BEOGRAD - Krajem juna spoljni dug Srbije povećan je za 2,4 odsto u odnosu na maj, dostigao je 30,67 milijardi dolara i bio je za 2,8 puta veći nego 2000. godine, koja je prethodila tranziciji privrede, ukazali su stručnjaci Instituta za tržišna istraživanja IZIT.
Pri tom je ukupan dug javnog sektora porastao sa 8,8 milijardi dolara u 2000. na 10,24 milijarde krajem juna ove godine, dok je zaduživanje privatnih preduzeća daleko više poraslo - sa 2,03 milijarde na 20,43 milijardi dolara.
Prema rečima direktora IZITA Miloja Kanjevca, očigledno je da je osnova tranzicije bila prekomerno zaduživanje i neproduktivno trošenje fisnansijskih sredstava, uz "kazino privatizaciju" koja je pogodovala krupnom kapitalu i stvaranju monopolsko-kartelskih grupa.
Zbog prevelike potrošnje, koju je podsticala država i upropašćene ekonomije, Srbija se sada usred ekonomske krize dodatno i još intenzivnije zadužuje i kod međunarodnih finansijskih institucija i kod drugoh država.
Kanjevac je rekao da se na taj način ponovo stvara privid makroekonomske stabilnosti, koja svakog trenutka može da se sruši, ako se ne napravi temeljni zaokret u vođenju ekonomske politike.
On je upozorio da će "stend baj" aranžman sa MMF-om biti kontraproduktivan ako vlada ne krene u ozbiljnu transformaciju celog javnog sektora i ne počne da sprovodi strategiju izvoza, koja će se bazirati na aktivnom lobiranju države za domaće preduzetnike na novim tržištima.