Proganja misterija iz Rajine šume

Jovanka SIMIĆ

21. 06. 2009. u 20:35

Otkopavanje istine (14) - Godine 1944. streljano oko 250 uglednih Novosađana optuženih za saradnju sa neprijateljem. Prve kosti iskopane tek 1991.

MISTERIJA Rajine šume, u kojoj su 1944. godine oslobodioci streljali između 200 i 250 viđenijih građana, optuženih da su bili simpatizeri četničkog pokreta đenerala Draže Mihailovića, već 65 godina kruži Novim Sadom. I ko zna koliko će to stanje potrajati jer nijedna vlast do sada nije se zauzela da otkopa punu istinu.
Delimična istina izronila je marta 1991. iz peska na bačkoj strani Dunava, u vreme kopanja kanala za gradski vodovod. Na delove ljudskih skeleta nabasali su bageri, ali i obližnja krda krava, napasana u blizini izvorišta. Ukupno 250 pronađenih ljudskih kostiju, već skoro dve decenije, na "revers" se čuvaju u depoima Gradskog muzeja, bez naznake o njihovoj daljoj sudbini.
Ali, to je samo manji deo istine o Rajinoj šumi, jer pronađene kosti nađene su u dve masovne grobnice koje obuhvataju jedva 40 kvadrata. Ostalo je netaknuto i neistraženo još oko tri hektara zemljišta koje pokriva brojne NN grobnice.
Kako se sudska i vojna arhiva o stratištu Rajina šuma i danas drži daleko od javnosti, pre 18 godina, kada su otkriveni prvi skeleti, nije se ni slutilo čiji su. Arheolog-kustos Đorđe Gačić, koji je tada od Instituta za sudsku medicinu, u ime Novosadskog muzeja, preuzeo na čuvanje pronađene kosti, zajedno sa dr medicine Miroslavom Negrojevićem, tada gradskim odbornikom i republičkim poslanikom Srpskog pokreta obnove, počeo je da istražuje njihovo poreklo.
- Naša istraga je kratko trajala, jer je počeo građanski rat u Jugoslaviji i nije bilo dovoljno sluha tadašnje vlasti da se Rajina šuma istraži i potpuno raskopa - sa žaljenjem konstatuje danas Gačić.
Nesporno, na osnovu nekih dokumenata i svedočenja rodbine i poznanika streljanih Novosađana, pokazalo se da su posle ulaska partizanskih jedinica u Novi Sad (23. oktobar 1944) na osnovu naredbe generala Josipa Rukavine, komandanta vojne oblasti za Bačku i Baranju, počela masovna hapšenja uglednih Srba. Po pravilu su to bili predratni poštovani i bogati domaćini,industrijalci i intelektualci, koje je novoformirana komunistička vlast doživljavala kao moguću opasnost.
- Izvršioci naredbe generala Rukavine bili su pripadnici 11. vojvođanske narodnooslobodilačke brigade, a većina uhapšenih streljana je do sredine novembra 1944. godine - kaže dr Negrojević, na čiju inicijativu je maja 1994. godine Skupština grada Novog Sada donela odluku da se prvi put posle pet decenija zvanično oda pošta Novosađanima, koje su streljali oslobodioci - partizani.
Negrojević je i četiri godine kasnije pokušao da gradsku vlast koju su tada činili socijalisti podstakne na istraživanje preostalih grobnica u Rajinoj šumi, te da se o tome raspravlja u gradskom parlamentu. Inicijativa je, istina, prihvaćena, ali je zatim, na insistiranje odbornika SPS, preformulisana u zahtev da "nadležne institucije prikupe potrebne informacije o streljanju u Rajinoj šumi 1944. i o tome informišu Skupštinu". Tako je ostalo do današnjih dana.
Sasvim pouzdano, dr Negrojević utvrdio je identitet 14 streljanih uglednika, među kojima je bio advokat i bivši gradonačelnik dr Miloš Petrović, zatim lekar i potpredsednik novosadske opštine dr Obrad Milutinović, industrijalac Dragoljub Ristić, Pavle Tatić, jedan od osnivača Socijalističke partije u Novom Sadu, Vojislav Matić, urednik i izdavač "Nove pošte", novina na srpskom jeziku.
Preka smrt u Rajinoj šumi sustigla je i golmana FK "Vojvodina" Miloša Kostića, članove Društva "Soko" Svetislava Vilovskog i Đuricu Vlaovića, zatim intelektualca i člana Rotari kluba Milana - Pecu Popovića, pokrajinskog službenika Jovana Begovića, ekonomistu Aleksandra Silbera, novinara Peru Savića, lekara Fedora Radića i Gaju Gračanina, direktora Agencije "Putnik".
Oni su, mahom, posle odluke prekog suda za izdaju streljani i pobacani u jamu, iskopanu u pesku, na samom stratištu. Posebno je potresna priča o predratnom gradonačelniku dr Milošu Petroviću, izuzetno zaslužnom za podizanje spomenika Svetozaru Miletiću koji i danas ukrašava centar Novog Sada. Gradonačelnik Petrović je pomogao i tihu akciju episkopa bačkog dr Irineja Ćirića da se tokom okupacije spase na stotine Srba u mađarskom logoru "Šarvar".
Dr Petrovića je, u ime naroda Jugoslavije, Vojni sud Oblasti NOVJ za Bačku i Baranju u Novom Sadu (Veće sačinjavali predsednik, major Pavle Gerenčević i članovi Laza Brankov i Slobodan Subotić), 22. novembra 1944, osudio na smrtnu kaznu i gubitak građanske časti. Sud je "utvrdio" da je Petrović, a na predlog velikog župana dr Petera Feribaha, pomogao raciju u pojedinim mestima Vojvodine, uperenu protiv komunista.
Za strašnu presudu porodica Petrović saznala je 21. januara 1945. godine iz dnevnog lista "Politika". Nije se znalo ni da li je streljanje već izvršeno. Nadajući se da je Miloš još živ,njegova supruga Katica uputila je potresno pismo Vrhovnom vojnom sudu i dr Ivanu Ribaru u kojem tvrdi da je njen suprug čitavog života bio pošten Srbin. Nije pomogla ni pisana garancija petrovaradinskog župnika da se Petrović o NOB-u nije čak ni nepovoljno izražavao, a kamoli preduzimao nešto protiv njega.
Gačić i Negrojević kažu da bi najpre trebalo do kraja pretražiti Rajinu šumu, a potom, sve posmrtne ostatke sahraniti u zajedničku grobnicu u prisustvu pravoslavnih i katoličkih sveštenika, jer preki sud, osim Srba, osudio je na smrt streljanjem i nekoliko desetina Mađara i Bunjevaca.

