ODLOŽENA je reforma gimnazija, čije je sprovođenje planirano od prvog septembra, tako da se u školskoj 2011-2012. godini nastavlja s primenom važećih nastavnih planova - potvrdio je za ”Novosti” pomoćnik ministra prosvete i nauke Bogoljub Lazarević.

Predsednik Foruma beogradskih gimnazija Miodrag Sokić kaže da se još ne zna kako će izgledati opšta matura, koja će biti test za upis na fakultete, niti se zna se iz kojih će predmeta biti provera znanja. A, da je usvojen predlog reforme gimnazija, od nove školske godine informatika bi postala izborni predmet i praktično je planirano njeno izbacivanje iz redovnih programa.

Sindikati i profesori smatraju da je neophodno da se ispuni niz uslova da bi moglo da se krene u reformu planova i programa.

- Učenici bi trebalo da idu u školu samo pre podne, da imaju najviše 10, a ne 16 predmeta kao sada - navodi Sokić. - Morao bi da se promeni i sistem ocenjivanja.

Na odlaganju je insistirao i Nacionalni prosvetni savet, koji je krajem prošle godine zatražio od Ministarstva da se reforma odloži za 2012. godinu. Oni su objasnili da nema dovoljno vremena da se novi nastavni planovi donesu i usvoje na zadovoljavajući način.

DECENIJU KASNE

POMOĆNIK ministra Bogoljub Lazarević obrazlaže da nastavni planovi i programi u gimnazijama nisu menjani proteklih deset godina. On napominje da će biti uvedeni tek nakon usvajanja standarda postignuća, kao što je propisano Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.