Nemanjinoj 11 rekao da je Srbija, u stvari, dobila dve dobre vesti:

- Prva je to što je EK predložila dodeljivanje statusa kandidata, a druga je da će Komsija biti u poziciji da preporuči početak pregovora kada bude ispunjen ključni prirotet - nastavak dijaloga sa Prištinom. Mislimo da su ovi elementi statusno neutralni i nisu novi. Nadam se da će i to biti ostvareno kako bi počeli i pregovori - rekao je Dežer.

On je istakao i da je preporuka EK prekretnica i važan datum u procesu pristupanja Srbije Uniji.

U mišljenju se ističe da je Srbija ostvarila značajan dalji napredak u ostvarivanju političkih kriterijuma, značajne korake napred ka ustanovljivanju funkcionalne tržišne ekonomije, kao i da je dalje napredovala u usaglašavanju svog zakonodavstva s evropskim standardima. Navedeni su, istovremeno, i brojni nedostaci, koji će morati da se otklanjaju u daljem toku evropskih integracija.

Sažetak izveštaja mišljenja EK:

POLITIKA

* Srbija ima sveobuhvatan pravni i institucionalni okvir za vladavinu prava i zaštitu ljudskih i manjinskih prava, po evropskim standardima.

* Usvojeni ključni zakoni u oblasti izbornog prava, finansiranja političkih partija i odnosa između Skupštine i retgulatornih tela.

* Usvojena dva važna zakona - o restituciji i javnoj svojini.

* Započeta opsežna reforma pravosuđa, pokrenut i proces revizije reizbora sudija i tužilaca koji treba da ispravi inicijalne nedostatke.

* Ostvareni početni rezultati u borbi protiv korupcije i organzovanog kriminala. Srbija treba da ispravi brojne nedostatke u primeni pravnog okvira.

* Izuzetne pohvale za saradnju s Haškim tribunalom. Naglašeno da je Srbija isporučila 46 optuženih.

* Donet Statut Vojvodine, Srbija počela da prebacuje nadležnosti na pokrajinski nivo.

* Politički i pravni okvir uspostavljen u poštovanju ljudskih prava i zaštiti manjina je u skladu sa evropskim standardima. Potrebno je unaprediti primenu donetih zakona.

* Srbija preuzela aktivnu ulogu u regionalnoj saradnji i podsticanju trajnog pomirenja.

* Posle početnih rezultata u dijalogu s Kosovom, sada se očekuje da se Srbija ponovo angažuje i brzo sprovede do sada postignute dogovore. Srbija takođe treba da ostvari dalji značajan napredak u poboljšanju odnosa s Kosovom i primeni pragmatičnih i održivih rešenja koja imaju cilj poboljšanje života ljudi.

EKONOMIJA

* Održana makroekonomska stabilnost tokom krize.

* Razvija se slobodna tržišna utakmica, a ekonomska integracija sa EU je na visokom nivou. Ipak, opstaju brojne strukturalne slabosti, s kojima Srbija treba da se uhvati u koštac da bi bila u stanju da se u srednjoročnom periodu nosi sa pritiskom konkurencije i tržišnim snagama u EU.

* Poslovno okruženje je ograničeno neizvesnošću, direktne strane investicije su se oporavile tokom ove godine, nezaposlenost je i dalje visoka, a socijalnu situaciju karakterišu konflikti.

* I dalje je veliki uticaj države na privredu, pogotovo u procesu privatizacije i liberalizacije cena.

PRAVNE TEKOVINE

* Napredak ostvaren u oblasti carina, poreza, ekonomske i monetarne unije, statistike, razvoju industrije i preduzeća, kao i kod donošenja Zakona o privrednim društvima.

* Dodatni napori u usaglašavanju sa zakonodavstvom EU u oblastima slobode kretanja dobara, usluga i kapitala, javnom snabdevanju, konkurenciji, finansijskim službama, intelektualnoj svojini, informatičkom društvu i medijima, bezbednosti hrane, transportnoj politici, energiji, socijalnoj politici i zapošljavanju, transevropskoj mreži, regionalnoj politici i zaštiti zdravlja i potrošača.

* * * * * * * * * * * * * * *

ŠEST USLOVA ZA PREGOVORE

EK, kako je objasnio Vensan Dežer, takođe preporučuje da se pristupni pregovori otvore čim se postigne dalji značajni napredak u šest ključnih oblasti u vezi sa Kosovom:

1. dalja normalizacija u oblasti regionalne saradnje

2. ispunjavanje sporazuma u oblasti energetske bezbednosti

3. pronalaženje rešenja o pitanjima telekomunikacija i diploma

4. implementacija sporazuma iz oblasti slobode kretanja i matičnih knjiga

5. učešće predstavnika Prištine u regionalnim forumima

6. aktivna saradnja Beograda sa Euleksom kako bi ova misija vršila svoje funkcije u svim delovima Kosova

* * * * * * * * * * * * * * * *

PREDSEDNIK SRBIJE BORIS TADIĆ PORUČIO

BUDIMO PONOSNI

PONOSAN sam zbog toga što je Evropska komisija ocenila kao veoma uspešne reforme koje je sprovela Srbija, a posebno zato što je naša država dobila dobre ocene u osetljivim oblastima kao što su borba protiv organizovanog kriminala, korupcije i u reformi pravosuđa. I građani Srbije treba da budu ponosni.

To je poručio u sredu predsednik Boris Tadić posle pozitivne vesti koja je stigla iz Brisela. Šef države osvrnuo se i na deo preporuke koji se odnosi na kosovske pregovore:

- Preporuka Komisije da Srbija u decembru dobije status kandidata ako se nastavi dijalog Beograda i Prištine podrazumeva upravo ono što je i Srbija želela - da se dijalog nastavi i da se reši problem. Srbija je i otvorila dijalog podnoseći zajedno sa EU rezoluciju u Generalnoj skupštini UN. Srbija želi da se reše problemi na administrativnim prelazima i želi realistično rešenje, ali ne želimo da se nagrađuju jednostrane akcije bilo koje strane.

Predsednik je upozorio da Srbija ima principe od kojih neće odstupiti kada je reč o teritorijalnom integritetu i nedeljivosti teritorije, ali to ne znači da nije moguće pronaći političko rešenje za krizu ako druga strana za to ima volju.

- Uloga EU je odlučujuća u tom procesu i gospodin Fratini i drugi evropski lideri mogu pomoći da se pronađe prihvatljivo rešenje za obe strane.

Tadić je uveren da je moguće da Srbija u decembru dobije stastus kandidata i da se otvore perspektive za dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora o članstvu.

- Ovo je i važan ekonomski signal za investitore da je Srbija čvrsto na putu evrointegracija.

Predsednik je poručio da treba biti optimista kada je reč o evropskim perspektivama Srbije, ali ne treba praviti euforiju.

- Preporuka ne znači da smo rešili sve probleme. Čeka nas veliki posao u sprovođenju reformi, jer status kandidata otvara brojne perspektive, pa i pristup fondovima EU.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KAKO JE PROŠAO REGION

CRNA GORA

EK preporučila otvaranje pregovora o pristupanju EU, a tačan datum trebalo bi da odrede premijeri i šefovi država članica na sednici Evropskog saveta u decembru.

- Siguran sam da će svi u Crnoj Gori biti posvećeni evropskim integracijama, na dobro svih građana - izjavio je predsednik Filip Vujanović.

HRVATSKA

Komisija je dala pozitivno mišljenje o pristupanju Hrvatske EU. Zaključeno je da je zemlja ostvarila dobar sveukupni napredak, posebno u oblasti pravosuđa i osnovnih prava, konkurencije, kao i pravde, slobode i bezbednosti.

BOSNA I HERCEGOVINA

Opšti tempo reformi bio je vrlo ograničen. Neuspeh u postizanju političkog dogovora o formiranju vlasti na državnom nivou ometa napredak BiH u ključnim reformama potrebnim za dalji napredak u evropskim integracijama. Neophodno je zajedničko razumevanje političkih predstavnika u opštem pravcu, o budućnosti zemlje i njenih institucija.