ALEKSANDAR JOVANOVIĆ, PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA
SVETLA PROŠLOST ZA BUDUĆNOST


AKTUELNI predsednik Skupštine grada Novog Sada Aleksandar Jovanović, kaže za "Novosti" da "bez rasvetljavanja prošlosti, nema ni svetle budućnosti".
- Potpuno podržavam inicijativu da se misterija Rajine šume reši, makar i posle 65 godina. Ali, ne možemo mi kao gradska vlast samo poslati bagere i narediti da kopaju. Prethodno bismo morali da utvrdimo ko je vlasnik tog zemljišta, koje delom zahvata i "posed" rafinerije - kaže Jovanović.

* * * * *

ĐORĐE BOLJANAC (89), IZ BANATSKOG NOVOG SELA, O LIKVIDACIJI OCA PETRA, UGLEDNOG PANČEVAČKOG DOMAĆINA I DORIKA CAPRĐA O STRADANJU DEDE TRAJANA

ŽIVIM DA SAZNAM GDE MU JE GROB


AKO me išta u životu održalo do ovih godina, to je želja da saznam gde je grob moga oca Petra. Da ga moje ćerke, ako baš konačnu istinu ne doživim, sahrane dostojno, kao što je i zaslužio.
Ovako govori starina Đorđe, sin Petra Boljanca, uglednog banatskog domaćina, ubijenog u ranu jesen 1944. godine, bez suda i presude. Đorđe je tada imao 24, a njegov otac 56 godina.
- Predvečerje, početak oktobra, Crvena armija umarširala, za njom i partizani oslobodioci. Na našim njivama odmakla berba kukuruza, prve prikolice već smo utovarili u ambare... Još osećam miris hleba koji nas je čekao na stolu pod tremom. Kad, banuše dvojica pod oružjem. Kažu ocu: "Odmah polazi s nama". Nije imao vremena ni da se preobuje, ni preobuče. Odvedoše ga, onako u čizmama, u kožuhu, u kome je radio. U kući pometnja: pusti žito, pusti sve, ma kakav hleb i večera. Majka u vrisak, ja je tešim: "Možda ga vode na prinudni rad, vratiće se on". A sam mislim, daj Bože da se vrati.
Potrajalo je dan-dva, Petar se nije vraćao, a niodkud ni glasa gde je. Ni kuda je iste večeri odvedeno još sedmoro ljudi, najuglednijih u selu: apotekari, profesori, paori čija su domaćinstva prednjačila u ovom delu Banata. Niti je, kaže Đorđe, ko smeo da upita - šta bi sa ovim ljudima?
- Onda je, odnekud, procurilo da su ih pritvorili u "Crveni magacin", u Pančevu - seća se Đorđe Boljanac. - Rešim da odem tamo, pa makar se ne vratio. I, zateknem ga tamo. Sad on mene teši: "Vratiće me, sigurno, poruči majci da ne brine, šta sam ja kome zgrešio da me ne vrate", govori mi ono što i sam znam. Nekako me ohrabrio, oraspoložio. Tako sam se i ja vratio kući, sa malo nade.
Sutradan Đorđe se ponovo uputio u Pančevo. Poneo ocu obuću, odeću i hranu.
- Kad tamo moga oca nema - govori starina, a brada mu drhti, zaplaka. - Gde je, pitam. Niko ništa da odgovori. Odgovora nema do danas.
Boljancima je, ubrzo posle formiranja nove vlasti, oduzeto sve što su imali: njive, kuće, ambari, konji... Sve su ovo domaćini podneli - bez reči. Strahovali su da ne odvedu i Đorđa.
Decenijama, potom, Đorđe je sa naslednicima ostalih nestalih, tragao za mogućim mestom likvidacije. Deo istine, međutim, dokučili su tek nedavno. Ako je i taj deo - istina.
- Posvedočili su nam, kad su se ohrabrili, domaćini iz Jabuke da su pogubljeni na istom mestu gde su Nemci ubijali Srbe, Jevreje i Rome. Tamo, kod Jabuke, gde je danas spomenik žrtvama fašizma. Naveli su da su, posle likvidacije, navodno, videli kožuh moga oca. Opisali su tačno, kako ga ja pamtim. Ali ja bih voleo, ne mogu ni da vam opišem kolika mi je to želja, da saznam punu istinu. Zato me i snaži i drži volja da tu istinu dočekam. (M. MARKOVIĆ)

ODBIJENA REHABILITACIJA MEĐU likvidiranim uglednim domaćinima iz Novog Sela, u oktobru 1944. godine, bio je i Trajan Buzdika. Imao je 30 hektara zemlje i drugu vrednu imovinu. Njegova unuka Dorika Caprđa priča nam da je juna 2007. podnela zahtev za rehabilitaciju dede Trajana. Sud je našao da je zahtev neosnovan, iako je priložila presudu narodnog okružnog Agrarnog suda da je Trajan kao "narodni neprijatelj nestao, pa mu se zato oduzima sva imovina".

* * * * *

REAGOVANJA I POLEMIKE

SLAVICA ĐUKIĆ-DEJANOVIĆ, PREDSEDNIK SKUPŠTINE
OBELEŽITI GROBOVE


MOJ stav je da treba da se zna svačije grobno mesto i, u principu, podržavam akciju "Večernjih novosti". Istorija ima svoj sud i njen zadatak je da kaže šta je istina, ali porodice ljudi koji su izgubili život imaju pravo na pijetet prema svojim bližnjim.
Oni su njima značajniji od toga da li su bili ideološki na ovoj ili onoj strani. Smatram da u ovoj zemlji treba da se zna ko je gde sahranjen.

