Milorad Ekmečić: Evropa nije čokolada već vojni blok

Miloslav RAJKOVIĆ

28. 08. 2010. u 21:00

Istoričar Milorad Ekmečić o uslovljavanjima Srbije, sudbini velikih sila, tužnoj evoluciji Amerike, davljenju malih država i naroda

Građanski rat u Jugoslaviji 1992-1995. vođen je u okviru američkog aksioma da srpski narod ne može obnoviti državu koju je stvarao dva poslednja veka i da politički mora ostati u izfragmentiranom stanju, bez višeg stepena jedinstva - podseća u razgovoru za “Večernje novosti” akademik Milorad Ekmečić na ocenu tragičnih događaja u svojoj najnovijoj knjizi “Dugo kretanje između klanja i oranja. Istorija Srba u novom veku 1492-1992”. Ističe da taj aksiom nije napušten, samo je bombe zamenila “politika uslovljavanja”.

O rezoluciji koju je Srbija podnela Generalnoj skupštini UN posle mišljenja Međunarodnog suda pravde o samoproglašenoj nezavisnosti Kosova, u čijoj izradi, iako pozvan, nije želeo da učestvuje (“nikada nisam pisao o Kosovu”), kaže da je “uspeh i ako se svet oko nje podeli, makar i na našu štetu”.

- To je jedna od naših velikih bitaka, za ljude i države koje će biti protiv Sjedinjenih Država. Bilo bi poželjno da ih bude što više. Ali i ako ih bude četvrtina, i samo petina, naš je dobitak. Svet ne sme pustiti da Amerika u tami davi male države i narode.

* Andrić je, 1919, video srpsku istoriju kao “kobnu liniju” što se “bez prestanka kreće između klanja i oranja”. Koji nam procesi i događaji nameću da budućnost i dalje “gledamo kroz tamu”?

PAPA I JASENOVAC
* SAD smatraju Rim duhovnim središtem čitavog sveta. I neke srpske vladike slede taj kurs... - Papa Vojtila je 1984. konačno stvorio “Svetu Alijansu” sa Sjedinjenim Državama. Amerika je dobila svoj Instrumentum imperii. Papa je prihvatio masonske organizacije i američki socijalni i politički sistem, kome se crkva ranije kritički suprotstavljala. Odatle je počeo ekumenizam, napor da se sve crkve ujedinjavaju u jednu duhovnu celinu, čije će središte biti u Rimu. To je propalo. SAD su dobile na svoju stranu više od milijardu katolika u svetu. Pokušaj da i islam, sa isto tako više od milijardu vernika, uđe pod taj sveti baldehin nije uspeo. U ovome bi se trebalo više konsultovati sa ruskim patrijarhom. Tamo znaju koju mantiju nose. Očigledno je da ni vladike SPC nisu u nekim bitnim stvarima jedinstvene. Tužno je reći da postoji pukotina raskola. Što se mene tiče, svaki put pape do Niša vodi preko Jasenovca. Raskol u našoj crkvi bio bi katastrofa ravna propasti Jugoslavije 1992.

- Pre svega, proces izgradnje koncerta novih velikih sila. U svoje vreme sam napisao dve studije o Hantingtonovoj knjizi o sudaru civilizacija. Taj izraz je, u predavanju preko Britanskog radija, uveo u literaturu Arnold Tojnbi. Tojnbijeva teza je građena na temelju njegovih velikih studija o civilizacijama. Od nekoliko hiljada definicija civilizacija, Tojnbijeva je najpoznatija, da je to kultura predstavljena široko (culture njrite large). Tojnbi je verovao da se civilizacije sukobljavaju i to svaka pojedinačno sa zapadnom civilizacijom, podleže joj i nestaje. Kao model je uzeo Tursku Republiku i kemalistički preobražaj, u smislu da je islam potisnut i osuđen na iščezavanje. Hantington je sve to preneo u svoje teorije, ali sa suprotnim zaključkom - nezapadne civilizacije se ne predaju, ne iščezavaju. Danas su toliko ojačale da preuzimaju vođstvo, pa zapadnom svetu preti opasnost kolosalnog istorijskog poraza. Da bi se odbranio, Zapad ima samo jedan izbor, da se zbije oko SAD i brani se.

* Na koji način se stiče status velike sile? Kako će izgledati budući klub svetskih moćnika?