KOSOVO

po Rezoluciji 1244 SB UN

Predstavljajući izveštaj, Štefan File je rekao da je Kosovo ostvarilo limitiran napredak. Istaknuto je da građani na severu takođe treba da imaju koristi od evropske perspektive. Komisija je poručila da će do kraja godine s Kosovom pokrenuti dijalog o viznom režimu. I dalje su problematične sfere kao što su kretanje osoba, pranje novca, zaštita ličnih podataka, korupcija, organizovani kriminal...

MAKEDONIJA

Ponovljena je preporuka da se započnu pretprijemni pregovori. Zemlja je nastavila sa reformama, ali ima još izazova.

TURSKA

Brisel je kritikovao Ankaru da više od godinu dana nije učinila napredak u pristupnim pregovorima. Turskoj se zamera što nije uradila dovoljno za normalizaciju odnosa sa Kiprom, koja je član EU.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (213)

Da ili Ne

12.10.2011. 13:17

Kažu:"Na osnovu napretka u sprovođenju reformi, saradnji sa Haškim tribunalom i pomirenja u regionu, predlažem da se Srbiji dodeli status kandidata, uz pretpostavku da Srbija nastavi dijalog sa Kosovom i u dobroj veri primeni dosad ostvarene sporazume, "'alo pa to je zapravo NE - oni oprali ruke kao fol rekli smo Da a vi kako hoćete . Lepo upakirano NE .Dakle članice 9-og decembra čekaju da Beograd ispuni uslove koje je File izrekao pa možda i bude kandidature ali opet bez datuma.

visi na tankoj niti

12.10.2011. 13:32

informacija koja je sad dosla o integracijama u najmanju ruku govori odmeri kako treba jer ako trput seces bice sve krace.

MatijaBG

12.10.2011. 13:58

@Родољуб - Tebi je danas bas tesko:)))neka,neka Bogu hvala!!!Idemo i u NATO:))tada ce ti biti jos teze.

Janez

12.10.2011. 14:18

@Родољуб - Tebe bi trebalo u Avganistan, da se tamo radujes NATO-u, posto iz Srbije nisi.

OLIVERA

12.10.2011. 14:30

@Родољуб - @MATIJA Dali si ti konstatovo kad nekog doktora dali je tebi sve uredu.Srbija je bas sve ucinila sto su nasi ugnjetavaci trazili,nije tebi do EU nego je tebi do onoga sto u pojedinim zemljama EU moze da se radi javno a mi imamo obraz i to ne radimo javno.Nije mi jasno zasto ti uvek u svemu ides kontra dali si ti toliko nezadovoljan svojim zivotom.

vukan

12.10.2011. 16:45

@Родољуб - Da bi ti isao u NATO prvo bi trebao sluziti vojni rok, ako si normalno, sposoban!

Stanko

12.10.2011. 13:45

Ja ovo tumačim kao: PRIZNAJTE KOSOVO I BIĆETE KANDIDAT ZA EU! A s obzirom da je naša vlast spremna na sve kako bi se šlihtala EU ne bi me čudilo da uskoro priznaju nezavisno Kosovo!

David Morrissey

12.10.2011. 13:54

Ja neznam dal postoji jos neko da veruje EU-u ili srpskim politicarima koji su govorili Kosovo i EU to je odvojen proces. To je takva jedna najobicnija zavara gracana Srbije, koja god zemja uce u EU tacno se zna za koliko kvadratnih metara se EU prosirila tako da samo ta cinjenica obara slogan i EU i Kosovo. Sada imate mogucnosta da sa Pristinom nastavite pregovore a o cemu ce da pregovarate?? Kako treba da izgleda postanska markica??

MatijaBG

12.10.2011. 13:56

VELIKI DAN ZA SVE NAS DEMOKRATE!Veliki dan za drzavu Srbiju,veliki dan za jacanje demokratije,veliki korak prema zajednici svih demokratskih naroda Evrope,ali ono najvaznije ,veliki poraz velikosrpskih,nacionalistickih korpusa koji sve svoje poraze jedva vise i pamte.Verujem da cemo nastaviti reforme,da cemo jacati demokratske institucije,da ce reforma vojske biti krunisana clanstvom u NATO paktu,da ce se bosanski Srbi privoliti na postovanje BIH i da ce Srbija i Kosovo pregovorima resiti sve!!!

Anuška

12.10.2011. 14:19

@MatijaBG - Ha, ha, ha, Matijice, ,,verujem, verujem", smešnog li komentara.Veruj, ti, dušice, lepo je verovati u bajke!

yezerskiy

12.10.2011. 14:24

@MatijaBG - Matija svoje komentare zadrzi za svoje selo a koliko su gradjani SRBIJE veseli svedoci broj preporuka ove vesti !!!

David Morrissey

12.10.2011. 14:43

@MatijaBG - MatijaBG pisete neralne stvari, nijedna rec kao Demokrata se ne zlopotrebljava u politici a nepostoji ni slovo D od demokratije. Jako cesto pominjete BIH a nigde je nema u tekstu polazim od toga da ste vi bosanski hrvat i nesto ste ruzno doziveli u ratu od srpske strane i nemozete nazad gde ste nekad ziveli. Ako ste bili negde proterani i u ratu i sve ste izgubili meni je stvrno vas zao.

Dusan

12.10.2011. 14:45

@MatijaBG - Ne znam cemu samo toliki hvalospevi. Samo da te upozorim da je u pitanju PREPORUKA, to tek treba da se odobri u decembru. Ovo je poraz politike da EU nema alternativu. Mene je uistinu sramota i nema vidim ni jedan razlog da bi se ponosio necim iz preporuke. Voja Kostunica je lepo objasbnio sta je cena koju mi treba da platimo-priznavanje nezavisnosti Kosova i dobrosusesdski odnosi sa tom laznom drzavom. To je pravi motiv i za ovu odlozenu kandidaturu. Napred Kostunica jedini covek od istine.

sreto

12.10.2011. 14:51

@MatijaBG - Dali je nekom jasno cemu se MatijaBG raduje? meni nije! Postat kandidat je ravan NULI. Postat clan EU je nesto DRUGO. A postat ravnopravan clan EU je sasvim nesto TRECE! EU ima samo 12 ravnopravnih clanica (broj zvjezdica na zastavi je dokaz) sve ostale su SATELITI ! Sve zemlje bivseg Varsavskog pakta i ex Jugoslavije (izuzev istocne Njemacke) sluze kao TAMPON ZONA izmedu EU i Rusije. U tim zemljama (satelitima) ce NATO da napravi odbranbeni pojas oko tog "jezgra" EU i SAD.

Petar

12.10.2011. 15:03

@MatijaBG - E,moj Matija.Imaju li pravo Srbi u Bosni na opredeljenje? O kakvoj onda demokratiji ti govoris i o cemu ti diskutujes?Vidi se da nisi u vinklu.Vodi ti NATO kuci, a Srbi ce shvatiti sta je najbolje za njih.Voleo bih da znam kako ti sada zivis u tvojoj zemlji koja je prezivela reforme.I ti sve ovo zoves demokratska Evropa, Evropa koja upotrebljava silu,oduzima teritorije, menja granice,bombarduje, zeli ceo svet da osvoji. To je samo bilo svojstveno Hitleru.

Albanac - Turbo

12.10.2011. 15:07

@MatijaBG - Odlican komentar Matija@. Ali sta vredi. Neko zeli da Srbiju vide iz doba 90 - godina.

Milo Vasic

12.10.2011. 15:58

@MatijaBG - MaatijaBG@. Kume , ne ulazim u to , da li je to dobro za Srbiju ili ne ,samo mislim , da ce Srbija ostati VECITO na Listi Kandidata !!!Ne uzimajuci Kosovsko Pitanje u Obzir , u samoj Srbiji je veoma jadno Stanje . Inflacija, Korupcija, Privilegija pojedinih , kao i ogromno protivzakonito Bogacenje, a sve to na Ledjima Srpske Sirotinje !

trahomije

12.10.2011. 16:40

@MatijaBG - :)) matija brate nije ti dobro, kakve veze ima BiH sa ovom vešću?