SINIŠA KOVAČEVIĆ, DRAMSKI PISAC
SVE SU ŽRTVE JEDNAKE


ZLOČIN je zločin. Ali, u hrišćanskom smislu, zločin je još teži ako ga počine pobednici. Veća odgovornost je pred onima koji imaju u ruci svu moć, i nož i pogaču. Na onima koji presuđuju. Teže se prašta pobednicima.
Užasan je taj zaborav neupokojenih žrtava. U mojoj porodici, na sreću, nije bilo fizičkih pogubljenja, ali mogu da zamislim kako se osećaju potomci čiji su preci ubijeni, a da im se i posle 60 godina ni grob ne zna. Mogu da zamislim i kako su se osećali ljudi koji su u praskozorje slobode izgubili život od svojih komšija, sugrađana, sunarodnika.
Moj deda je dobio nekoliko šamara kad se vraćao iz zarobljeništva, jer nije skinuo kokardu sa kape. Pokazalo se da je imao puno sreće, jer je za mnogo manji greh mogao biti ubijen.
Vreme je da se podvuče crta. Da se otvoreno priča o svim četničkim, ali i partizanskim zločinima. Da se žrtve u grobu izjednače, da bi njihovi potomci mogli u oči da se pogledaju i izljube.
Sva stratišta treba da se otkriju i obeleže da bi i buduća deca rasla bez balasta koji su im ostavili očevi i dedovi. Sve ono što mi ne uradimo sada, naša deca i unuci moraće sutra...

NIKOLA SAMARDŽIĆ, ISTORIČAR
JOŠ TRPIMO OD ZLOČINA


TAČNO je da je bilo tih zločina i istina je da i danas osećamo njihove posledice. Ideja "Novosti" i Instituta za savremenu istoriju je sasvim u redu, ali treba biti oprezan sa brojem žrtava sa kojim se svakodnevno spekuliše. To su ozbiljne i osetljive stvari kojima se nauka suštinski i nije ozbiljno bavila. Ali, dobro je da se pokrenula u stručnoj i intelektualnoj javnosti i ta tema.

NEBOJŠA PAJKIĆ, PROFESOR DRAMATURGIJE
POPISATI SVE LOKACIJE


INICIJATIVA "Novosti" je značajna, ali nažalost besperspektivna. Jer, kada bi se raskopale sve tajne grobnice u Beogradu, moralo bi da se poruši mnogo restorana, stadiona i znamenitih objekata. Pola Beograda se nalazi na tajnim grobnicama Srba, Nemaca, pripadnika nacionalnih manjina, koji su zverski ubijani od komunističkih oslobodilaca. Zato, mislim da vam je posao ispravan, ali sizifovski.
Značajno bi bilo da popišete sve lokacije, saberete spiskove, snimite lokacije i bar objavite dokumentovan fotoalbum koji bi bio značajan i za istoriju i za ediciju "Večernjih novosti".

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (36)

filipo

21.06.2009. 22:45

Ciscenja svake pametnije ili imucnije glave koja je mogla da predstavlja izvor problema bilo je i u drugim republikama. Tako je odveden i otac moje strine, imucan covek i nije se vratio. Grob mu se ne zna. Ovo je bilo u okolini Banja Luke. Sto se cetnickog "postenja" tice moj drugi deda im je pobegao sa streljanja dva puta jer nije hteo da im se prikljuci.Geler koji je sa sobom u grob odneo bio je od njihove granate. Inace moj deda je bio simpatizer kraljevine (bio je za svoje doba visoko obrazovan kraljevski sluzbenik) i kao takav nije zeleo da se prikloni ni partizanima. Stojim do toga da grobovi trebaju da se lokalizuju i da bi trebalo da se to temeljnije prouci naravno od strane istoricara ali da se ne politizuje a sigurno ne u ovom trenutku. Kolo istorije niko nije nikada uspeo da vrati pa nekakve osvete treba izbegavati. I ovo treba iskoristiti za ujedinjenje svih nas. Ovakvo ujedinjenje ne posmatram kao nacionalisticko, takvo nebi bilo nikome potrebno, nego nacionalno, svih gradjana Srbije, a zbog prevazilazenja sitnih nacionalistickih ciljeva. Ne zelim ni da ovo bude seme neke nove Jugoslavije jer se bojim da bi sutra, prekosutra, tocak istorije opet dosao do nekih novih devedesetih.Budimo gde smo i trudimo se da se sami izborimo za svoje bolje sutra, koliko je god moguce bez pomoci sa strane.

ceka

21.06.2009. 22:56

Није ми јасно зашто се на овде налазе највеће похвале за најгоре појаве човечанства - тиранију, комунизам/социјализам (и друге левичарске идеје), ксенофобију, игноранцију и општи страх од новог? Схватих да већина овде има циничан или најблаже речено негативан став према концептима као што су демократија, капитализам, цивилно друштво. Мене занима да ли имате поимање колико је Србија назадовала од 1945. када су управо на власт дошли људи склони вашем приступу и уништили капитализам и средњу класу, цивилно/грађанско друштво, демократију (каква год била) и плурализам уопште. Створени је скуп аморфних личности које нису биле слободне. Држава/систем/партија/принудни-апарат/УДБ-а их је спроводио кроз серију тестова да би у њима изоловао павловски инстинкт. Тоталитаризам је ставио шапу и увукао се у поре сваке друштвене области. Онај ко је био подобан је имао стан, ауто, запослење. Школство је постало обавезно не зато да би се људи описменили већ да би им се од малих ногу прао мозак. Уопште није постојао појединац а још мање слобода да се на било који начин иступи из дозвољеног оквира што би се строго кажњавало од момента када би почело да угрожава систем. Занима ме да ли сте свесни колико се Србија мучи да само поврати промил тога што је имала док су и суседне државе којима смо се некада смејали (Бугарска, Румунија) постигле више од нас иако они нису имали ни приближан ниво Србији 1945.