- Svaka velika država nije i velika sila, nego samo ona koja to dokaže u unapred propisanoj mreži uslova. Mora imati veliko stanovništvo, jaku ekonomiju koja je u stanju da stvori vojsku, strateški položaj u svetu (geografija, stepen razvoja). Najglavnije je da se taj status ne poklanja, nego se mora izvojevati u velikim ratovima. Od 1945. ti kriterijumi su nešto promenjeni. Čerčil je mislio da će to biti zemlja koja može podići pet miliona vojnika. Varljiv je pojam “supersile”. On je nastao u fazi dok se sistem novih velikih sila još nije stvorio, kad su najpre bile samo dve supersile, a sada se predviđa da će u taj koncert ući Kina, Indija, Latinska Amerika, Evropska unija, Rusija i jedna islamska država, koja će okupiti milijardu muslimana u svetu.

* Šta će to praktično značiti?

- Proces izgradnje koncerta velikih sila pretpostavlja da će i SAD, kao što se desilo sa Sovjetskim Savezom ranije, izgubiti ulogu jedine supersile koja izgrađuje jednu svetsku imperiju. Sutra će to biti narodi koji imaju preko milijardu ljudi, a od manjih su sve ugrožene da gube taj status. Rusija je najveća zemlja sveta, ima stanovnika više nego Japan, sa perspektivom da ujedini, ili sve slovenske narode iz bivšeg SSSR, ili da sve ponovo okupi. Ja sam imao u vidu taj proces u budućnosti. Nisam samo pesimista za budućnost mog naroda, nego uopšte. Borba za novi koncert velikih sila uvek melje naše kosti. Neki smatraju da je Treći svetski rat neminovnost iza 2025. godine. Nas niko ne brani, a za Ameriku srbofobija je isto što je antisemitizam bio za naciste.

MOŠTI SVETE PETKE
* Treće izdanje “Dugog kretanja” dopunili ste novim saznanjima...
- Ranije nisam bio u stanju da koristim renesansne “Komentare svoga vremena” Ludovika Crijevića-Tuberona. To je vrlo lepo preveo sa latinskog hrvatski lingvist Vlado Razar, dve godine posle objavljivanja moje knjige. Najznačajniji je opis pada Beograda 1521. Za prenošenje moštiju Svete Petke u Carigrad Crijević-Tuberon kaže da su to od sultana tražili Srbi određeni za progon u Carigrad, a po drugim podacima je to sultan sam uradio. Verovatno je ova druga varijanta uverljivija. Značajan je i umetak o neslaganju vođstva Srbije pod starešinstvom Blagoja Neškovića 1944-1945. sa zvaničnom politikom prema Srbima koju vodi Tito. Nešković je mislio da treba obaviti razmenu Mađara i Srba, a Albanci imaju pravo na autonomiju u samo jednom okrugu, toliko su zločina učinili da je i to odveć.

* Sve više se govori o neoosmanizmu i povratku Turske na Balkan. Ankara vidi Rašku oblast kao islamski region?

- Nisam siguran da su moja ubeđenja uvek na pravom putu i tačna. Puno je tu zaključivanja o velikim stvarima sa krajnje oskudnim fondom znanja. Verujem da ne grešim da prestrukturalizacija sistema velikih sila jeste svetska budućnost. Veliko je pitanje koja će velika islamska država ujediniti muslimane sveta, a njih je preko milijardu. Najbolje izglede u tome ima Turska. Ona napušta kemalističku tradiciju laicizma. Pre desetak godina, na jednom naučnom skupu u SANU, najveći turski živi istoričar Halil Inaldžik sve je iznenadio teorijom da je islamizam u Turskoj neminovnost. Najneobičnije je bilo čuti to od naučnika koji je držao predavanja na Čikaškom univerzitetu. Inaldžik misli da su svi reformatori u istoriji Turske zakazali jer nisu uzeli u obzir ulogu običnog naroda. Tako je i Kemal Ataturk isključio islam iz javnog života. U budućnosti, veli Inaldžik, bez običnog naroda nije moguće ništa postići, a običan čovek, kao i čitav narod, ne isključuje islam.

* Može li Turska ponovo postati velika sila?