Mile

12.10.2011. 17:59

@MatijaBG - Meni je jasno, on razmislja glavom u stvarnosti odnosnorealnosti. Ne razmislja nacionalisticki kao vecina ovdeJa ga u potpunosti podrzavam hura, hura za MatijuBG

Montenegrian

12.10.2011. 23:05

@MatijaBG - Matija cestitam od srca ! Velika pobjeda demokratske Srbije sa kojom ce nadam se biti ugodno zivjeti u EU.Zalim nacionalizmom sludjeni bosanski narod i sveopstu bijedu i siromastvo u koje sve dublje i dublje tonu.

boban

12.10.2011. 14:03

Pored Nemacke sto nam koci ulazak Srbije u EU,sad ce malo i Siptari da nam zagorcaju zivot.Sramota me sto sam Srbin.

Kobac

12.10.2011. 14:05

Nisam Tadicu ponosan jer jedno pricas a drugo radis. Mozda nismo na istim talasnim duzinama?

spiroheta

12.10.2011. 14:05

Predsednik Tadić je izgleda ponosan na sve što nema veze sa Srbijom i sa Srbima.

raptor

12.10.2011. 14:18

To što je Tadić ponosan na neke samo njemu znane "rezultate" neće ništa pomoći ogromnoj većini Srba da sastavi kraj sa krajem. Mi koji smo zaposleni i dalje ćemo da se ubijamo od rešavanja problema, kako da sastavimo do prvog sa dvoje dece i 300 evra plate. Nek je samo on ponosan.

и то је sve

12.10.2011. 14:29

сваки праведан потес од данас доноси промене

greska

12.10.2011. 14:30

ovo ce biti najveca greska za srbija da trcis kod onih sto su te bombardovali i unistavali idemo kod nekih sto nas uopste ne vole niti postuju

MatijaBG

12.10.2011. 14:45

Placite,kukajte,pretite,hvalite devedesete i gubitnicake "heroje"Mladica i Karadzica,bajjate,placite na ramenu majci Rusiji,udruzujte se u internetske grupice i ostavljajte komentare,ali nista vise ne moze spreciti ulazak SRBIJE U EU I NATO.Ovo je pobeda Srbije,a poraz onih koji su ubistvom Djindjica,paljenjem ambasada,divljanjima proslog oktobra,hteli zaustaviti Srbiju.

Dusan

12.10.2011. 14:50

Ne vidim ni jedan razlog za ponos, naprotiv . Nas narod lepo kaze PRVO SKOCI PA KAZI HOP, pazite ovo je samo preporuka za kandidaturu a datumu pregovora da ne pricam. Sramota. Ovo je slom politike da EU nema alternativu. Kostunica napred jer je lepo objasnio sta Srbiju ceka jos pre tri godine. Ko je dobronameran lako ce da shvati i zato mu dajem glas.

Miladin Filipovic

12.10.2011. 14:59

Nije mi poznato dali je srpski narod ikada bio u jadnijrm polozaju kao sada. Izivljavaju se nad nama a mi se radujemo. Pruzili su nam sargarepu a motka visi negde iznad glave.

MatijaBG

12.10.2011. 15:01

Prelepo je videti ovu plavu zastavu EU ,a u njenom srcu Srbiju i njenu zastavu.Prelep dan :)

Vladimir Petković

12.10.2011. 15:02

De, de, hajde malo, vi demokrate, obuzdajte se. Ovo je samo tapšanje po ramenima za one isporučene Hagu i za par zakona koji valjaju, baš me zanima da vidim integralni tekst preporuke i koje su sve zamerke. Od tapšanja po ramenima Srbija nema ama baš ništa a interesuje me šta će sada demokrate reći, jer ćute kao zaliveni, da su integracija u EU i Kosovo odvojeni?E, to bi baš voleo da čujem!

Milos

12.10.2011. 15:42

Zbog cega je nas milion islo 5.10.2000.u Beograd?11 godina "demokratije",isto kao i 10 god.pre toga, moze da se uporedi sa naslovom Bore Pekica~Godine koje su pojeli skakavci~:"...Nasa je memorija dobrim delom zivi pesak kroz koji,ne ostavljajuci vidljivog traga,potanja vecina zivotnih utisaka.Negde na dnu ove duboke jame oni se zadrzavaju i trunu,ali mi,osim izuzetno i mimo volje,nemamo mogucnosti da do njih dopremo.Mozda nas oni cine ovim sto jesmo..." Mislite o tome...

VladoIrena Milosevic

12.10.2011. 15:44

@MatijaBG, Ostavi ti Srbe iz Bosne na miru, da si ti izgubio onoliko koliko mi u ime Srpstva ne bi tako bulaznio. Ti cekaj da ti dodje zapad, pa da ti kontrolise koliko ces puta u minutu da udahnes. Bosna je za nas nekad postojala, a sad su to dvije drzave, i tako ce ostati, a ti cekaj da tvoji istomisljenici naprave beogradski pasaluk od Srbije pa ces da ukapiras gdje te vodila tvoja politika.

dadasapic

12.10.2011. 15:46

meni ovo lici na jos jednu mrkvu i stap. dosta je vise,pa makar dolazilo i iz evrope.znam ja da u nasoj drzavi mnogo toga ne valja,ali NISMO NAJGORI.dosta vise podcjenjivackog stava prema nasem narodu.svjesna sam da nemamo jasnu strategiju prema kosovu,svjesna da ce onaj narod da dozivi "oluju".sipci ce ih pomesti samo kad amerika da zeleno svjetlo. treba puno vise realne politike i jasnin stavova za srbe na kosovu. nije vrijeme zeljoteka,vec vrijeme uzimanja "moguceg" a to ce biti jako malo.

nesa

12.10.2011. 15:48

ja moj glas dajem SRS jer ja sam za srbiju. sta treba kini rusiji indiji brazilu bivsim sovjetskim reublikama da se okrene i drzavama kao irak i iran i kolumbiji i venezueli.i drzavama sta nisu priznali kosovo kao rumunija ceska spanija.birajte protiv eu jer ce da nam ukune institutcjie sa severa kosova

Smaranje

12.10.2011. 15:49

MA ovo je još jedna šargarepa za Srbiju.Možemo da se slikamo sa ovim statusom za kandidata kad ćemo još više zakopati privredu zahvaljujući njihovim promenama,a onda nam mogu reći,vaša ekonomija destabilizuje Evro,pa ne možete ući.

Pedja

12.10.2011. 15:50

Pa sta smo time ustvari dobili ako nemamo datu? Ovo je jos jedna obmana za javnost, dokle vise?

Ma daj!

12.10.2011. 15:51

Ovo je uspeh??! Pa kome vi to pricate? Postoje zemlje koje su godinama u tom statusu i nista! Nemaju pristup fondovima, samo su formalno kandidati, a postati nece jos dugo. E, otprilike je ovo sto smo mi dobili isto to!

Bane

12.10.2011. 15:52

Bez datuma nista! Kako kad bi ti ja rekao dobices platu u nekom nardnom periodu! Jel bi se radovao??

Sine

12.10.2011. 15:55

Ma kome vi pricate bajke, rekli ste da cemo dobiti status kandidata i datum pregovora, a ispadose da ce i Crnogorci pre dobiti i uci u uniju od nas!

Nesa

12.10.2011. 15:56

Pa ovo je za vas sigurno uspeh, posle decenije borbe ste dobili samo tapsanje po ramenu, nista konkretno! Prepustite to nekim ozbiljnijim politicarima!

vallis

12.10.2011. 16:06

zivim u jednoj najacom zemlju u eu jedno nerazumem zasto srbija srlja u propast toliko puno ponizenja (za sumu koju dobija godisnje ziveli smo do sada i bez toga) zasto posto potom u eu gledam nemacke vesti , srbija ce uci u eu kad i turska koliko dugo joj se obecava , za kratko vreme bice sila azija a ko pripada aziji??? probudi se srbijoooooo poz. svim mojim zemljacima koji misle kao i jaPS.ovim naslovima STATUS hahahh

MatijaBG

12.10.2011. 16:25

@vallis - Ma sta kazes,ajde brzzo iz te poropasti sa Zapada u Aziju..Brzoooooooooooo.......neko juce napisa oksimoroni:))

Radoje sa Kosova

12.10.2011. 16:55

@vallis - Clanstvo u EU povodac kojim se Srbija vodi do nezavisnog kosova, Pasenozi tesno saradjuju, nece jedan na drugog, ovaj nas zmuri a onaj kosovar se prosiruje prema severu, pa ce posle prema jugu da udari uz pomoc Nemaca i Amera, zatim sandzak, Crna Gora, pa u pravac bosna...To su zadnji uslovi za Omcu oko Vrata i predaje kosova arnautima i amerimka. Ovaj nas to zna, no americka politika, polako narod privikavati na okupaciju i iseljavanje..