lala

21.06.2009. 23:07

To su vase izmisljotine, cetnici su pravili zlocin po vojvodini isto ko i po celoj jugoslaviji. Upadali su nocu u usamljene kuce uzimali hranu i zlato a vecinu domacina bi likvidirali da se ne sazna tko ih je ubio. Ta vasa oporna nakana da cetnike proglasite antifasistima mogla bi vam se razbiti o glavu da izgubite i vojvodinu i sandjak. Niko ne zeli da zivi u drzavi u kojoj su cetnici heroji. Zar vam nisu dokazali tko su u zadnjim ratovima setite se samo ubijene dece u srebrenici i to vezane i ubijene sa ledja. To je i na divljem zapadu bio zlocin bez presedana samo ne u srbiji, jer politicki vrh i zeli rehabilitaciju koljaca.

m.m

21.06.2009. 23:10

bilo bi bas interesantno objaviti imena pobijenih,ali imena sa nacionalnom strukturom,sjecam se spomenika na beogradskom keju-cuvenom novosadskom setalistu-pogledajte imena i prezimena, svu tu istinu dakle ne zloupotrebljavati u dnevno politicke svrhe.

zvonko

21.06.2009. 23:11

Savetujem vam da se ne igrate sa vojvodinom,ovde se vrlo dobro zna tko su cetnici (koljaci i ubice+pljackasi i fasisti) a tko su stvarni borci za slobodu i demokratiju. Nece vam proci ta laz koju zelite da proturite, vecina ubijenih su bili nemci koji su posle okupacije postali upravnici mnogih mesta, zariri i palilili. Mogli su sta su hteli ,jer su iza ledja imali nemce i cetnike. Rizikujete da izgubite i ovo malo sto imate.

petar

21.06.2009. 23:14

Mi znamo po prici svojih roditelja sta se desavalo po vojvodini zlocine su pravili cetnici i nemci uz pomoc odbornika koje su postavljali na vlast,a to su uglavnom bili nemacki gradjani ili cetnicki dousnici. To su zlocinci i trebalo ih je vecinu likvidirati.

srbija

21.06.2009. 23:16

Morate pripaziti jer kako ste krenuli bice vise mrtvih nego sto sam imala dece. Istinu i samo istinu kako nas je tito ucio.

jovan

21.06.2009. 23:18

Hajd kad zavrsite sa ovim bajkama onda zelimo istinit scenarij iz srebrenice ,sarajeva bihaca da o tome pisu cetnicki unuci mi se necemo izjasnjavati.I tada ce napisati da su oni zrtve ili neku njihovu laz.

djole

21.06.2009. 23:20

Sta sam ja radio po bosni pitam se,kad sada svi tvrde da srbija nije ucestvovala u ratu po bosni.Sta su tamo u srebrenici radile crvene beretke koje osnova ivica dacic ministar policije,a mi i dalje tvrdimo da smo nevini.Tek sada vidim koliki smo lazovi i iskreno mi je zao bosne,hrvatske i ne mnogo jer im je klika ustaska ko i nama cetnicka,a to znaci zlocinacka.

Posmatrac

21.06.2009. 23:23

Mnoge stvari sam u zivotu progutao i isao linijom manjeg otpora,cesto se ponizavao da bi drugima udovoljio,ali da progutam tu laz da su cetnici antifasisti u to me niko i nikad nece ubediti. A ti ces draskovicu izazvati krvoprolice po srbiji svojim podstrekavanjima nacionalizma i dozivanja aveti zla iz proslosti, odnosno gnusnih i prljavih cetnika.

bosanac

22.06.2009. 08:09

Dok vi pisete ove lazi na hrvatskim stranicama izlaze tekstovi gdje mile mrksic,srbijanski general brani gotovinu u hagu,do jucer ste pisali da nemate blage veze niti ste ucestvovali u ratovima u bosni i hrvatskoj,a mrksic danas pise kako ga je milosevic i perisic poslali u knin da promjeni situaciju koja je bila sve gora.Vidite koliko lazi u samo par godina,pisali ste i vasi politicari govorili da nemaju blage veze gdje je mladic a ono izlaze video filmovi o mladicu koji je normalno zivio i primao goste dok je tadic bio ministar odbrane.Razmislite ljudi koliko lazi iz samog vrha.To vam je isto ko i ove lazi koje pisete o mrtvim fasistima,pa sta treba li zaliti i nijemce koji su okupirali jugoslaviju zbog toga sto su izgubili rat.Koliko ste nabijeni negativnom energijom nacionalizma.To vam je ko manijak koji je pobio cijelu familiju a vi pisete jadan nije htjeo.Pa kakav ste vi to postali narod,ili su cetnicki unuci zaista toliko omocali da ubijaju i posljednje niti srpske demokratije.Ono sto je sigurno vi nemate politicara,koji se sposoban voditi zemlju,sve su to politicari kojima slagati u ime srbije ne znaci nista.Zaista cudno vrijeme i cudni ljudi.

Nesa

22.06.2009. 11:06

zvonko 21. jun 2009 23:11:48 Savetujem vam da se ne igrate sa vojvodinom,ovde se vrlo dobro zna tko su cetnici... Zamolio bi redakciju sa ovima sto se navodno javljaju iz ''Vojvodine'' sa ''TKO SU CETNICI'' da ipak pripaze sta postiraju u ''Vecernjim Novostima'' jer Srem, Banat i Backa nije sada u NDH. Samo napred VN u oktrivanju istine a to sto smeta drugim etinickim manjinama sto su Srbe balacili ispod leda novosadskih mostva, a posle rata imucne Srbe uz pomoc Hrata Broza ih bacali i ubijali u raznim jamama, pa im sad smeta ta istroija. Dosta je bilo Brozvih komunistickih lazi i tih laznih crvenih ''oslobodioca''. Zar nevidite da oni ovde svakim danom sve vise pene. Inace poktret Draze Mihailovica je dobio najvise orden od AMERICKOG predsednika Trumana i francuskog De Gola kao prvog antifasistu u Evropi, tako da mi u Srbiji znamo ko je on bio, ili sto bi vi rekli ''tko je on bio'', ali to nije tema sada ovde vec otkrivanje komunistickih zlocina posle rata nad Srbima od zlikovc Broza, zloicni ne zastarevaju.