- Rano je još govoriti o prerastanju Turske u novu imperiju. To je na dnevni red došlo zbog američke podrške da buduća Turska velika sila bude njen saveznik. To je ona mislila i sa Iranom, dok je tamo na prestolu sedeo jedan sekularni car. Amerika gura Tursku na Balkan, Kavkaz, centralnu Aziju, a odvraća je od Izraela i Bliskog istoka. Po mom mišljenju, Turska do vrha supersile ide preko svoje sposobnosti da okupi čitav islamski svet. Savez sa Amerikom je savez viteza i konjovotca. Turska neće biti konjovodac. Na Balkanu može napraviti rusvaj, ali Balkan nije glavno područje njene afirmacije kao nove svetske sile. Samo islamizam uvodi Tursku u klub velikih sila. U tome joj je glavni protivnik Amerika, a ne Srbi.

* Koliko je za Srbiju delotvorna, ili pogubna, ideja da Evropa nema alternativu?

- Bitan je odnos Evrope i NATO. To nam se nameće danas, a Rusija je ideja još na nebu, iako je daleko bolja. Evropu stvaraju korak po korak, menjaju ustanove kao našu vojsku. Živimo u iluziji da narod o tome odlučuje. Uvek je glavno pitanje može li se Evropa osloboditi lanaca vojnog saveza kojim komanduju Sjedinjene Države. Ne javlja se Evropa samo za nas u dvojnom smislu, kao zajednica nadnacionalne organizacije, gotovo kao eksperimentalni lonac ukidanja dosadašnjeg poimanja suvereniteta naroda. On je uvek počivao na slobodnoj naciji. To je osnov prirodnog prava čoveka na slobodu. EU je u monetarnom, političkom pitanju samostalna od SAD. Ali, Evropa je i NATO, čiji je dosadašnji jedini strateški smisao vođenje ratova u svetu. Njih pokreću i vode Sjedinjene Države, daleko od Evrope - sem kolektivnog interesa da Srbiju onemogući da bude ono što je uvek u istoriji bila - strateški zamajac svih političkih promena na Balkanu.

* Šta je zapravo danas ideja Evrope?

- U različitim koncepcijama moguće evropske organizacije uvek ostaje onaj ideal koji je u posebnoj knjizi izložio Mihailo Đurić. Da li je Evropa zajednica koja pravi evoluciju od logike u logistiku, jedne kulture čoveka prema kulturi vojnika?

Kao što je u svojoj doktorskoj disertaciji pisao britanski sociolog Kaplan, učinila je zamenu međunarodnog prava novom “politikom uslovljavanja”, što znači da je svaki odnos između EU i država izvan nje osnovan na principu da svaka druga država svoj pristup Uniji plaća ispunjavanjem određenih uslova. Bez toga ne počinju razgovori i pravog dijaloga nema.

BAUK JUGOSLAVIJE
* Knjigu “Stvaranja Jugoslavije 1790-1918” napisali ste “iz inata” i smatrali delom “koje čovek jednom u životu napiše pa izgori”, a onda ste napisali “Dugo kretanje”, čije treće izdanje izlazi ovih dana...
- Kada bih se sad sam upitao zašto sam se opredelio da pišem te knjige, morao bih sebi da objasnim da se takav put nikad unapred ne određuje. Kao u onoj šali da je kralj Aleksandar dao visoko odlikovanje vojniku iz počasnog stroja što je skočio sam sa mosta u vodu da mu donese kapu koju je vetar odbacio, a on onda pitao: “Da mi je znati ko me je gurnuo?” “Stvaranju Jugoslavije” prethodila je “Istorija Jugoslavije”, 1972, koju sam i ja pisao zajedno sa Vladimirom Dedijerom, Simom Ćirkovićem i Ivanom Božićem. Pisana je za međunarodne potrebe. Svi značajniji jugoslovenski političari, a na prvom mestu državni ideolog Edvard Kardelj, pisali su suprotno. Kad je knjiga napadnuta u širokoj diskusiji velikog broja jugoslovenskih istoričara, to je postala glavna tema naše kulture. Tek sam kasnije obavešten (od strane jedne učesnice u napadu na knjigu) da je sve počelo sa naporom Vladimira Bakarića da se knjiga obezvredi. Sećam se apela Jorja Tadića “Bauk kruži Jugoslavijom” koji je uputio našoj javnosti...

* To uslovljavanje, međutim, nema kraja?

- Jednom je uslov da izručimo generala Mladića, drugi put da snižavamo plate i penzije kako bismo dobili neki kredit, treći put da predamo Kosovo. Nevolja je u tome što ne znamo kada će ta “politika uslova” prestati, jer je ona izgleda politička proizvoljnost samo jedne strane, koja je može beskonačno improvizovati.