Miki

12.10.2011. 16:11

Imali jos ljudi koji shvataju sta se u ovoj Evropi desava, sta je EU posta, koje su konzekvence stare politike i gde je buducnost Eura. Kada se to shati, shvatice se i glupost guranja Srbije u jedan klub koji je bankrot i osudjen na propast. Svaki pametan covek iz Evrope prebacuje svoj portofoi deviza u zlato ili imobilije. Eu moze samo ovima u vladi da posluzi da se sakriju iza Baroza i ostalih parazita u Briselu i ljudima nude perspektive kojih nema. Politika je uvek bio prljavi posao i laz!

Горан

12.10.2011. 16:15

Зашто је документ на латиници када је службено писмо Републике Србије ћирилица? Продаше све Српско зарад те Европске Уније а народ слијеп.

MatijaBG

12.10.2011. 17:07

@Горан - Ajde da objasnim.Ovo je misljenje,a ne ugovor,ugovor je uvek dvojezican i potpisuje se tek u decembru.Ajde uci o EU iz realnosti,a ne iz Seseljevih knjizica i bajkica!

Jelena

12.10.2011. 16:15

Hocemo li se ove zime grejati na preporuku? hocemo li preporuku sipati u traktore i kola? hocemo li preporuku mazati na hleb? zbog te bezvredne preporuke budite spremni na jos ,,iznenadjenja" od vladajuceg rezima!

MatijaBG

12.10.2011. 16:29

@Jelena - HOCEMO.I ovo sto mazes,grejes i sipas,sipas iz pretpristupnih fondova EU.

Miki

12.10.2011. 16:37

@Jelena - Draga Jelena, vladi je do toga da svakoga dana ljude maze po nosu sa NADAMa. Jedino tako i mogu da prezive i ledu hleb koji mi sa porezom placamo. Danas samo lud covek veruje Tadicu i ekipi. Vreme ce da pokaze svoje. Toliko godina mazu ljude po nosu da su vec postali svetski rekorderi. Jedino je Barozo uspesniji u tome...

za matiju iz Zagreba

12.10.2011. 16:42

@Jelena - Jadna je to drzava koja se hrani,zivi,maze na hleb,sipa u trakotore itd od pretpristupnih fondova a ne od sopstvenog rada i proizvodnje!!! ova vlast je zaduzila generacije nasih nerodjenih potomaka i svakako ce odgovarati za to!!!

zutih balona

12.10.2011. 16:19

nova bezbednosna pravila i direktiva u E U je vec implementirana, razlog za tako tesku odluku je zbog nedostatka nezavisnost i pouzdanje.

Miki

12.10.2011. 16:24

Jos jedan dodatak. Kako Euro stoji pokazuje i cinjenica da je jedino Svajcarska zemlja koja kupuje Euro- da odbrani Franak koji jaca i jaca. Treba pogjedati prazne kase u Evropi gde jos samo stamparije kucaju pare da se bankrot malo oduzi. Grci, Spani i ostali su pouzimali sta se uzeti moze pa i ako bankrotiraju niko im nemoze uzeti ulice i luke izgradjene parama koje nemogu da vrate. EU je samo izlaz Srbima za bezanje iz zelje- ali gde da beze? Tamo gde je nezaposlenost 10%?

Истеривач Ђавола

12.10.2011. 16:33

kada pogledate ove palceve na gore i dole, sve ce vam biti jasno sta misli narod Srbije.

MatijaBG

12.10.2011. 16:42

@Истеривач Ђавола - Hahahahahhaha...narod Srbije,a sve sami bosanski Srbi i gastarbajteri.Dzaba se tesis,narod Srbije misli vecinski o EU :))Uzivajmo,prelep dan!

Spanulis

12.10.2011. 16:53

@Истеривач Ђавола - Srbin je Srbin pa bio bosanski,gasterbajter,sumadinac,banacanin,sremac i ti palcevi jasno pokazuju sta SRBI misle o za nas pogubnoj EU...a,ti malobrojni palcevi odusevljenja su verovatno od tebe i jos par likova iz hrvatske koji se ne skidaju sa nasih sajtova uz put se lazno predstavljajuci!!! da nisi iz Srbije pokazuje i to da ne znas kakvo je vreme napolju..dan,je tmuran,siv,los bas kao i ova preporuka!!!

SRBIN IZ RS

12.10.2011. 18:27

@Истеривач Ђавола - može li jedan tvoj komentar proći a da ne pomeneš "bosanske Srbe"? :) vidi se da sa Srbijom nemaš veze po tvom komentaru.

12.10.2011. 18:44

@Истеривач Ђавола - Koji narod Srbije? Srbija je višenacionalna zemlja. Pojasni.

dan osman

12.10.2011. 19:05

@Истеривач Ђавола - Strpi se Matija. Možda sledeće godine bude gej parada...možda

балкански млjади валтер

12.10.2011. 16:41

незнам да ли је тачно, ћуо сам гласине да нека од aмеричких филмских кућа планира нову политичку комендију.

Bata Dosen

12.10.2011. 18:52

@mali doka - mali , sta u tom parcetu papira pise ??? To nikada neces saznati , jer ga je tadic i taci potpisali

pedja

12.10.2011. 16:44

e moj druze dokle cete zavlaciti ovaj narod recite istinu kakva unija kavi bakraci

Mile

12.10.2011. 16:44

Sta se Cvetkovic iskezio, sigurno je i on ponosan kao i Tadicsto su dobili diplomu sa kojom mogu da se slikaju.he he, hiii hoooo

laluoistini

12.10.2011. 17:15

Dajte bre jednom tu sargarepu...samo malo da je gricnemo, pa je posle ponovo izmaknite i masite njom...

Sale

12.10.2011. 17:31

Kome ova prica......pitaj te ljude jesu li ponosni nato sto ste uradili .....je li ovo prica o pnosu !!!?? SMEH!!!!

фото сафари

12.10.2011. 18:05

волео бих да грешим али чинимисе да је ово грешка од стране еу, читам по ко зна који пут овај чланак а немогу да пронађем траг европског svekra

Dr.Srbin

12.10.2011. 18:18

Odlicno, a onda dolazi sljedeci uslov! Svi Srbi trebaju da se se osunete da bi bilo ugodnije nasim kosmijama na jugu. Ma idite vi i vasi uslovi/ponizavanja,prezivjese Srbi bez vas pa ce tako i u buducnosti.

Bata Dosen

12.10.2011. 18:44

Neznam nasta ja treba da budem ponosan ??? Pusti to meni i narodu da kaze koliko smo ponosni i nasta . Ti si uzeo svoj deo Kolaca i sutra ides a narod i dalje na istom mestu . Prodao si sve , izdao si sve i jos si ponosan !!!!Ima ljudi koji nemogu ni da pocrvene a kamoli da se zastide . Hvala ( MatijamaBGa ) Redakciji

Bata Dosen

12.10.2011. 18:48

Oni preporucuju 20 godina kako ce nas unistiti . Decembra ce nam reci tacno a datum ce naknadno odrediti kao u svakoj demokratiji .

dan osman

12.10.2011. 19:02

Znači bliže se izbori a vlast mora da nadje način da još jednom prevari gradjane Srbije.Sad Tadić treba da " reši" pitanje Kosaova i Metohije.Ubedjen sam da će on to rešiti na najbolji način ali po šiptare.

luka

12.10.2011. 19:03

Srbija je dobila Status kandidata. E sad narode srpski, slobodno se uhvatite za uši pa zaigrajte.