ante

22.06.2009. 08:17

Navikli smo mi na vas srpski mentalitet ,danas pricate jedno kad vas pricepe vi okrenete plocu i pricate sasvim drugo,potpune karakteristike isprani mozgova,ali da je to pojedinacno,ne bi me brinulo,ali kod vas je to nacionalna pojava,od ovih lazljivi politicara pa do ovih cetnickih unuka koji boze dragi sada zale i svabe koji su poginuli zajedno sa njihovim djedovima.Kakva li ironija,zaliti ljude okupatore,a u isto vrijeme ciniti nevidjeni zlocin prema svom narodu i drugima,to je za nevjerovati.Ali takva je oduvjek bila cetnicka politika,usuljaj se zakolji ,opljackaj i bjezi.Bas me interesuje hoce li draskovic poceti pisati knjige o masakru u vukovaru,skabrnji,srebrenici,sarajevu i mnogim drugim gradovima bosne i hrvatske,gdje ima 100%istinu i dokaze.Ali kad je vas istina interesovala,vi ste uvijek imali svoju istinu pogotovo sada kad vam cetnicki unuci kroje politiku.

amerikanac

22.06.2009. 08:25

Koliko samo neistina pisete,jako zalostivo.Secam se pocetka ratova u bivsa jugoslavija,pisali ste da muslimi,ustase i svi drugi napadaju beograd,spremaju se okupirat srbija,uzdigli ste narod ,slali vojska u bosna i croatia,ubijali i pravili zlocin.Kad je sve stalo vi pisati da niste bili ucesnici rata u bosni i hrvatska,lagati i sebe i druge je zaista smesno i jadno.Mnogo dokaza ima da cetniki su fasisti,isto tako mnogo dokazi ima da je srbija napravila zlocini u bosni i croatia.Ja sam cetnicki unuk,ali pisem istina jer mi je fader ispricao sve sto je moj deda pricao njemu.

nenad

22.06.2009. 08:28

Hajde malo stopirajte ljudi,vreme je da se pocne pisati o zlocinu u bosni i hrvatskoj,tamo su ginuli nevini ljudi,a ove smradove sto su ubijani u 2.svetskom ratu ja ne smatram ljudima.

Rade S.O.S. 820044

22.06.2009. 09:17

Ova vlast to lako moze sve da otkrije posto su na vlasti deca komunista i verovatno su im se roditelji hvalili uspesima iz 1944. a uglavnom i zive u stanovima koje su njihovi roditelji u krvi zauzeli 1944-45 i kasnije a sto se tice Vojvodine treba pitati npr veliku demokratkinju Tindi Kovac-Cerovic posto je njen tast Komnen Cerovic nacelnik OZNE za Sandzak a posle u to bitno vreme i za Vojvodinu verovatno u tome imao udela.

Nikola popovic

22.06.2009. 09:37

Strashno!!! Kakav genocid nad srpskim genetskim materijalom.! Iz ovog chlanka se najbolje moze videti ko je bio ciljna grupa crvenih dzelata.Ciljna grupa su bili oni koji su svojom pamecu stechenim kapitalom i imovinom bili sposobni da vuku napred ovo drushtvo.Da ga vuku u svoju korist ali i korist i dobrobit celog srpskog naroda.Ubijen je dobar genetski materijal.ostala je fukara koja je doshla u Srbiju sa shestom lichkom i ne znam kojom banijskom.Ostali su i oni koji su sishli sa planina napushtajuci svoja stada i pashnjake i direktno iz svinjskih opanaka ushli u cipele i kuce onih koje su poubijali.Strashan sunovrat dozivela je napacena Srbija,preostali pismeni i sposobni ljudi su ziveli u strahu od nove elite za koju je voda iz zida predstavljala veliki civilizacijski napredak i veoma veliki skok u standardu.Naravno da su se grchevito drzali novoosvojenih pozicija.Lako se to iz ove vremenske distance moze videti ali u vreme strahovlade to se predstavljalo kao tekovina revolucije kao neshto shto je nuzno.Da tako i jeste. Nuznost opstanka zahtevala je zauvek zatiranje traga onima koji su bili sposobni da uchine bilo kakav preokret.Nishta nije ostavljano sluchaju ,a najbolji nachin su bile likvidacije vidjenih ljudi.Pogledajte samo imena u danashnjem chlanku pa cete videti shta je Srbija izgubila.Nije neobichno da mi i danas grcamo trazeci najbolja reshenja.Uspeshni tragaoci nisu uspeli da ostave svoj genetski materijal.Unishtili su ga ,sasekli u korenu.Danas nas neki istrazivachi svrstavaju u najgluplje nacije shto sa jedne strane mogu da prihvatim.Glupi smo jer neprestano radimo protiv sebe samih.Pogledajte rezultate poslednjih izbora .Eto to je Srbija posle genetskog genocida.

Nostradamus

22.06.2009. 10:36

Za razliku od prethodnih nastavaka danas imamo prezentiranu situaciju gde se pominju konkretna imena streljanih ljudi, ali zacudo i njihove presude. Naravno da bi se ostalo u „duhu zlocina“ ne saopstava nam se sadrzaj tih presuda, nego se jednostavno sugerise kako je to bio neki sklepani sud, cisto radi forme. Najveci problem je sto je taj „provizorni sud“ doneo smrtnu presudu za vecinu optuzenih?. Relativizirati se moze sve, sa jednim nepozeljnim efektom, da na kraju nista nije postulat, niti se moze uzeti kao istina. Sudske presude se ne komentarisu, vec se izvrsavaju. To je tako od kada su ljudi napravili nesto sto se zove sud, pravo i sudjenje. Da li smo mi zadovoljni presudom ili ne, to je sasvim drugo pitanje. Naravno da sud moze pogresiti, jer pobogu i sudije su ljudi, ali to ne moze biti kao u restoranu gde iz jelovnika uzimamo ono sto nam odgovara a ostalo ne. Interesantno je da ovu sportsku disciplinu i atmosferu „kritikovanja presuda“ imamo i danas u svim drzavicama na Balkanu. Sa druge strane to i nije iznenadjenje, kada se zna da su uglavnom nacionalisti ti kojima se sudi i koji onda uplakano kao mala deca traze „pravdu“ i dokazuju svoju „nevinost“. Zanimljivo je da u ovoj akciji provejava protivljevnje protiv STRELJANJA, kao kazne za (ne)ucenjeno u toku rata, a da vecina tih istih potpuno drugacije tretira recimo slucaj Srebrenice?. Cudi me to, jer imam utisak da razlicito reagujemo, u zavisnosti sa koje strane puscane cevi stojimo. Ali to opet znaci samo jedno - nismo dosledni nicemu, a trazimo da drugi budu dosledni prema nama!?. Razlozi zasto se ljudi ubijaju i ratuju su virtuelni ali bol, tuga, mrznja i sve ostale negativne posledice su stvarne i ostaju vecno memorisane kod ljudi.