S druge strane, Sjedinjene Države se razvijaju u smeru koji potpuno protivreči bilo kakvim demokratskim projektima koji bi samonikli na području Evrope. Najpre je to bila strategija da SAD mogu, na dve odvojene strane sveta, voditi dva velika rata i u oba pobediti. Cilj takve strategije je stvaranje univerzalne imperije, kao što je nekada bila Rimska, koja će voditi celi svet. Odatle američki vojni budžet ne opada, sem što je predsednik Obama učinio neophodna smanjivanja, zbog finansijske krize u zemlji. Vojni budžet SAD je veći nego vojni budžet svih drugih država u svetu, zajedno. Po novinama oko naleti na računicu da će NATO biti osnova politike prema Kini. Srpski državnici ne vide Evropu kao svetski vojni blok.

* Šta je zapravo ostalo od američke demokratije koja je bila ideal naših “zapadnjaka” i antikomunista?

- Nekada vodeća demokratija sveta prerasla je u policijsku državu kakvu svet dosada nikada nije video. Dobrica Ćosić je u govoru prilikom primanja ordena za učešće u antifašističkoj borbi u ambasadi Rusije, 18. jula 2010, rekao da “u državama koje se sve više oblikuju po modelima Orvelove vizije društva, pa policijom, elektronskom tehnikom i tehnologijom, kontrolišu čitavu ličnost i ugrožavaju intimno, ontološko jezgreo ljudskog bića, strah od nevidljivog kontrolora i sumnja u sve postaju kolektivna osećanja. U takvim državama i društvima, bez obzira na demokratsku ljušturu, rađa se duh fašizma u novim oblicima i pod novim imenima”. U tome je glavno pitanje - da li je evolucija Sjedinjenih Država od demokratske države ka monstruoznoj policijskoj državi u kojoj se nadzor individua obavlja tehnikom o kojoj nikada niko nije sanjao odgovor na izazov islamskog terorizma, ili zbog evolucije američke zajednice koja bi postala policijska država i da islamskog terorizma nikad nije bilo. Dobrica Ćosić ima pravo. To jeste jedan oblik novog fašizma, sa demokratskom tradicijom i pod drugim imenom.

* Vilsonova predviđanja kao i Orvelova postaju stvarnost?

- Kada je Vudrou Vilson postao američki predsednik (1913-1921) prvi zahtev šefa konzervativaca Teodora Ruzvelta bio je da pošalje pomorsku pešadiju u susedni Meksiko i tamo uvede demokratiju. Vilson je odgovorio da demokratiju stvara svaki narod na svojim ulicama i u sopstvenoj krvi, a da se ona ne uspostavlja vojnom okupacijom jače sile. On je strahovao od ulaska Amerike u Prvi svetski rat, iako je to morao da uradi. Pre toga je, ipak, napisao da će rat stvoriti veliku vojsku, masovnu regrutaciju mladića, jednu “Military Class” koja će društvo pretvoriti u vojni logor. “Sistem špijuniranja i tajnih agentura” će stati glave demokratiji. Predsednik te Amerike će se zaista “od zastupnika građanskih vrlina... pretvoriti u vrhovnog komandanta, koji će morati biti spreman da vodi rat po svetu”. Verujem da srpski državnici misle da mi idemo u čokoladnu Evropu, a ne u vojni blok.

* Da li je naš izlaz iz začaranog kruga uslovljavanja u približavanju Rusiji, ili EU sa Rusijom?

- Evropska unija sa Rusijom, a ne protiv nje, to nije nerealno sanjarenje na javi, nego potpuno realna stvar. Rusija ostvaruje velike projekte energetskog zajedništva sa Evropskom unijom. Od Rusije teku pipci gasovoda u Kini i u Evropi. Strane koje, jedna isporučuje gas a druga taj gas prima, nisu spremne da ratuju. To je uzajamna osuda da nikada više neće ratovati jedni protiv drugih. Budućnost Evrope nameće saradnju, čak i mogući savez dve strane. Rusija je odveć velika da bi bila član. Mi treba da podržavamo tu politiku, a ne da naš političar koji potpisuje obavezu da “Južni tok” ide kroz Srbiju, odjednom daje glas za američki projekat “Nabuko” koji bi svezao ruke Rusiji prema Evropi. Nisam dorastao sugestiji da bih sam rekao šta da se radi. Mislim da jedino imam pravo da kažem da narod koji nikada u istoriji nije živeo izvan Evrope, čak i kao varvari pre dolaska na Balkan, ima građansko pravo da uđe u Evropu, a ne da mu se smiluje američki vojni saveznik koji je poništio norme međunarodnog prava i uveo “politiku uslovljavanja”. Naš ulazak u EU izgleda da je kazna, a ne ostvarenje prava na poštene dogovore. Ne možemo ući u Evropu koja je u bloku za osvajanje sveta.


Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (41)

kondor

28.08.2010. 21:55

Jos ne procita bolji komentar o kretanju u svetu , o ratovanju i stvaranju policiske demokratije , koju sprovode ameri u svetu nego sto je ovaj od g. ist. Milorada svaka cast . Ovo bi bilo dobro da sve diplomate i politicara , a najvise bivsi ministar ino. poslova , koji potpisa sramni ugovor sa nato, u Srbiji procitaju , ne samo da procitaju nego da i razumiju. Tako da vise ne istrcavaju svojim izjavama , da EU nema alternativu , da zele u Evropu koja je u bloku za osvajanje sveta .

kanapo

29.08.2010. 04:51

@kondor - Pogledajte emisiju:"SUBJEKAT"Milovan Drecun,jednostavno,jasno,bez filozofije.A da malo svi, poradimo na nasoj svesti.....Mirne misli i lep dan vam zelim.

koka

29.08.2010. 09:18

@kondor - pa ognjene svetom treba da vladaju ljudi a pominjanjem pijanih rusa azijata idrugih predstavio si nam se u punom s j a j u

Ilija

29.08.2010. 11:07

@kondor - Divan komentar Kondor, U ovo nase moderno doba Amerika je ostala Drzava zlocina i terora, sto je pokazalo i pokazuje njen napad na male i nemocne drzave. A o kriminalu i prostituciju u toj zemlji da i ne govorimo. Ja bi se stidio biti njen gradjanin. Srbija ako udje u Evropsku Zajednicu izgubice sve. Svoje ime, i sve sto je do sad imala.Bidi ziv i zdrav.

Ognjen

28.08.2010. 22:15

Ovo je filozofsko vidjenje - A NE REALNO. Bas bih voleo da imam priliku da popricam sa doticnim filozofom i predstavim mu neke REALNE stavove.Pitanje:PA STA JE SUSTINSKI LOSE U TOME STO AMERIKA HOCE DA VLADA SVETOM??Ko treba da vlada, Iran, PIJANI RUSI? Ili Azijati?

Davor (Osijek)

29.08.2010. 18:39

@Ognjen - A možda bi svako trebao vladati svojom zemljom? Pa ne trebaju svi gospodare kao vi! Nastranu što vi čak ni ne pokušavate sakriti fašistoidne stavove pa vam treba netko da vlada SVIJETOM, no gdje Amerika stvarno vlada imali smo prilike vidjeti u ratu na Kavkazu kolovoza 2008. kad je Rusija drobila kosti njihovoj saveznici Gruziji dok su oni samo lajali a nisu smjeli ni prstom mrdnuti. Čak ni najbezazlenije ekonomske sankcije nisu smjeli udariti Rusiji! Pih "Imperije" na kineski kredit!?!

neko

28.08.2010. 22:41

Doticni filozof pravi konstrukcije koje nemaju blage veze sa realnoscu i ne zasnivaju se na nikakvim realnim cinjenicama.

brano

28.08.2010. 22:54

Kako rece Ognjen,ovo je filozofsko vidjenje i nema nikakve veze sa realnoscu!Lako je sjediti u sobi i razmisljati o svjetskim nepravdama,vjerovatno bi se svako od nas u tom slucaju slozio sa uvazenim profesorom!Medjutim realnost nalaze da mi moramo zivjeti u svijetu kakav jeste,Turska ce mozda biti sila,mozda i nece,ali Srbija sasvim sigurno nece,pa onda mora da se prilagodjava situaciji,da saradjuje sa velikim i ni u kom slucaju ne smije sebi dozvoliti ponasanje po receptu prof. Ekmecica!

filipo

31.08.2010. 01:32

@brano - Nisam dalekovid kao vi i u tekstu sam video samo istorijskopoliticku analizu a ni jedan recept.