Kosta

12.10.2011. 19:06

Dugotrajno robovanje i rđava uprava mogu toliko zbuniti i unakaziti shvatanjejednog naroda da zdrav razum i prav sud njemu otančaju i oslabe, da se potpunoizvitopere. Takav poremećen narod ne može više da razlikuje ne samo dobro odzla, nego i svoju sopstvenu korist od očigledne štete.Ivo Andrić

Čabra

12.10.2011. 19:08

Sad smo stvarno propali. Da bi primio Eulex mahali su mu belim Šengenom. Sad ga cede dok ga ne istope načisto.ki čvarak. A, on? Lud, burazeru. Sve prihvata, jer nema alternative.

Goran Ergarac

12.10.2011. 19:28

@aca - Ako je tamo haos za ovo ovde ne postoji ni jedna reč koja će, makar približno, opisati ovo stanje. U EU neka ide ko hoće a isto tako, u EU neka ne ide ko neće. I mirna Bačka.

bager

12.10.2011. 20:21

@...iz daleka... - To se zove corak,,,u EU puzeci,zivim u evropi dugo ali ne vidim koristi od evrope,jer posteno radim,ovo je stvaranje politicke Evvrope,Nato satelita,,,jedinu "korist Rumunija i Bugarska vide u tome sto im po par miliona mladih,strucnih i sposobnih ljudi ode iz zemlje,,a vratiti se nece ni trecina od njih

nesa inzenjer

12.10.2011. 19:24

Imam ja preče probleme od ulaska Srbije u EU. A kome se žuri tamo, neka ide odmah.

gorski

12.10.2011. 19:29

MatiaBG??? Mnoge iritira ovaj "pseudonim"? Kakav Hrvat, kakav Bošnjak, ili šta već? Baš bi jedan takav bio besposlen 24 sata, pisao komentare, odgovore i provocirao čitaoce? Ovo može da radi samo dobro organizovana grupa (naravno finansirana) uz solidnu logistiku. Obratite pažnju na čestinu pojavljivanja ovog "pseudonima" i precizno ciljane komentare za koje naravno treba solidna inteligencija! Ko bi normalan to radio za džabe??? Čuvajte se "ozlojeđeni Srbi" ovakvih je puno oko nas!

MatijaBG

12.10.2011. 21:58

@gorski - Covece,ja sam tako opasan pseudonim,toliko placen,blago meni,jupi.....:)))Istina je da smo mi grupa,ona ista grupa koja je stvorila 5.oktobar,koja se borila za clanstvo Srbije u EU i NATO paktu,koja je morala da prepravlja sve sramote od Srebrenice pa nadalje,mnogo brojna i mnogo jaka grupa kojoj je danas predivan dan,ali grupa koja se nikad nece zaustaviti do onog dana dok se oda radosti,9.simfonija ne zasvira u Beogradu,a najdraza crven/plavo bela zastava ne podigne u Bruxellesu!!!NECEMO STATI

вук

12.10.2011. 22:26

@gorski - За ''коментаре'' matijeBG ''потребна солидна интелигенција''!? Ово је, без сумње, најјачи виц који сам чуо текуће године!

sajkaca

13.10.2011. 08:42

@gorski - ti ocigledno zivis u zabludi i kao pola evrope verujes u propagandu o Srbima kao "losim momcima", pricas o Srebrenici, a da li znas sta se dogodilo za Bozic pre toga? sramota me od takvih "patropta" !

gorski II

12.10.2011. 19:39

I sv, rat: Spuštava se Srbija na Evropsko uže, umalo se uže ne,,,II sv, rat: Spuštava se Srbija na Evropsko uže, umalo se uže ne,,, ,....: ma da se opet Srbija spusti na Evropsko uže? Valjda će se uže prtrgnuti, kad nam u glavu pamet ne ućeraše?

Rasen

12.10.2011. 19:47

Cista farsa. Ohrabruju izdahice, defetiste i homoseksualce. Sprema se oluja u Beogradu, do vidjenja

Zmaj sa Homolja

12.10.2011. 19:53

Pa mogli su bar tu preporuku da napisu cirilicom, mislim srpskim pismom kao i svakoj zemlji, Bugarima naprimer. Mene je sramota.

Zmaj sa Homolja

12.10.2011. 19:55

Ah da zaboravio sam. Ko je od urednika odabrao ove fotografije uz tekst. One govore obrnuto.

bager

12.10.2011. 20:33

Do ovog loseg stanja zemlje ste vi gospodo iz "demokratske " stranke doveli zemlju,da bi nas zatim ubedjivali kako je Evropa jedini izlaz ! Da ste brinuli o industriji ,poljoprivredi ,ekonomiji,zakonu itd,,,nama evropa ne bi trebala sem za saradnju ako zele,,,,ali Vi ste gledali vlastiti interes . Sad je red da vam se sudi kao Luliji Tomasenko za uzurpiranje polozaja i sve ostalo,,,nadam se da ima pametnih ljudi u Srbiji pa ce vas izvesti pred lice pravde .

nas ja

12.10.2011. 20:37

'Srbija je na dobrom putu' da i sama prizna nezavisnost kosova,eeeee tugo moja!!!!!!!!!!

nenad

12.10.2011. 20:40

Nikakve koristi nemamo od statusa kandidata, pitajte Makedoniju koja je kandidat vec nekoliko godina. Ovo je samo usluga Tadicevoj vlasti.

kondor

12.10.2011. 20:49

Sokirala me izjava presednika Srbije da je ponosan , ne znam cime se ponosi , da li radi toga sto ce Srbija u buducnosti morati da prizna KM , ako zeli da ide putem EU nema alternativu.

Voja

12.10.2011. 20:53

konacno jedna dobra vest za Srbiju i mlade ljude kojima predstoji buducnost. Oni kojima je EU nepotrebna neka nastave da prizeljkuju nove ratove, mobilizacije, plate od 5 DM, sipanje benzina iz kanti, redove za ulje, secer, mleko, hleb..., restrikcije struje vec na 0 stepeni i sve druge blagodeti koje je Srbija obelezila trijumfalnom pobedom na Kosovu. Ako je sve to bilo tako dobro i ako neki misle da su u 25 zemalja Evrope svi blesavi, a da smo kao i uvek samo mi genijalni, onda EU nije za nas.

milosm

12.10.2011. 20:59

Sada preporuka a datum kada nam otmu KiM, Rasku, Vojvodinu i ostane samo beograski pasaluk! Hvala lepo, na takav nacin ne treba nam EU!

Zoran

12.10.2011. 21:13

Koliko su srećni moglo se videti po kiseloj faci Bože Đelića dok je danas na jednom TV kanalu obrazlagao ''srećnu'' vest. Žalosno je što se ne uvažava mišljenje većine građana Srbije koji su protiv ulaska Srbije u EU, i koji su pre svega za sređivanje stanja u Srbiji. Oni koji nose skupe satove, voze se u blindiranim kolima i svaki dan negde lete helikopterom da ubeđuju birače, očigledno nemaju nikakvu vezu sa stvarnošću niti znaju pošto je vekna hleba...

MatijaBG

12.10.2011. 22:05

@Zoran - Presrecni smo,a trebao bi i ti jer mozda Vojvodina i Sandzak ostanu u sastavu Srbije u protivnom oprostite se i stim delovima drzave.Vecinsko misljenje.ne budi duhovit.Preko 50%gradjana Srbije je za clnstvo u EU,uostalom DS i SNS,Tadic i Nikolic su kolovodje i dovoljno je da pozovu svoje birace da glasaju za EU sto ce se i dogoditi na referendumu koji sledi posle zatvaranja pregovora.Ovo je stravican poraz nacionalista i zato kmekecete po forumima,na drugim mestima vas Bogu hvala nema!

Dusko

12.10.2011. 22:32

@Zoran - Bog je dao ljudima mozak da mogu da misle,a pojedincima samo glavu za sisanje.Matija,pod hitno kod frizera!

cccc

12.10.2011. 23:25

@Zoran - Matija,kažeš preko 50% građana Srbije je za članstvo u EU...Ok..ne znam gde si to samo primetio,ako živiš u Srbiji.Drugo,pogledaj samo preporuke za i preporuke posle na svom a i na komentaru koji si komentarisao.Pa proceni sam.A možeš da baciš pogled na ostale,pa proceni šta Srbija misli.

