U SOCIJALIZMU je bilo najbolje, smatra 81 odsto građana Srbije. Svoj tadašnji životni standard ocenili su “četvorkom”, pokazalo je istraživanje “Kako građani Srbije vide tranziciju”, predstavljeno u četvrtak na skupu “Dometi tranzicije od socijalizma ka kapitalizmu”, u organizaciji Fondacije “Fridrih Ebert”, Centra za studije socijalne demokratije i CeSID.

Svaki deseti ispitanik, koji je učestvovao u istraživanju, kaže da danas živi najbolje, a šest odsto najveće blagostanje osećalo je u vreme Slobodana Miloševića.

Najveće poverenje u institucije vladalo je u Titovo vreme, ocenila je skoro polovina učesnika istraživanja. Za vreme Zorana Đinđića institucijama je verovalo 23 odsto, dok poverenje u sadašnje institucije ima tek svaki peti građanin.

VLADAVINA KRIMINALA JEDAN od razultata istraživanja koji najviše poražava je što je na pitanje “ko vlada Srbijom” 23 odsto građana odgovorilo
- kriminalci! Ukupno 18 odsto ispitanika je odgovorilo vlada, skupština, predsednik, a isto toliko ih smatra da su pravi vladari države vlasnici velikih preduzeća. Prema mišljenju 14 odsto anketiranih, Srbijom vladaju političke stranke, 12 odsto kaže da je to međunarodna zajednica, a 15 odsto nije umelo da odgovori na ovo pitanje.

Ipak, iako kažu da su u socijalizmu živeli najbolje, većina se, ipak, ne bi vratila u taj period.

Kada građani tako govore, misle na standard i privredni razvoj. Ljudi smatraju da su u socijalizmu imali više para, sigurnija radna mesta i da im je sveukupno bilo bolje - rekao je u četvrtak na konferenciji sociolog Srećko Mihailović, jedan od autora istraživanja.

- Poslednjih godina zabeležen je pad poverenja građana u institucije, mada smo sada na neki način zaustavili taj negativni trend smanjenja poverenja - dodao je Mihailović.

U Srbiji je, prema rečima Dragoljuba Mićunovića, predsednik Centra za demokratiju, tranzicija došla iznenada, nije bila dobro osmišljena niti je išla prirodnim tokom. Prema njegovim rečima, tranzicija je došla iz neefikasnog političkog sistema, koji je imao višak nasilja i lažne vrednosti.

Istraživanje koje je pokazalo da građani kao period blagostanja ocenjuju doba socijalizma, rađeno je u septembru na uzorku od 1.813 građana.