brano

31.08.2010. 11:52

@brano - Tekst prof. Ekmecica u sebi sadrzi elemente koji pozivaju na promjenu politike Srbije u skladu sa njegovim vidjenjima!To moze biti veoma opasno,mi smo veoma skloni avanturizmu,a to nikako nije dobro!Sa vecinom teksta ja se slazem,samo se ne slazem sa nacinom na koji je to izgovoreno!Istorijsko politicke analize ne mogu se koristiti u oblikovanju drzavne politike,to ce nas odvesti u nove konflikte!

vvladimir

28.08.2010. 23:46

Profesor je devedesetih godina prosloga veka davao moralnu podrsku u svojim filozofsko-istorijskim razmisljanjima tadasnjim srpskim vojnim i politickim vlastodrscima i poznato nam je kuda je to sve otislo i gde smo zavrsili, i kao narod i kao drzava, Osecamo to dobrano na svojoj kozi. I zato........

neno

29.08.2010. 01:40

za prof ekmecica se culo,i prije nego su neki naucili da citaju,a sad se novokomponovani relisti usudjuju davati komentare na njegovo misljenje.zalosno sto ima ljudi koji su telentovano kratkovidi a sebi daju pravo da uce ostale ko treba da vlada svetom

pastrovic

29.08.2010. 05:49

Hvala profesoru na ozbiljnoj analizi NASIH muka i nase neizvjesne buducnosti.Medjutim, ne bi ga "Bog kaznio" kada bi malo saslusao i sto o "dolasku Slovena na Balkan" misli i Prof-Dr Jovan Deretic.Mi smo se, dakle, dovukli ovamo kao divlje horde, i uznemirili, maltretirali, popljackali i zaposjeli fine i miroljubive Ilire, Tracane i Dakijce, a od kojih vode ``porijeklo`` i ovi danasnji Scipetari.Bilo bi takodje i vrlo pozeljno od uvazenog profesora da se malo pozabavi pitanjem SANU!?Ko su?

Dusan

29.08.2010. 12:26

@pastrovic - Vidis Pastrovicu, Jovan Deretic , nije profesor, a pogotovo doktor , a ponajmanje istoricar , covek koji u svojoj knjizi kaze da su srbi dosli iz Svemira i koji objavljuje u svojoj knjizi ,,svemirski pecat Srba" ne moze se uzeti za ozbiljno ma koliko ti ( i tebi slicni ) to voleo . A ako vec nesto zelis komentarisati, najpre procitaj i citaj i iscitaj hiljade strana pre nego rec prozboris a ko su SANU odgovoricu ti : to su oni koji su tvom J.D-u kazali da ide da pise naucnu fantastiku .

čitalac

29.08.2010. 06:58

Tipični sovjetski Antiamerikanismus. Kako su bili sretni Česi, Poljaci, Mađari, Nemci kada su bili ujedinjenii u bloku sa Rusima? Oni jedva cekali da pobegne.

filipo

31.08.2010. 01:29

@čitalac - A kad su pobegli, videli su da su naseli. Satus quo ili jos gore a novi gazda sudi po slobodnom nahodjenju.

goran

29.08.2010. 07:00

uvazavam misljenje. samo mi nije jasno kako srpski naucnici ne primecuju vrlo jednostavne stvari. obaska amerika, masoni, sunceve pege i ostali uticaji, gde ima nacionalna drzava a da nema nacije. srba je sve manje, malo ih se radja a cim odrastu, odlaze iz zemlje. krajnje je vreme da prestanemo da se tuzakamo kako nas mrze i pogledamo je li sve kako treba kod nas i mozemo li vise, sami. ako ne, zna nam se.

Milos Petrovic

29.08.2010. 15:42

@goran - A sta mislite Gorane, da li odlazak nasih ljudi iz domovine ima veze sa zivotnim uslovima u Srbiji na koje najveci uticaj imaju upravo Vasington i Brisel ?Istina je na sredini. Nije tacno da smo sami krivi ali nije istina i da nismo mogli bolje.

milisav

29.08.2010. 08:10

Cela prica se svodi na jednu banalnu cinjenicu koju smo mi zaboravili a drugi su odavno shvatili. Treba biti brojcano jaci. Siptari su to shvatili preko islama, Amerikanci takodje (pogledajte da li u SAD ima vise cetvoroclanih ili sestoclanih porodica). Srbi gube teritorije jer na prostoru Balkana postaju manjina a ne vecina. Samo u 20. veku sto kroz genocid i ratovanja izgubili smo preko 3.000.000 srpskih glava. Druga prica bi bila danas da nas u Srbiji ima 20.000.000.

stojan

29.08.2010. 08:19

bravo profesore. ako se po vasim godinama moze doneti zakljucak kom periodu nase istorije pripadate, svaka nedomica prestaje nakon citanja vaseg clanka.

