ZA godinu dana u Srbiji je umrlo 1.000 pacijenata na dijalizi! To tvrde u Savezu organizacija bubrežnih invalida. Nikola Grubor, predsednik Saveza, upozorava da je stanje u pojedinim dijaliznim centrima alarmantno: ne poštuju se standardi i protokoli lečenja, nema dovoljno lekova, širi se infekcija hepatitisom C! Zbog svega toga, kvalitet dijalize je ”drastično opao”, a životi ionako teško bolesnih pacijenata - u pitanju su!

Grubor kaže za ”Novosti” da iz udruženja pacijenata širom Srbije u Savez stalno stižu pritužbe na kvalitet lečenja.

- U mnogim centrima pacijenti na dijalizi ne dobijaju ”bevipleks” ampule (vitamin B), nedostaju preparati gvožđa, nema dovoljno ”eritropoetina” za pacijente kojima je on neophodan zbog loše krvne slike - priča Grubor. - Kada uputimo pritužbe Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje, oni nam izađu u susret i pošalju komisiju, ali ona se najavi nedelju dana ranije i, kada stigne u dijalizni centar, stanje je potpuno drugačije: sve se steriliše, ima lekova, sestre nose maske i rukavice, a inače nije tako.

ČETIRI MILIJARDE RZZO trenutno plaća dijalizu za ukupno 4.472 pacijenta, koji se dijaliziraju u zdravstvenim ustanovama, kod kuće ili u dijaliznom centru ”Frezenijusa” - kaže za ”Novosti” Sanja Mirosavljević, portparol RZZO.
- U zdravstvenim centrima dijalizira se 3.719, kod kuće - 442, a kod ”Frezenijusa” 311 bubrežnih bolesnika. Finansijskim planom za ovu godinu predviđeno je da će izdvajanja za dijalizu biti četiri milijarde dinara.

Grubor navodi i ovaj podatak: od 11 članova Izvršnog odbora Saveza organizacija bubrežnih bolesnika osam je umrlo u poslednje dve godine!

Novac ne bi trebalo da bude problem, jer RZZO prioritetno plaća dijalizu i sa tim novcem koji se izdvaja iz zdravstvene kase kvalitet lečenja u Srbiji morao bi da bude dobar. Ali, nepoštovanje protokola dijalize i, verovatno, loša preraspodela namenskih sredstava u bolnicama gde se dijaliza obavlja, doveli su do velike smrtnosti, infekcija hepatitisom C i veoma lošeg kvaliteta dijalize. Zbog nemara pojedinaca u nekim centrima širi se infekcija hepatitisom C, a onda država, samo za lečenje jednog zaraženog, troši 25.000 evra.

Lekari tvrde suprotno. Profesor dr Nada Dimković, načelnik nefrologije u KBC ”Zvezdara” i predsednik Udruženja nefrologa Srbije, kaže za ”Novosti” da je dijaliza u Srbiji na zadovoljavajućem nivou, ali ne isključuje mogućnost da pojedinci u nekim centrima ne rade dobro.

- Smrtnost pacijenata na dijalizi u našim centrima je na evropskom nivou - kaže prof. Dimković. - Imamo dobre, nove mašine za dijalizu, primenjujemo sve tehnike koje postoje u svetu... Naravno, uvek može bolje, ali ne treba zaboraviti da do pre nekoliko godina nismo imali ni doboljno mesta da zbrinemo sve pacijente, da smo radili sa starom opremom. Sada su retki centri koji mogu da se požale na mašine i zaista bi bilo strašno da nas posle toliko ulaganja kompromituju pojedinci.