POSLANIK u parlamentu Švajcarske Donatelo Pođi upozorava da su se u Srebrenici desili zločini, ali da se samo jedan malo razlikuje od zvanične verzije: žrtve su bili Srbi - 3.280 osoba o kojima postoje jasni podaci, od kojih čak 70 odsto civila! On ističe da su mnoga dešavanja na Balkanu devedesetih godina prošlog veka bila deo propagande i posebno ukazuje na činjenicu da su velike srpske žrtve u Srbrenici i na Kosmetu prećutane na Zapadu.

On je u novinama “L’iponione” objavio tekst “Srebrenica - kako se zaista zbilo”, napisan na osnovu knjige Aleksandra Dorina i Zorana Jovanovića, i preporučio je svima, uključujući i neke eks-sudije, naglašavajući da se stvari nisu desile baš onako kako je neko pokušavao (i kako i dalje pokušava) da ih predstavi. Pođi navodi da su sve srpske žrtve u Srebrenici ubijene i masakrirane između 1992. i 1995. godine, da imaju svoje ime i prezime i sve su registrovane.

Onaj drugi masakr, nad muslimanima, sadrži mnoge “tamne strane” - u pogledu ukupnog broja žrtava otkriveni su mnogi lažni podaci, kao i žrtve koje nemaju nikakve veze sa Srebrenicom. To je bio nesumnjiv pokušaj da se uhvati u zamku srpska komponenta i sa naknadnom rekonstrukcijom komandne odgovornosti dođe do tadašnjeg predsednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića.

- Istina o Srebrenici nije ni versko pitanje, ni pitanje interpretacije, već pitanje činjenica koje su sistematski zataškavali i cenzurisali muslimanski političari, zemlje članice NATO i zapadni mas-mediji - zaključuje Pođi.


USPELA OBMANA

POĐI podseća da je Srebrenica mali gradić - smešten u BiH, a veštački ga je stvorio NATO. To je bila enklava na srpskoj teritoriji, u kojoj su do sredine 90-ih živeli većinom muslimani. Srebrenica je naizgled bila “zaštićena zona”, demilitarizovana i uz vojno prisustvo NATO. Ali Srebrenica je u isto vreme poslužila i za strašne etikete, pa i neistine koje su se ticale priča o “genocidu, etničkom čišćenju, masovnim silovanjima - a sve to se pokazalo veoma efikasnim za obmanjivanje javnosti.