Biljana

29.08.2010. 09:04

Vecina onih koji su pisali prethodne komentare su ucili istoriju tako da jos nisu shvatili da ona sluzi da se bolje razume sadasnjost i predvidi buducnost sto su dogadjaji u poslednjih 20 godina bezbroj puta pokazali. Oni koji se bave istorijom dobro znaju da je profesor Milorad Ekmedzic jedan od nasih najboljih istoricara i da u ono sto on kaze na osnovu velikog znanja i zivotnog iskustva ne treba podcenjivatii. U ostalom kao i do sada vreme je veliki sudija i sve ce pokazati.

slavica

29.08.2010. 10:06

U potpunosti se slazem sa G-dinom Ekmecicom da se Amerika ponasa kao svetski policajac. Sto se tice ulaska Srbije u EU licno smatram da je to jedna farsa i lazna nada za nas napaceni i siromasni narod ,pa gledaje samo nase susede hrvate koji su godinama simpatizeri stranih sila -da ne pominjemo II svetski rat i evo jos cekaju ulazak u tu divnu Evropu gde imate izobilje svega pocevsi od poslova, investicija.....;Istina je da postoje predrasude o nama bez dokaza pa sta je tu je -jedna je Srbija

milos

29.08.2010. 10:20

potpuno realan i pravilan pregled stvarnosti....vi koji to negirate i smatrate ga samo za filozofa-sanjara, nemojte komentarisati puno jer pokazujete nivo znanja... vjerujem da niste upoznati sa situacujom u svijetu, nego da niste u stanju nauciti.... sigurno zivite lokalno i ne krecete se po svijetu /lokalno: vecina nasih i na zapadu zivi pasivan zivot; kuca-posao-kuca-klub/kafana/pijanka.....ovo nije bio negativan i sarkastican komentar, nego realan odgovor....biti ce puno lokalnih nemira..

brano

29.08.2010. 19:21

@milos - Prvo da kazem da sam procitao djela profesora Ekmecica koja se spominju u tekstu!Covjek je dobar istoricar,ali to ne znaci i da je politicki analiticar,to su dvije razlicite stvari!Zanimljivo je da novinar nije naveo i da je profesor Ekmecic devedesetih godina proslog vijeka imao jos jednu "briljantnu" ideju,ekavizaciju Srpskog jezika!Bio je na celu grupe intelektualaca koji su se zalagali za izbacivanje ijekavskog narjecja iz Srpskog jezika!Toliko o njegovom realizmu i pogledu u stvarnost!

Ljubitelj Amerike

30.08.2010. 07:40

@milos - E, ti si "procito" i mozes da sudis o delu Ekmecica. Svaka cast i tebi i onima sto nama ne dopustaju da ti odgovorimo.

brano

30.08.2010. 19:36

@milos - Za Ljubitelj Amerike!Mogu da sudim o Ekmecicu zato sto njegova prica moze uticati na moj zivot!Morate razumjeti da je jedna stvar intelektualna rasprava o desavanjima u svijetu,a nesto sasvim drugo zivot nas obicnih gradjana!Otkud nekome pada na pamet da Srbija treba da ispravlja svjetske nepravde,da bude bastion odbrane hriscanstva!?Oprostite,ali to su gluposti!Pametni ljudi su rekli da mali narodi prezivljavaju istoriju velikih!

filipo

31.08.2010. 01:26

@milos - Zar ne vidis da mi pokusavamo sebe da odbranimo a ne ceo svet? Kicmu ili imas ili nemas. I jos nesto, istorija je uciteljica buducnosti.