kolubara

22.06.2009. 10:47

ovde nije rec o cetnicima, vec o streljanim srbima iz srbije . vi koji patoloski mrzite srbe iz srbije i sve sto je iz srbije bi hteli da prebacite sve na teren partizana i cetnika. prebrojmo sve zrtve u srbiji !

Velimir

22.06.2009. 11:05

Ono sto bi me najvise obradovalo je da vecina komentatora pre zauzimanja "pozicije" i stava, procitaju razmisljanje g-na Sinise Kovacevica.Jedino oni, koji budu odrastali u okvirima njegovih razmisljanja su zdravi osnov nacije i buducnost ce se na njih i takve osloniti.Stavljanjem svih koji su ikom pokretu pripadali u isti kos,etiketiranjem i cinicki pozivajuci na nedovrsenu odmazdu je osudjeno na propast,nestace svi ostrasceni ma iz kakvih pobuda to cinili.U demokratiji seme mrznnje,osvete i bezakonja ne uspeva. Neki kao sto vec rekoh i ne pripadaju ovom narodu, sto se analizom upotrebljenih reci da lako utvrditi,a to ostavljam citaocima da procene.

GRADJANIN SRBIJE

22.06.2009. 11:40

Crna Srbijo sta si docekala!Ni danas nemas drzavnosti na istorijskim teritorijama.Opet se azdaja rasirila nad Srbijom,predvodjena Vatikanom i EU,a sve zarad sloma pravoslavlja.Otud i sve podele iz 2.svr na cetnike i partizane.Hrvati se nikad nisu delili,zato niko nije mogao da ih osudi i strelja,kao Srbe protivnike komunistickog rezima.Iraspadom SFRJ Hrvati su nastavili zapocetu politiku i proterali Srbe iz Dalmacije,Like,Gorskog Kotara,Slavonije,Bukovice,Krajine.Sve one potomke koje je sacuvao vojvoda DJujic u 2.svr.Danas se srpsko koljeno ugasilo u Hrvatskoj.

anag

22.06.2009. 12:51

Svi legalni pripadnici JVUO su izvedeni pred sud, preko 150 ljudi je prosecuirano, znači 150. a bilo je 200.ooo hiljada legalnih pripadnika vojske. Partizani nisu imali sud, nego je cilj bio praviti što više belaja, a nevini ljudi kao što su Sava Kovačević, Ivo Lola Ribar su likvidirani samo zbog opasnosti po DEMONA JOSIPA BROZA. Vojnici i starešine JVUO su prosecuirani kao što je Kosta Pećanac i drugi zbog hajdučije, zbog krađa i ostalih prekršaja, tako da Vas molim da ne presipate iz šupljeg u prazno, i da pokazujete zadnjih 64 godine slike Koste Pećanca dokazanog kolaboratora. Znači oni nisu više pripadale vojsci JVUO, ali komunisti uvek govore mi smo bili čestitiji i pravedniji, i mi nemamo takve vojnike, ma nemoj. Pa, kako mogu nevernici bezbožnici biti čestiti nekako ne ide. Samo treba sabrati 2 i 2. Dosta više komunističke propagande, ljudi 21 je vek.

Mile

22.06.2009. 13:03

Svakako da bez rasvetljivanja proslosti nema ni svetle buducnosti;a te tamne proslosti,komunizma i Josipa Broza se treba resiti i rascistiti jednom za uvek. Od velikog znacaja je da se sve zrtve komunistickog i partizanskog genocida dostojanstveno sahrane i da se njihovh dzelati izvedu pred sud;iako su to sad vec sve stariji ljudi od preko 80 godina i malo ih je medju zivima,ali vazno je ipak staviti tacku na njihova zlodela jednom za uvek i nedozvoliti vise nikad da brat Srbin ubija brata Srbina!

petar.pop

22.06.2009. 13:58

Današnji naslov je deminutiv od prošlih, kad su čitavi pukovi ,sela i gradovi likvidirani od ,,bezdušnih komunista''?! Novi sad je mnogo puta veći od Drugovca , sela šumadijskog, između Smedereva i S.Palnke, gde su bradonje 29.04. 1944.g. za jedan dan zaklali,prebili,streljali ,žive izgoreli u njihovim kućama, 74 meštana. Ovo nisu bili ugledni građani koji znaju sa kim su se ,,družili'' već ,,neugledni'' seljaci koji su silom prilika dali konačište partizanima kosmajskog odreda. Za to su svirepo kažnjeni od dražinovaca ili četnika, kako ih svuda zovu osim u smederevskom kraju.Četnici su samo 74 srpske duše poslali na onaj svet u jednom danu i u jednom mestu. Ovakvih stratišta u smederevskom kraju bili je veoma mnogo. Neka dođe neki novinar V. Novosti u Drugovac i neka proveri moje navode! Samo 45 minuta vožnje o d redakcije!

