SRBIJA od profesionalnog lobiranja može da ima samo koristi, jer će ubrzati EU integracije, tako što će evropske institucije informisati o dostignućima ili problemima koje ima. U slučaju ovog drugog, kada je, recimo, vlada donela odluku ili propis u suprotnosti sa principima EU, ukazivanje na taj problem i pronalaženje mehanizama da se on prevaziđe, utire put za brz napredak ka članstvu.

Ovo u intervjuu za ”Novosti” poručuje profesor prava Rolf Vagenbaur, sa univerziteta u Tibingenu u Nemačkoj, dugogodišnji direktor Pravne službe u Evropskoj komisiji, koji sada radi u lobističkoj kompaniji ”Alber i Gajger” u Briselu. On će u utorak na Ekonomskom fakultetu u Beogradu održati predavanje na temu ”Lobiranje kao argument evropskim integracijama”.

* Koji su sve legalni instrumenti lobiranja u EU i kako lobiranje razgraničiti od korupcije i podmićivanja?

- Korupcija je kad platite državnom službeniku da bi doneo određenu odluku. Lobiranje je nešto sasvim drugo. To je otvoren proces konsultacija, u kome zvaničnicima evropskog parlamenta ili EK jasno stavljate do znanja ko ste, za koga radite i zašto mislite da je određeni predlog zakona loš i kako može da se popravi. Ne dostavljate novac, već informacije.

U BRISELU 15.000 LOBISTA * KOLIKO lobi agencija trenutno radi u Briselu i da li država Srbija koristi usluge neke od njih?
- Trenutno ima oko 15.000 lobista u Briselu, a otprilike isto toliko ih je i u Vašingtonu. Ne znam da li Srbija koristi usluge neke agencije. Sumnjam. U suprotnom, ne biste donosili toliko zakona koji su u suprotnosti sa propisima EU.

* Kako je EK definisala ovaj proces?

- EK jasno kaže da je lobiranje prihvaćena, i legitimna praksa svakog demokratskog sistema. Zakonodavcima su potrebne najšire informacije kako bi doneli pravu odluku. Da bi proizvodila dobre zakone, EU mora da se oslanja i na kompanije, nevladine organizacije, udruženja, vlade i lobističke firme poput naše. Oni su ti koji poznaju stanje stvari na terenu, ne zakonodavac. Ako pravite zakon iz oblasti ekologije, morate da razgovarate sa industrijama, ”Grinpisom”, naučnicima... Što je zakonodavac bolje informisan, to je i konačno rešenje bolje i transparentnije. Kada je sve transparentno, korupcija ne prolazi.

* Da li privatne kompanije iz Srbije koriste usluge lobističkih agencija, i u koje svrhe?

- Iskreno se nadam da je tako jer, u suprotnom, gube dragoceno vreme i novac u procesu pristupanja EU. Mogu da govorim u ime jednog od naših klijenata, ”Luke Beograd”, čiji cilj je da privuče pažnju EU na mnogobrojne zakone koji donose rešenja u suprotnosti sa kriterijumima EU za članstvo i krše osnovna načela Unije. Cilj je prost - dovesti te propise u sklad sa evropskim preporukama i standardima, čime se olakšavaju integracije Srbije i izbegavaju problemi za privatne investitore. Preduzeća i strani investitori u Bugarskoj i Rumuniji trenutno imaju puno problema upravo zato što neke stvari nisu rešene pre ulaska u EU. To ne sme da se ponavlja, jer Brisel to neće da toleriše.

* Bilo je dosta spekulacija o prirodi vaših usluga u korist ”Luke Beograd”, pa i optužbi da je cilj da se uspori put Srbije ka EU...

- U interesu naših klijenata nije da se ponašaju kao kamen spoticanja na evropskom putu Srbije. Imajući u vidu iskustvo sa Rumunijom i Bugarskom, EU će biti vrlo oprezna prilikom primanja novih članica. Zato ne ide u korist Srbiji ako pokušava da sakrije sopstvene probleme. Naglašavajući sistemske probleme i pokušavajući da ih rešimo sada, a ne kasnije, doprinosimo da se ubrza proces pridruživanja. Pristupanje Srbije u direktnom je interesu naših klijenata. Za privatnog investitora, članstvo u EU je najbolja stvar koja može da se desi.

* Na koji način se pravi razlika između lobiranja u interesu pojedinaca i koristi za celi sistem?

- Korist za sistem uvek je kombinacija svih individualnih interesa koji su uključeni. I zadatak zakonodavca je da ih prikuplja i povezuje u jedno rešenje. Uzeću ”Luku Beograd” opet kao primer, gde zalaganjem za interese naših klijenata u isto vreme pomažemo Srbiji da otkrije i prevaziđe svoje institucionalne i zakonodavne probleme. Do sada smo zaista pomogli da se sistem poboljša.

* Mogu li uticaj i moć pojedinaca da budu jači od opšteg interesa?

- U demokratiji, opšti interes je kompromis društva. To je razlog zašto je toliko važno da se slušaju sve zainteresovane strane.

* Da li je Srbija, po vašem mišljenju, spremna da postane član EU, i u kojim oblastima nas na tom putu čeka najviše posla?

- Srbija će postati članica EU kada ispuni sve kriterijume. Hapšenjem Mladića uklonjena je važna prepreka na ovom putu. Srbija treba da iskoristi ovaj momenat da pogura agendu proširenja i da se fokusira na svakodnevne probleme bitne za članstvo: vladavinu prava, imovinska prava, poslovno okruženje koje štiti prava investitora...