ŽALBENO veće Haškog tribunala potvrdilo je doživotnu robiju vođi paravojne formacije „Osvetnici“ Milanu Lukiću zbog zločina u Višegradu početkom devedesetih godina, a njegovom rođaku Sredoju sa 30 godina zatvora smanjilo na 27.

Kada je reč o zločinima za koje je osuđen Milan Lukić, sudije u žalbenom postupku potvrdile su gotovo sve optužbe iz prvovostepene presude u kojoj je nabrojano šest incidenata. Ponovilo je osude za upucavanje sedam muslimanskih civila na obali Drine od kojih je ubijeno pet, zatim ubistvo sedam civila i u fabrici „Varda“. Na dušu mu je stavljeno i da je najmanje 66 civila zatvorio u kuću Adema Omeragića u Pionirskoj ulici, a zatim ih zapalio, kao i da je isti masakr počinio u kući na Bikavcu u kojoj je takođe stradalo najmanje 60 muslimanskih civila.

Osuđen je i za ubistvo civila Hajre Korić i zato što je tukao zatvorenike u logoru „Uzamnica“ u junu, 1992. godine.

Jedina greška koju je napravilo prvostepeno veće se odnosi na broj civila koji su stradali u požaru u Pionirskoj ulici. Umesto 59 ubijenih, kako je ranije utvrđeno, u postupku po žalbama je utvrđeno da je stradalo njih 53.

Dok je slušao objavljivanje presude, Milan Lukić je listao Sveto pismo, a na kraju, kada je čuo da mu je potvrđena presuda se smejao.

Sredoje Lukić, koji je bio policajac u Višegradu 1992. i 1993. godine, osuđen je za zločine u logoru „Uzamnica“ i u kući u Pionirskoj ulici. Navodi se da je Sredoje Lukić bio u grupi naoružanih ljudi koja je oko kuće Jusufa Memića u kojoj je bilo zatvorneo najmanje 66 opljačkanih civila. Potom je prebacio zarobljenike iz Memićeve kuće u kuću Adema Omeragića, koju je Milan Lukić kasnije zapalio i ubio većinu zarobljenika koji su bili u njoj zatvoreni.

Sredoje Lukić je osporavao iskaze svedoka koji su tvrdili da je bio prisutan u Memićevoj kući i tokom prebacivanja zarobljenika u kuću Omeragića. Većina sudija osim sudije Morisona zaključila je da nema greške u zaključivanju prvostepenog veća. Na osnovu toga, zaključeno je da je Sredoje Lukić pružao praktičnu pomoć Milanu Lukiću.

Ipak, sudije su oslobodile Sredoja Lukića optužbi da je učestvovao u premlaćivanju zarobljenika u logoru Uzamnica. Žalbeno veće je zaključilo nema dokaza van razumne sumnje da je Sredoje počinio te zločine. Uprkos tome, kazna mu je smanjena za samo tri godine.

- Duboko sam razočaran presudom, jer i dalje verujem da je Sredoje Lukić nevin kada je reč o njegovom učešću u zločinu u Pionirskoj ulici - kaže branilac Sredoja Lukića advokat Đuro Čepić. - Opet je došlo do podeljenog mišljenja sudija koji su sa tri glasa prema dva glasali da je kriv. Da je prevagnulo drugo mišljenje on bi bio oslobođen, pogotovo ako se uzme u obzir da je sudija Patrik Robinson u prvom stepenu izdvojio mišljenje tvrdeći da nema dokaza da je kriv za zločin u Pionirskoj ulici.