NIKOLA Tesla je pre gotovo osamdeset godina tvrdio da postoje subatomske čestice koje se kreću brže od svetlosti. Smelu i doskora nezamislivu pretpostavku koja bi mogla da uzdrma temelje moderne fizike, ovih dana potvrdili su rezultati eksperimenata u naučnom centru CERN. Ako se pokaže da su naučnici u Švajcarskoj dobili tačne rezultate biće to najveće naučno otkriće u poslednjih sto godina.

Naučnici iz CERN-a nedavno su objavili rezultate eksperimenata koji pokazuju da se subatomske čestice poznate kao neutrini kreću brže od svetlosti. „Neposlušne“ neutrine slali su iz CERN-a do laboratorije na Gran Sasu u Italiji, udaljene 732 kilometra, a oni su uporno stizali na cilj za šezdeset milijarditih delova sekunde brže od svetlosti.

NE TVRDIMO NIŠTA VREME putovanja neutrina naučnici u CERN-u proverili su 15.000 puta i dostigli nivo statističke sigurnosti koji bi se u naučnim krugovima zvanično smatrao otkrićem. Istraživači su, međutim, svesni da bi „sistemska greška“ mogla da dovede do toga da pogrešan rezultat izgleda kao probijanje brzine svetlosti, zbog čega su odlučili da objave svoja merenja. - Voleo bih da drugi, nezavisni eksperiment dođe do istih rezultata - rekao je autor izveštaja o eksperimentu, Antonio Ereditato.
- Tada bi mi laknulo. Zasad ne tvrdimo ništa.

Brzina svetlosti najveća je brzina u svemiru i veći deo savremene fizike oslanja se na ideju da ništa ne može da je prestigne. To je i jedna od osnovnih postavki Ajnštajnove teorije relativiteta. Dosad je izvedeno hiljade eksperimenata i nikada nije zapažena čestica koja se kreće brže od svetlosti.

Međutim, članak objavljen 1932. godine u listu „Bruklin igl“, pokazuje da je Nikola Tesla još tada bio uveren da brzina svetlosti nije najveća moguća brzina u svemiru.

- Sva moja istraživanja ukazuju na zaključak da postoje sićušne čestice koje nose tako malu količinu naboja da možemo da ih nazovemo neutronima. Kreću se toliko brzo da prevazilaze brzinu svetlosti - rekao je Nikola Tesla u intervjuu povodom njegovog 76. rođendana.

Treba imati u vidu da Tesla čestice o kojima govori naziva neutronima, a ne neutrinima. Ni jedne ni druge, međutim, u vreme kada je ovaj intervju objavljen nisu bile otkrivene i definisane, pa se na osnovu teksta ne može tačno reći o kojim subatomskim česticama je govorio Tesla.

Direktor Muzeja Nikole Tesle, Vladimir Jelenković, potvrdio nam je autentičnost ovog članka i objasnio da je njegov autor Džon O’Nil, jedan od poznatih biografa čuvenog naučnika.

Pre nego što objavimo da je Tesla „srušio“ Ajnštajna trebalo bi da postavimo najmanje dve ograde. Najpre, rezultati eksperimenta iz CERN-a još nisu definitivno potvrđeni. Čak i da jesu, to ne znači da je Ajnštajnova teorija relativiteta pogrešna.

- Ako se pokaže da su rezultati eksperimenta tačni, to je svakako najveće otkriće u poslednjih sto godina - objašnjava dr Jovan Puzović, profesor nuklearne fizike i član srpskog tima koji učestvuje u eksperimentima u naučnom centru CERN. - To, međutim, ne znači da će Ajnštajnova teorija biti dovedena u pitanje. Njegove jednačine su nebrojano puta potvrđene i nema ni govora da će zbog novog otkrića biti oborene. Ono što bi moglo da se desi jeste da njegova teorija bude proširena i na neki način obogaćena. Ni kada je Ajnštajn postavio teoriju relativiteta to nije srušilo Njutnove postavke.