U glavno sve je tacno

29.08.2010. 11:43

Svi zlocini nad covecanstvom dozivljavaju naj jace presude, dok zlocinci i dalje keiraju moral i ljucka prava.

dragan

29.08.2010. 14:44

Ekmecic je objasnio. Svaka cast, amerika je teroristicka drzava lazi i obmane, o vezi Pape i americke imperije treba jos ispitati, interesantno da nam podmecu ekumenizam preko pojedinih vladika skolovanih na zapadu

Biserka

29.08.2010. 17:23

Koliko bi bilo Srba da u proslim vekovima nisu gubili zivote da bi oslobodili ne samo sebe,a nego i nasu neoslobodjenu bracu koja njihove zrtve nisu znali da cene.Da nisu okrenuli ledja onim Srbima koji su pod velikim pritiskom osvajaca morali da menjaju veru,zbog cega sada imamo Srbe/katolike i muslimane.Pravoslavna crkva koja im je prva okrenula ledja,a katolicka crkva ih je prihvatila.Sta da radimo sa delom naseg svestensva koje smatra da se nebesko carstvo stice jedino zrtvovanjem zivota.

Srboslab

29.08.2010. 18:21

Srbi ne zaglupljujte se. Nit je Turska velika sila nit hoce islam. A USA je bolja od vase korupcije i deset godina ratova. Zbog ovakvih tupana eto vas ko Nokija!

Србојак

30.08.2010. 12:42

@Srboslab - Мутиводо, Америка је измислила мито и корупцију! Зар Клинтон, Клинтонка, Олбрајтова и многи други нису корумпирани?

милош стојковић (не кријем се иза лажног имена)

30.08.2010. 13:21

@Srboslab - Срам те било да користиш Српски надимак а пљујеш по нама, ко год да си

Davljenje pravoslavlja

29.08.2010. 19:02

Francuski "Le Point" je prosle godine pisao da ce citava mala Azija sa Balkanom jednog dana biti islamizovana, osim Izraela, doslovno ovim recima. Dakle, sta to oni vec znaju sto mi ne znamo i sta cemo preduzeti povodom ove otvorene pretnje? No ne treba ih se plasiti, vec naprotiv, skoncentrisati svoje snage na odbranu. Jer oni tako i deluju, zastrasuju, oslabe nasu veru u same sebe i tako nas upola lakse dovedu do poraza. Uvek biti iznad djavoljih manipulacija, na kraju ce se i sami pokopati.

baunti

31.08.2010. 17:23

Mislim da je samo jedna stvar ispustena iz svega sto je komentarisano i u tekstu i u komentarima - a to je da se svaka sila koja je postojala od davnina do danas uvijek ponasala isto. Pa i Rim je bio imperija koja je tiranijom uvodila svoju volju, i najbitnije im je bilo - da placas danak (porez). Cudnog li cuda. Pitam se da li bi se Rusija ili Kina ponasale drugacije da su u istoj situaciji, a uskoro ce biti. Poneta nije da blatim ili velicam ikoga, nego da budemo realni, i da stitimo sebe.

osvesceni marksista

31.08.2010. 21:22

Procitao sam misljenje i stavove mog bivseg komsije sa drugog sprata. Jedino sto bih zeleo dodati je da se ne radi o tuznoj evoluciji Amerike nego o necemu sto mi nismo znali o Americi i njenoj realnosti koja je u svakom pogledu nismo znali ili mislili. Oni su sada u polaganom ali nezaustavljivom klizanju na dole jer jednostavno nema kohezivnih sila koje drze drustvo sem ciste opresije i paranoje. Ipak sa njom treba saradjivati u sirem interesu radi prevazilazenja problema koji nadilaze balkan.

Gmitch

12.04.2011. 20:35

Zasto si, pametni Ekmecicu, onda zavrsio specijalizaciju u Prinstonu, u Sjedinjenim Americkim Drzavama? Sto lepo nisi otisao u majcicu Rusiju?

radoja

23.08.2011. 13:21

Kad citam izjave analiticara na kraju se nadjem u stanju da ni sam ne znam kud bi krenuo. Ne znam ni kakav bi oni savjet mogli dati. Ne znam zasto neko ne kaze jasno sta nam je u interesu. Sve se svodi na nekakva mutna kolebanaj na svijetskoj sceni. Po meni veci je interes da meso i mlijeko pojeftine. Da stvorimo narodnu ekonomiju. Svoje banke, osiguravajuce kuce, preduzeca itd. Da se kazne ljudi koju su vrsili zlocine nad Srbima, da ljudi osjete smisao opste svrhe, da se narod prosvecuje...