MatijaBG

13.10.2011. 07:53

@Zoran - cccc,pa sta si onda tako zabrinut,uzivaj,ima vas toliko,nas je malo,ne znam u cemu je problem,sprecicete da udjemo u EU.Predlog,skokni malo do b92 gde glasaju samo gradjani Beograda,Srbije pa vidi te preporuke za i protiv:)))

Zoran

13.10.2011. 10:28

@Zoran - Koja si ti dileja, pa to je strašno, sam Božidar Đelić je izjavio da je podrška građana ulasku u EU ispod 50%, a ako on to kaže onda sam siguran da je ispod 30%. Najstrašnije je što u tih 30% većinu čine likovi poput tebe...

dan osman

13.10.2011. 11:02

@Zoran - Matija, hoce li se poštovati "prava" homoseksualaca kad " udješ" u EU ???

вук

12.10.2011. 22:18

Да нисам Србин, грохотом би се смејао овој лакрдијашкој инсценацији у режији Штефана Филеа и братије. Овако, све то подстиче забринутост, јер изгледа да марионетски режимчић добро одрађује свој субверзивни задатак, чим је стигла награда за послушност.

vlaisa

12.10.2011. 22:25

bedno je kakve nam vesti stizu iz brisela i kako im se politicka elita srbije raduje.

Srbin-EU njet

12.10.2011. 22:39

Kritikovali Tursku,zaista smesno!Pa isti ti Turci mogu pola EU da kupe za sitnis,imajuci u vidu nacionalni bruto proizvod,izvoz,i sveukupnu ekonomsku moc.

Vožd

13.10.2011. 00:01

@cefur - E moj Radniče.Iskreno mislim da pod radom podrazumevaš kucanje po računaru ili kad ti neko kaže da si nešto uradio.Ja radim dva posla da prehranim porodicu, a mislim da bi i tebi bilo bolje da se uvatiš motike i zasučeš rukave...."RADNIČE"

Goran5

13.10.2011. 06:04

@cefur - Jel se to u Evropi radi po 10 sati dnevno za 200 evra.Takva Evropa mi ne treba.

MatijaBG

13.10.2011. 08:27

@cefur - Ne ,boje se EU jer nece vise moci da kradu,a da to ne bude pod kontrolom jaceg,boje se jer ulazak u EU znaci kraj Seseljevih i Kostunicinih bajki,boje se jer zele izolovanu Srbiju,samu u svemu,nezasticenu,bednu u kojoj bi vladao njihov sistem vrednosti,kamenice,huliganizam i sl.Boje se EU jer su neskolovani i plase se necijeg veceg uspeha,boje se najvise cinjenice da ulazak u EU znaci kraj velikosrpske agende koja je mnoge Srbe odvela u smrt u svojim gubitnickim ratovima.

Velimir

13.10.2011. 08:57

@cefur - Dobio si pravo da stanes u red za cekanje. Nesto si pozurio ! Eto,a oni cekali samo na tebe ?

SASHA MILJKOVIC

12.10.2011. 23:28

šargarepa i magarac, EU i SRBIJA.Svi ste već čuli verovatno, to vam je ona priča da magarca možete da naterate da ide gde hoćete uz pomoć štapa i šargarepe. Okačite lepo šargarepu na štap i stavite je magarcu ispred glave na tolikoj udaljenosti da je vidi ali da ne može da je dohvati. I ovaj ide, uporno misleći da mu fali baš taj jedan korak da uhvati šargarepu i pojede je..

2 fast

13.10.2011. 09:43

@SASHA MILJKOVIC - Time si lepo rekao i cime nas svet smatra. Uostalom, ne moramo u EU. Vecini Srba dosta je flasa rakije, malo slaninice, ne mora da se kupa i brije.... i eto slike Srbina iz svetskih medija.

Lady D

12.10.2011. 23:50

Ne vidim šta je tu značajno? Posle toliko godina ispunjavanja svih zahteva, dobili smo samo preporuku. Zar je to neki uspeh? A tek predstoji najveći uslov. Koliko čujem, čak i Crna Gora će dobiti i datum pruključenja, a mi ništa. Očigledan primer nesposobnosti naše vlasti!

...tako se to radi....

12.10.2011. 23:54

Joska Fischer & Company & Albright Stonebridge su kompanije bivseg ministra Njemacke (Joschka Fischer) ibivse min. SAD (Madeleine Korbel Albright)I ZAJEDNO SADA PRAVE VELIKI BIZNIS NA KOSOVU....

Umnjak

13.10.2011. 00:03

Žalosno je kako je predsednik sročio izjavu - "PONOSAN sam zbog toga što je Evropska komisija ocenila..." vidi se da on nema pojma šta narod u Srbiji misli - njemu je važno šta misli tamo neka unija. Drugo - te reforme su sproveli a narod poludeo i razboleo se.

Sekula

13.10.2011. 00:11

Poštovana gospodo dali ste FRANCUZIMA da gradi BEOGRADSKI METRO da bi vam izdejstvovali taj papir koji nema za nas nikakav značaj osim za vas. Pitam koliko ćete da nam otmete da bi platili za datum, pa članstvo....

Aleksandar

13.10.2011. 06:07

Ovo je opasno poigravanje sa inteligencijom srpskog naroda. Predolog o sticanju statusa, a o statusu (moguce opet bez datuma pregovora) devetog Decembra pod uslovom da se ostvari "napredak u odnosima sa Kosovom". Videli da "nemamo alternativu" pa nas nagazili, a ovima iz vlasti nikakav marketing ne moze da pomogne da ovo nekako prikazu kao jedan od svojih (retkih) uspeha. ..

Simic Dragan

13.10.2011. 07:45

Dragi narode pa zasto neizadjete na ulicu i jasno se izjasnite da necete da imate nikakve veze sa evropskom zajednicom i da je to samo gubljenje vremena po vasoj zelji .Kao sto je onda red da se vrate svi dugovi odmah evropi i da se vise netrazi nista i pokaze koliko smo mi Srbi veliki i jaka zemlja koja je vrlo autonomna u svim vidovima . i tako bez pomoci ulaganjem u nasu privredu moze da vidi svet moc Srbije koja sa bori za Kosovo .

Darko

13.10.2011. 08:01

Reforme uspele,a Srbija na samrti.Otkad je kandidat Turska,pa Makedonija,pa opet nista.Srbiji nije spas EU,nego potpuno nova vlada,koja ce stiti interese Srbije,a ne onih iz vana.Okretanje prema Rusiji i Kini,buducim ekonomskim velesilama je takodje pozeljno.Sever Kosova se ne smije dati nipokoju cenu.

EU

13.10.2011. 08:14

Jel moze anketa, evo pitanje:ZELITE LI KAO GRADJANIN SRBIJE DA SRBIJA UDJE U EU?Preporucujem = DA ne preporucujem = NEPa da vidimoI nije mi jasno zasto ne postave ovo pitanje na izvorima i da se stavi tacka na to. A moze i pitanje povodom ulazka u NATO posto je i ta prica aktuelna.

Stefan Tomasevic

13.10.2011. 08:27

Sta je Vlada Republike Srbije uradila na poboljsanju kvaliteta zivota obicnog gradjanina?Za ove nepune 4 godine a bice da ce izgurati pun mandat,razmislite o sopstvenom iskustvu,pa da krenemo.Pravni sistem u haosu i dalje pretrpani sudovi predmetima,sudije se birale kao da se neko salio..Ekonomska situacija ocajna,vise zatvorenih preduzeca nego ikada,nameti,zaduzivanje do krajnjih granica..Zdravstveni i socijalni program je po principu neka biologija odradi svoje..A mi slusamo i dalje bajke.....

bokivrac

13.10.2011. 08:59

Vrata su otvorena ,samo da ne udari promaja , pa oduva ovu samohvaleću vlast .Ljudi ima tu još mnogo posla koji treba uraditi ,ali s ovima teško !!!!

svet karadjordje

13.10.2011. 09:35

"Prodati" koji su na celu Srbije svesni su da moraju da priznaju Kosovo a neznaju da u EU nikad nece Srbija uci dok su tu Nemci i uskoro HrvatiPogledajte sest uslova za pregovore! Sasin i ostalim odlicnim komentatora- BRAVO! Srbija je svetski AS!Posdrav svima u Srbiji i u svetu

nenad

13.10.2011. 10:15

Sramota i bruka, do kraja ce nas usloviti da nam je vazdu mnogo prljav pa ga treba ocistiti!!! Ma koja evropska unija!

felipe

13.10.2011. 11:25

@nenad - Da je neko 1945. napravio referendum da li želimo da pravimo zajednicu sa Hrvatskom i Slovenijom bili bi interesantni rezultati..........EU=Jugoslavija; Jugoslovenstvo bratstvo i jedinstvo="Evropejstvo" i negiranje naše nacionalne istorije . Rezultati prvog saveza : masakri, genocid, etnička čišćenja, gubitak teritorije, bela kuga izazvana sociološko-ekonomsko-komunističkim metodima; Rezultat ovog potencijalnog novog savezništva: hmmmm procenite sami (ako umete da sabirate 2+2)

Jelena

13.10.2011. 11:28

Ali ajde da smo mi sami u ovom celom brlogu nego je stvar u tome sto ima zemalja u EU koje nas podrzavaju sto vise mogu, ustupajuci nam mogucnosti koje nekima nasim susedima ne bi dali, bez njihove podrske i naseg rada ne bismo bili tamo gde smo sad.