Anoniman

22.06.2009. 14:00

lala, Ante i ostali neo-nacisti, pardon neo-ustasi koji degutantno komentarisu ovde, sta cetnici imaju veze sa Srebrenicom Vukovarom ...itd? Ajde posto ste veliki istoricari. A kako ja znam u Vukovaru "demokratska i oslobodilacka vojska Hrvatske drzave je pobila na stotine Srbe pre pocetak rata i tokom rata, da ne pricam u Zagrebu, da ne pricam u Gospicu, Pakracun, Vinkovci, Split...itd. Ante ajde malo da se posetimo zlocine u Mostaru kad je vasa demokratska vojska, regularne Hrvatska vojska ubijala sve zivo i kad je takodje unistila grad tokom rata protiv muslimana 1993-1994, pa ne vidim razliku izmedju Vukovara i Mostara, toliko ste providni i pateticni kad nam pricate o Vukovaru da je to bedno. Inace vidim da ste poreklom iz Hrvatske, to sto vazi istoricari, intelektualci, i politicari nam pricaju bajke da su cetnici isto sto su ustasi, to je samo dokaz da zelite da pravite parelelu i da negirate zlocine kao svaki dobar nacista, praviti parelelu izmedju 700 000- Milion Srba, 100 000 Jevreja i Roma ubijenih od strane HRvatskih-Bosnjacki ustasa i hitlerske snage i sa cetnicke snage, to je em istorijska laz, em je cista nacisticka-komunisticka retorika vidjena milion puta, kako ja znam cetnici nisu imali svoje logore gde su klali Jevreje i ne Srbe, kako ja znam, tokom drugog svetskog rata ubijenih su preko 1 700 000 Jugoslovena od kojih 1 500 000 Srba, a u taj broj oko milion ubijenih u konc logore sirom Hrvatske, Bosne i Vojvodine. Kako ja znam Americki predsednik Truman je odlikovao Drazu, kad su ga prokleti komunisti ptuzili, stotina americkih vojnika su se pojavili da svedoce u njegovu korist, kako ja znam cetnici su skoro oslobodili Srbiju 1944. Svi cetnici nisu saradjivali sa nemcima, ali 100% od ustasa su saradjivali sa nemcima i takodje vrsili najprljavi i degutantni genocid ikad vidjen na Balkanu. Ante, taj zlocin ce vas zauvek pratiti, i ovde dolazis da solis pamet Srbima, a u Hrvatskoj od 12% Srba pre rata, ostalo ih je ni 3-4%, pa kako ti nije sramota, a dolaziti i pateticno pricati bajke je samo dokaz da pripadas narodu koji je duboko psihicki bolestan, a vasa braca Bosnjaci ni malo nisu bolji od vas, pazite narodi i drzave poput Hrvatske i Bosne-Hercegovine, koje nastale od genocida i pokolja nad Srbima, Jevrejima i Romoma, da bez stida nam sole pamet pa to je ne vidjeno.

Slobodan

22.06.2009. 14:29

Komunisti bas ste smesni u svojim pokusajima da diskreditujete istinu. Cinjenica je da ste terorom preuzeli (pokrali) vlast, nacionalizujuci (otimajuci) TUDJE, ubijajuci svakog ko je mogao da upre prstom na vase zlocine. Jednostavno receno, vi ste bitange, lopovi, ubice, nesoj, otpad svoga naroda, naroda koga ste se odrekli ne bi li pratili Hrvata Tita, radi neke tamo Jugoslavije koja nikada vise nece postojati (hvala Bogu)... znaci prakticno ljudi bez drzave, naroda i identiteta... i umesto da se pokrijete ushima i zacepite gubice od sramote, vec danima se vucete po ovom forumu, galamite i kao papagaji ponavljate jedno te isto... izvrcuci plemenite namere Vecernjih Novosti u neku novu (nadam se poslednju) ofanzivu protiv 5 kolone (ne znam samo sta bi sa prve 4...). prosto covek ne zna dal da vas zali ili da vam sudi kako ste vi "sudili" gradjanima posle zavrsenog drugog svetskog rata.

Mica

22.06.2009. 16:12

Ova bivsa'' braca'' sto nam ovde pisu u podrsci Hrvata Tita bi rekao: hvava vise na vasoj istoriji Broza, Kardelja, Bakrica, Mikulica...., gde prvi antifasista u Evropi po vama postade ''fasista'', a on dobio orden i od americkog i francuskog predsednka i sigurno je bio mnogo bolja bolja opcija za nas Srbe iz Srbije, gde nam upravo brigade sa druge srane Drine unistise sve sto je Karadjordje stvarao od pocetka 19 veka i tek stvorenu gradjansku klasu u Srbiji ili mozak srpske nacije. Broz nije mogao da napravi veci stetu Srbiji, to cak nije uspelo ni samom Pavelicu, jer on nije uspeo da pocisti Srbe, kao sto je to uspeo Brozov JNA general Franjo Tudjman. Hvala Novostima na otkrivanju istine.

ante

22.06.2009. 16:36

Za anoniman-pa moram vam reci da zaista neznate sta pisete,kazete sta cetnici imaju sa vukovarom i srebrenicom.Da li se to vi ismijavate zrtvama,ako je,onda nek vam dragi bog isto tako vrati,premda ne zelim nikome nista lose.Pa slika proterivanja hrvata iz vukovara je obisla svijet,gdje zene izlaze a muskarce odvode bradati krvnici sa kokardom na subari.To vi veoma dobro znate ali isprani mozgovi registruju samo ono sto oni zele i hoce.Pjevale su se cetnicke pjesme dok su majke i djeca odlazila i ostavljala svoje oceve i bracu koju nikad kasnije nisu vidjeli.I jos imas obraza pa pitas i za srebrenicu gdje je dokazan genocid,kojeg je izvrsila srbija a ne ona tvorevina iz bosne sto se zove srpska,ubijati djecu svezanih ruku i to jos sa ledja,pa to je bez presedana u mnogim ratovima.I uvek ista konstatacija,mi smo ugrozeni,pa vi ste bili ugrozeni u srbiji od strane bihaca,pa ste ga napali,ili sarajeva,ili gorazda ili skabrnje,ili siska okucana i td.I da ti jos kazem samo lud covjek moze proglasiti cetnika antifasistom.Citaj danasnje hrvatski vecernji list,pa vidi sta kaze mesic,to je demokrata,a ne ovi vasi koji cetnike proglasuju zrtvama.Mesic ima hrabrosti reci da su ustase obicna gamad i zlocinci,ali nazalost on je sam.Ko ima takav u srbiji da kaze za cetnike,mozda ovaj ludjak draskovic,ha,ha.

