BROJ socijalnog osiguranja, po ugledu na razvijene zapadne države, uskoro će i Srbija deliti svojim građanima. Ova brojka će biti nezamenjivi uslov za ostvarivanje bilo kojeg prava iz radnih odnosa, zdravstvene zaštite ili penzijskog osiguranja.

- Svako će, automatski, dobiti svoj broj socijalnog osiguranja i to će biti takozvani nevidljivi broj - objašnjava Milica Danilović, direktor Centralnog registra, institucije Vlade Srbije kojoj će pripasti i ovaj zadatak. - Osim onih koji su za to ovlašćeni, niko drugi neće moći da ga pročita, jer neće biti zapisan nigde u dokumentima građana za razliku od, na primer, jedinstvenog matičnog broja građana.

PROVERA
ZAPOSLENI sada nema mogućnosti da sa sigurnošću proveri da li njegov poslodavac redovno izvršava svoju zakonsku obavezu plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Može, doduše, da dobije podatak za sebe samo za ranije godine, ali ne i za tekuću godinu. I U RZZO zaposleni može da proveri da li mu poslodavac plaća doprinose samo pod uslovom da je područna filijala Poreske uprave taj podatak dostavila RZZO.

Ipak, pre nego što ovaj broj socijalnog osiguranja zaživi, zaposlene u Centralnom registru očekuje mnogo drugog posla, a svi su namenjeni ubijanju birokratije. Kao najvažniji zadatak, koji prethodi uvođenju broja socijalnog osiguranja, biće uvođenje jedinstvene prijave. Ona će predstavljati zamenu za dosadašnja tri obrasca koje su zaposleni popunjavali na šalterima svake organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. Zato će, počev od 1. oktobra, to činiti samo u Fondu PIO ili Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i to po sopstvenom izboru.

Potpuno novi sistem evidencije, sakupljanja i obrade podatka o poreskoj prijavi, prijavi i odjavi sa posla, plaćanju doprinosa za zdravstveno i socijalno, doneće i poboljšanja u naplati doprinosa, kontroli plaćanja, ali i vođenju lične evidencije svakog radnika.

IZBOR
VLADA Republike Srbije je na poslednjoj sednici imenovala Milicu Danilović za direktorku Centralnog registra. Upravo se očekuje imenovanje članova upravnog odbora iz organizacija obaveznog socijalnog osiguranja - Fonda PIO, RZZO, NSZ, Poreske uprave i Agencije za privredne registre.


- Novi sistem omogućiće da se vrlo brzo i efikasno identifikuju nesavesni poslodavci, a samim tim postigne visok nivo naplate doprinosa i ostvari najveći očekivani ekonomski efekat - objašnjava Danilovićeva. - Utoliko pre ako se ima u vidu da, prema nekim podacima Poreske uprave, naplativi dug na ime doprinosa za PIO iznosi oko 200 milijardi dinara, a dug na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje oko 50 milijardi dinara.