Nikola

13.10.2011. 11:31

Ovo je za nas pomak napred, a sve dok Euleks ne prekrsava svoja ovlascenja, bolje da njih imam nego para vojne formacije sa Kosova.

Mina

13.10.2011. 11:39

Iskreno mislim da razlog zasto su nam se otvorila nova vrata je vrlo prost i jednostavan, a to je vrlo velika podrska koju ova vlada daje Evropskim integracijama, pretpostavljam da zbog velike podrske u narodu, vrlo je lako i jednostavno krenuti ovim putem, ali vrlo tesko sprovesti zemlju kroz uska vrata kandidature. Tako da bih jedino rekla da zasluga ovih otvorenih vrata moze samo da padne na demokrate.

Činić Čedomir

13.10.2011. 11:59

vlast onako kako je i zapocela svoju politicku karieru i dan danas jos uvek koristi jeftine trikove ne morala, jer nezna kako je pravedno da radi i mora pod hitno civilizovano da oslobodi prostor da nova realno sposobna vlast napravi temelj demokratije zakona istine i prava

Bole

13.10.2011. 12:04

Pa ovo je sjajan korak napred, nije da su se sad nesto pretrgli, ali naterali smo ih da se pomere barem za korak prema nasim interesima.

maja

13.10.2011. 12:05

Ovo je super vest za nas.Sto se vise budemo priblizavali Evropi imacemo sve veci pristup njihovim fondovima koji ce nama puno znaciti.Za ovakvu malu zemlju kao sto smo mi to je ipak velika stvar.

Slavonac

13.10.2011. 12:38

@maja - Problem je samo što su ti fondovi prazni. Šta dobijamo sa statusom kandidata? Ništa. Šta je Turska dobila? Opet ništa.

Činić Čedomir

13.10.2011. 13:28

@maja - U pavu si u evropskoj uniji svako ima pravo bez obzira na obrazovan statusna, dobrobit fonda a fond je cvrsta i realna monetarna vrednost i sad da bi mogla da razumes, pravo na fond se ostvaruje sa onim fondom znanja koji je u ravnotezi sa nacelima fonda.

чедомир

13.10.2011. 14:50

@maja - Slavonac ! веријте ми грешите, ако је нешто паметно и може да служи народу у ЕУ а још и за извоз, овде се копа по свему све док се не створи тај нужни фонд, или да доживљаваш свакодневницу као и данашња власт. све је овде избалансирано

filipo

13.10.2011. 19:01

@maja - Izbalansirano kao banka Deksija? Ili kao Grcka, Portugalija, Spanija, Irska pa i sama Nemacka? Zasto Englezi nisu uveli Evro? Ko gresi? Evropa samo "izbalansira" svoje seljake uz pomoc policije kada se ovi pobune zbog (u)cena. Steta sto to pokazuju u kasnim satima.

dijana

13.10.2011. 12:13

Velika je stvar to sto smo dobili pozitivno misljenje jer ono ujedno znaci da EU smatra Srbiju bezbednom za ulaganje i drago mi je da smo na pravom putu jer to znaci da se ipak trud ove zemlje isplatio i da nasi politicari rade prave stvari.

Ljuba

13.10.2011. 12:15

Interesantno je to kako Evropa iskljucivo bira svoje saveznike, koliko se secam neko vreme je postojala mogucnost da to budu i naprednjaci pa im se ocigledno nesto nije dopalo u njihovoj retorici, a pa da nije tesko sam pronaci odgovor na to pitanje, kad slusas naprednjake imas osecaj ko da tones, ko da se vracas u 90 te, ko da se njihova jedina politika zasniva na kritici

gagi

13.10.2011. 12:16

Ne razumem kako mozete biti protiv EU jer to znaci da vi idete prvenstveno protiv svoje zemlje i onoga sto je za nju dobro.

kica

13.10.2011. 12:19

Pozitivno misljenje o kandidaturi ce nas pribliziti Evropi sto ce nam omoguciti da nasa zemlja brzim koracima napreduje.To je nesto najbolje sto je moglo da nam se dogodi u ovom trenutku.

Ognjen

13.10.2011. 12:21

Odlicno je to sto smo se pomerili sa nulte tacke pregovora, a ne mogu a da ne primetim da postoji veliki problem oko definisanja stavova stranaka oko ovog pitanja, dakle samo one koje su od pocetka tezile ka ovome sada slave pobedu.

Duki

13.10.2011. 12:24

Ne vidim nikakav razlog za radost. Dobili smo samo preporuku, a videćemo šta će dalje biti. Da li je dosadašnje klanjanje i ispunjavanje svih uslova bilo dovoljno? Mislim da tek predstoji najveći uslov. Zar je to neki uspeh?

Velja

13.10.2011. 12:29

Ajmo sada Kostunice, reci sta ne valja, menjas politiku kako se menja vetar. Dok za destilisane radikale mogu samo da kazem da je ljubomora najgora ljudska osobina, pa pokusajte barem malo da se obradujete napretku Srbije, pa cak i ako su to vasi protivnici izdejstvovali.

brane

13.10.2011. 12:42

Nemačka štampa Srbiju treba držati podalje od Evropske unije"Frankfurter Allgemeine Zeitung " piše da o približavanju Srbije EU "treba dvaput, pa i triput, razmisliti"

bora

13.10.2011. 12:42

A na šta to da budemo ponosni, na to da će EU i dalje da nas ucenjuje i mrcvari. Baš vam hvala.

Kole

13.10.2011. 12:49

Pa ovo je bolesno, sve svoje napore smo usmerili prema integracijama i sad nam neki cudaci sa strane govore kako to nista ne znaci. Znate kako, da vam objasni cika Kole neke stvari, ova kandidatura je nesto najbolje sto je moglo da nam se desi, glavni problem je sto sad neki konzervativni elementi govore kako nista od toga nije ok, alo bre ljudi osvestite se mi EU ne prilazimo sto su mnogo lepi i pametni, vec zato sto su ekonomska, finansijska organizacija.

neda

13.10.2011. 12:53

Tadic ima i na sta da bude ponosan jer je ovo zasluga iskljucivo demokratske stranke i da nije bilo njih mi ne bismo stigli do vrata Evrope.

Ena

13.10.2011. 12:54

Samo tako, ovakvi potezi su ono sto nam je trenutno potrebno, oni su jedini koji trenutno mogu da nas vade iz ove finansijske krize, a ne cena pasulja tetovca, ako se dobro secam Veljinog govora od pre nekog vremena.

pepi

13.10.2011. 12:55

Pozitivno misljenje je bilo i opcekivano posle toliko truda koji smo ulozili i uslova koje smo ispunili.Mogu samo da kazem svaka cast!

Milutin

13.10.2011. 12:57

Posto Ameri i EU nisu nasli kandidata za predstojece izbore u Srbiji Srbima nude 'sargarepu' ili, kako je govorila moja baka "sarenu lazu". Naravno, posle izbora ponovo po starom; "niste ispunili ovo, pa ono, pa jos, jos, jos ono. Sve tako do sledecih izbora! Crkni magarce dok trava naraste!