sas

22.06.2009. 16:44

djole i nostradamusu zao mi je :-) Komunjara vise nema ne postoje Vi ste posljedni ostatci Samo cete morati da izaberete stranu na koju ce te stati u buducnosti A grobove ostevite bilo ciji da su U miru nek pocivaju Doci ce nova vremena za buduce generacije i ratove Pokoj im dusi

Dejan

22.06.2009. 17:05

Ante, ljudi 91 koji su stavljali šajkače na glavu su obične budale, časni vojnici seljaci JVUO su ŠAJKAČE stavljali na glavu zato što su to imali kod kuće, a nisu kupili u prodavnici kao te KOMUNJARE 91 koji su šajkače kupili u prodavnici. Taj glupi izraz krvnik je potekao sa tv nove i onog ludog voditelja. Zna se da je Srbija kao JNA sa KOMUNJARAMA, i sa kriminalcima kao ARKAN napravila agresuju na Hrvarsku, i to se zna, ali Ante prvi antifašistički pokret gen. DRAŽE MIHAILOVIĆA nema veze sa tim kako ti kažeš KRVNICIMA. Ljudi koji su zaratili u Hrvarskoj su verovatno zaratili zbog neračišćenih računa od 1941-1945 Jasenovac i ostali logori. Treba malo i o tome razmišljati. Drašković je gospodin čovek, a gen MIHAILOVIĆ je borac za DEMOKRATIJU; KRST i odlikovan Francuskim ordenom 1943 i podshumno Američkim ordenom 1948. Znači Amerikanci i Francizi su dobro izvagali, pa dali orden prvom borcu protiv HITLERA USTAŠA; KOMUNJARA I OSTALIH( RUMUNI, MAĐARI)

Srba

22.06.2009. 18:30

Ovde ima mnogo vise komentara od Srba Katolika i Srba Muhamedanaca nego li od Pravoslavnih Srba. Smesno.

Bojan Zdravic

22.06.2009. 18:55

Ocigledno je da pripadnici SUBNOR-a, salju komentare horski, organizovano i sinronizovano. Spominju nekakve cetnike, koji nemaju nikakve veze sa komunistickim pokoljem desetina hiljada, neduznih civila u Srbiji. Posle prolaska ruskih trupa kroz Srbiju, vise nije bilo borbenih dejstava, tako da su ova streljanja trgovaca, zanatlija, industrijalaca, umetnika, u mirnodopskim uslovima, potpuno besmislena i bezumna! Ovaj feljton nema nikakve veze sa cetnicima, rehabilitacijom cetnika i Draze Mihajlovica. Radi se o rehabilitaciji neduzno pobijenih desetina hiljada civila od strane komunista, kojma je i oduzeta sva imovina, kao i o osudi njihovih dzelata, predvodjenih Brozom. Znaci, te desetine hiljada neduznih civila, nisu nikada bili pripadnici bilo kojih oruzanih formacija, prema tome ni cetnickih. Stoga je ova anti-cetnicka histerija od strane boraca na komentarima, potpuno bez smisla - jednostavno promasena tema. Nadam se da se sve ovo nece zavrsiti samo na ovom feljtonu Novosti, i da nezavisna inteligencija Srbije (ako uopste postoji) nece dozvoliti vise ovakva ponizavanja od strane komunista i da ce vec jednom, konacno nesto konkretno preduzeti u cilju rusenja komunizma u Srbiji. Vise mi je muka od "demokrata, liberala i anti-komunista" u Srbiji, a na kraju se uspostavi da su svi zapravo u kozarackom kolu i niko nista protiv tog kola i nema nameru da uradi.

Запис

22.06.2009. 19:15

анте. Како видимо у покрајини Војводини, ЦГ и најпре у ФБиХ нестајете. Зашто? Људи ко што сте ви никада неће схватити да Бог није Папа а рај НДХ. Можда зато?

milica

22.06.2009. 19:52

salju i srbi pravoslavni komentare,ali ih brat moderator ne objavljuje! Ja sam poslala 2,sa solidnom kritikom ovih pametnjakovica(bosna,ante,lala itd),ali nisu objavljeni...pitam se zasto,ali predpostavljam! Takvi smo mi!

dusan vukovic

25.06.2009. 21:24

postovani, vas feljton je izvanredan napor da se osvetli najmracniji i najprljaviji deo nase istorije. Moja majka je ziva i svedok je streljanja od strane komunista u Grockoj ,novembra 1944 g.Njoj je tada ubijena majka Stanojka Grujic i brat Strahinja Grujic,iz Malog Pozarevca.Oni su baceni u Dunav. Podneli smo zahtev za rehabilitaciju i on je pozitivno resen. Rehabilitobani su mi pradeda Zivan Grujic, deda Radovan Grujic, baba Stanojka Grujic i ujak Strahinja Grujic. Svi iz Malog Pozarevca nevini i neduzni.Pobijeni od komunistickih zlocinaca. Na moj zahtev "novoj" vlasti u Grockoj da dignem spomenik u obliku krsta koji bih sam finansirao odgovoroli su mi da ce biti nezgodan tekst na spomeniku. Na moj predlog da spomenik bude bez teksta rekli su da je to jos nezgodnije. Dobio sam i dopis DA TUZIM NN POCINIOCA!!! U Grockoj je ubijeno izmedju 800 i 1200 ljudi. U pocetku su zatrpavani u masovne grobnice na njivi g. Marica a posle toga jer je bilo lakse lesevi su bacani u Dunav sa slepa na uscu r. Grocice. Na raspolaganju sam autoru feljtona sa odredjenom dokumentacijom.sa postovanjem Dusan Vukovic, Mali Pozarevac, Ustanicka 1a, tel 064 2357 338

Bosanka

26.06.2009. 08:41

Poslusajte pjesmu -bosansku uspavanku- i de malo "ohanite hajvani" iz svojih suhih, toplih domova i uzivajte dok ih imate, jer ocito da ista znate ne bi valjali ove gluposti.