Ena

13.10.2011. 13:00

Samo tako, ovakvi potezi su ono sto nam je trenutno potrebno, oni su jedini koji trenutno mogu da nas vade iz ove finansijske krize, a ne cena pasulja tetovca, ako se dobro secam Veljinog govora od pre nekog vremena.

Mirko

13.10.2011. 13:06

Ne mogu da poverujem da postoje elementi u nasoj zemlji kojima covek mora da objasnjava zasto je dobro kad dobijes status kandidata u organizaciji koja ima mnogo para.

Radovan

13.10.2011. 13:28

@Mirko - Hajde objasni nam jos jednom Mirko molim te.Pa nam onda objasni i razliku izmedju prostitutke i postene zene.Kako ne mozes da shvatis da neke stvari nisu,i ne trebaju da budu na prodaju.Ili si i ti mozda muska prostitutka pa nam objasnjavas svoj princip poslovanja.

bivsa gastarbajterka

13.10.2011. 13:54

@Mirko - mnogo para? zato redom sve zemlje clanice bankrotiraju, jer imaju mnogo para...Boze, da li je moguce da ima elemenata u ovoj zemlji bez i grama mozga u glavi.

Mirko

13.10.2011. 14:28

@Mirko - Ne Radovane srpski sine, nismo mi na prodaju, nista nismo ni prodali, ali ako ne umes da shvatis da ne mozemo sami protiv celog sveta, da ne mozemo bez podrske jedne od svetskih sila, onda se ti slobodno busaj u grudi dok mi propadamo.

Mirko

13.10.2011. 14:41

@Mirko - Da vidi se da se razumes u ekonomiju, stvarno bez premca.. a zar nije upravo stvar u tome da mi sa nasim promenama, sa nasim znanjem napravimo nesto novo, Evropa jeste kljuc, ali bez nase volje ne moze nista, nisu bitni grami, bitno je to da zelis da uradis nesto da bi zivela bolje, zar nije to bolje nego sedeti pored skrstenih ruku i cekati da uradi neko nesto za tebe, kad sve mozes sam.

mm

14.10.2011. 06:32

@Mirko - Mirko, da ti nisi slucakno neki Mujo,kakav komentar, celo 2 prsta, zar ne?Da li si upoznat sa ekonomskom situacijom u EU?

mika

13.10.2011. 13:06

Rezultati govore sami za sebe...nemam sta vise da dodam osim svaka cast i samo napred!

Petar

13.10.2011. 13:13

Mislim da ne treba da se zavaravamo sa time ko je zapravo postigao ove rezultate, cije smo lice neprestalno gledali, pa makar ga i pljuvali i gadjali ekran prvim sto nam padne pod ruku, e to lice je postiglo ovo danas

Maja

13.10.2011. 13:20

Ako je jedini uslov Pristina, na tome vec radimo prema mirovnom resenju, iskreno sto pre udjemo u Eu to bolje.

Milan

13.10.2011. 13:27

"Otvorena vrata za status kandidata" koja vrata ? Jel ona mala za kucne ljubimce ?

Mihailo Krunić

13.10.2011. 13:41

Fino, ali gadno. Kako napustiti svoje sunarodnike, i to komšije, da dobiješ nešto i to još maglovito. Merkelova je to vrlo pametno procenila, zavadi braću pa vladaj. To je politika dalekovidna, i svaka joj čast. Naši su kratkovidni, pa za njih ni braća, ni komšije ništa ne šnače, samo da ostvare svoje ciljeve. Slepci, zar ne vidite Nemačku politiki, Hrvatsku hvale, a u pogledu nacionalnih pitanja i slobode, nije daleko od NDH.

Jabre

13.10.2011. 13:45

I Turska je dobila to pre jedno 40 godina :) Srbi su očito glup narod. Čak i da Srbija uđe u EU sad odmah još uvek bi bili siromašni ako ne još više kada se uvede Evro pa se cene preračunaju. Pogledajte kako su lepo Bigarska i Rumunija napredovale.

Andjela

13.10.2011. 14:08

A vrhunac je sto smo dobili kandidaturu bezuslovno, ponekad pomislim da smo se i suvise promenili ali kad pogledas realno sve reforme koje smo morali da sprovedemo ispade da su nas pre pretvorili u zemlju sa civilizovanim zakonima, gde se vise postuje tradicija, nego sto se potire.

Ana

13.10.2011. 14:17

Znaci kad neko nesto pozitivno uradi za Srbiju, onda ne odgovara jer je toboze strani spijun, a kad Milosevic razori zemlju, pusti da je bombarduju i opljacka ljude do donjih gaca onda je on narodni heroj, dokle cemo vise da se zamlacujemo praznim pricama i da pocnemo da gledamo nas interes.

Ceca

13.10.2011. 14:23

Ne Milane, vec to znaci da ces sutra bolje ziveti, a ti se slobodno iseli negde gde ces tvoj nacionalizam moci da unovcis.

Goran5

13.10.2011. 17:21

@Ceca - Demokratija je kad režim omogući tajkunima da pljačkaju radnike sa platama od200 evra za krvnočki rad,a nacionalizam je kad radiš za 2000 evra 8 sati dnevno,i sve to pri cenama koje nisu veće od naših.Sačuvaj Bože Srbiju od demokratije.

masha

13.10.2011. 21:59

@Ceca - @ceca, ne gospodjo, upravo ti treba da se odselis ako ti smetaju nacionalisti i patriote. Ti si ldp-kosmopolita bice ti dobro bilo gde, veruj mi (prvih 5 par meseci).

Danica

13.10.2011. 14:43

Svet nam je pruzio ruku, ocemo li da je prihvatimo ko ljudi, ili da je ugrizemo ko deca.

Buda

13.10.2011. 15:33

Ne znam zasto se uvek poredimo sa gorima od sebe umesto da se ugledamo na bolje

Nevena

13.10.2011. 15:55

Mislim da je velika cast i privilegija sto smo u mogucnosti da se prikljucimo jednoj od najvecih organizacija u svetu i sto smo stekli njihovo poverenje.To puno znaci....

Ili Ili

13.10.2011. 16:13

@Nevena - Ili ne znate sta se juce desilo u EU (Srbija je uslovljena Kosovom) ili je ovo ironija.

Ljubica

13.10.2011. 16:03

Saradnja sa Pristinom je jednostavno nesto sto moramo sto ne znaci da priznajemo nezavisnost Kosova nego da smo spremni na pregovore.To su dve razlicite stvari!

Uros

13.10.2011. 16:05

Uvek su svi protiv nas!Uvek neka svetska zavera!Dosta mi je vise takvih prica za malu decu!Ponasajte se za promenu kao zreli ljudi i prihvatite cinjenicu da Evropa treba nama,a ne mi njoj!

viktor

13.10.2011. 16:09

Trebali bi da se ponosimo!Kad se setim kakva je ova zemlja bila pre deset godina danas kazem da smo se pomerili ne jedan korak nego sto koraka unapred!

Natasa

13.10.2011. 16:37

Zbog takvih misljenja da nama niko ne treba i da sve mozemo sami smo dosli u situaciju u kojoj smo bili za vreme Milosevica.Ne vidim stvarno sta je problem sto Tadic hoce na miran nacin da smiri situaciju u ovoj zemlji i da nas pritom i prikljuci Evropskoj uniji.

Svetlana

13.10.2011. 16:51

Evropa je i do sad pozitivno uticala na Srbiju tako sto nas je primorala da izvedemo reforme koje su bile za nase dobro,Evropi nije u cilju da joj se prikljucimo pa da propadnemo nego da uz nju jos vise porastemo.

Лазар Костић

14.10.2011. 10:17

И турска је 20 година кандидат да није ушло у ЕУ. нећемо ни ми ,само пропадамо све горе.

вук

14.10.2011. 13:50

Ипак је најјачи виц тај да је хрватска ''остварила свеукупан напредак у области правде, слободе и безбедности''(!!??) јЕзУитска посла!

Alfons_x

17.10.2011. 08:10

@вук - Eh Vuče, na tvoju žalost , mi jesmo ostvarili napredak....ali na našu žalost ući ćemo u uniju iako ne vidim nikakvu korist od toga....