Gle­dao sam ka­ko ko­lju Sr­be

D.STO­JA­KO­VIĆ

petak, 24. 02. 2006. u 18:10

Гле­дао сам ка­ко ко­љу Ср­бе
Is­po­vest mu­dža­he­di­na-pri­pad­ni­ka zglo­gla­snog od­re­da "El mu­dža­hid" - Sa li­ni­je se vra­ti­la sku­pi­na Je­me­na­ca i od­mah su jed­nog za­ro­blje­ni­ka "od­ra­di­li", po­tom su za­kla­li još jed­nog. Or­gi­ja­nje je tra­ja­lo dva da­na
Od stal­nog do­pi­sni­ka: Sa­ra­je­vo
AD­NAN Me­ša­no­vić (28) iz Vi­so­kog u is­po­ve­sti da­toj sa­ra­jev­skom ne­delj­ni­ku "Da­ni" po­sve­do­čio je o zlo­či­ni­ma nad srp­skim voj­ni­ci­ma i ci­vi­li­ma ko­je su u Vo­zu­ći i oko­li­ni po­či­ni­li pri­pad­ni­ci zlo­gla­snog od­re­da "El mu­dža­hid". On se sa 16 go­di­na pri­klju­čio ovom od­re­du, ko­ji je ve­ći­nom oku­pljao ver­ske fa­na­ti­ke afro-azij­skog po­re­kla.
Tvr­di da je, opi­jen ve­rom, za­po­sta­vio ško­lu i pri­klju­čio se od­re­du, tač­ni­je sku­pi­ni ko­ja je bro­ja­la 15 lju­di i zva­la se "Mu­dža­hi­ro­va gru­pa" po ime­nu vo­đe - af­ga­ni­stan­skog ve­te­ra­na. Ka­že da ne­ma "ora­ha u dže­po­vi­ma" i da mo­že slo­bod­no da go­vo­ri.
- Zlo­či­ne su uglav­nom či­ni­li stran­ci. Znam da su Je­men­ci bi­li naj­go­ri. Sa li­ni­je se vra­ti­la sku­pi­na Je­me­na­ca i od­mah su jed­nog za­ro­blje­ni­ka "od­ra­di­li". Na­stao je ta­jac. Oni su za­kla­li još jed­nog. Po­če­li su odva­ja­ti lju­de po gru­pa­ma i bi­lo je - ka­ko ko ho­će. Or­gi­ja­nje je tra­ja­lo dva da­na. Sve što se de­ša­va­lo na Vo­zu­ći ni­je ni­ka­kva taj­na. Čak su i de­ca iz okol­nih se­la do­la­zi­la da gle­da­ju šta se tu ra­di. Ka­se­te tu za­be­le­že­ne pri­ka­zi­va­ne su re­gru­ti­ma.
Stran­ci ko­ji su do­la­zi­li, pri­se­ća se Ad­nan, bi­li su sa mrač­nom i ne­is­pi­ta­nom pro­šlo­šću. Oni su pri­hva­ti­li islam kao iz­go­vor za zlo­či­nač­ko po­na­ša­nje:
- Gle­dao sam ka­ko čo­vek jed­nom za­ro­blje­ni­ku se­če gla­vu mo­tor­nom te­ste­rom" Ni­sam mo­gao da ve­ru­jem. Taj je čo­vek, pre do­la­ska u BiH, ra­dio u ne­kom re­sto­ra­nu u Mi­la­nu i hva­lio se ka­ko je plju­vao mu­šte­ri­ja­ma u plje­ska­vi­ce.
Me­ša­no­vić se se­ća i 50-tak za­ro­blje­ni­ka, ko­ji su bi­li do­bro na­o­ru­ža­ni, ali su se pre­da­li iako su mo­gli još da se bra­ne. On ka­že da ih pre­ma isla­mu ni­je bi­lo nu­žno po­bi­ti, ali da su to mu­dža­he­di­ni uči­ni­li.

ALI­JA DO­LA­ZIO
- SE­ĆAM se da je ko­man­dant Ar­mi­je BiH Atif Du­da­ko­vić do­la­zio u po­se­tu od­re­du "El mu­dža­hid" - ka­že Ad­nan Me­ša­no­vić. - Do­la­zio je i Ali­ja, ali ja ta­da ni­sam bio tu. Ge­ne­ral Ra­sim De­lić bio je oba­ve­šten o to­me da su voj­ni­ci iz "El mu­dža­hi­da" sklo­ni kri­vič­nim de­li­ma, na­ro­či­to nad za­ro­blje­nim ne­pri­ja­telj­skim ci­vi­li­ma i voj­ni­ci­ma.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (11)

sveto,banja luka

24.02.2006. 21:21

Ne mogu vjerovati da neko objavljuje ovakve neistine.Ovo je netacno.Mi smo bili krvolocni zlikovci, a oni zrtve.

Bole Resavac

25.02.2006. 11:05

Ma klali su i "domaci", u redu kako on "opisuje" sta su radili "mudzhedini", ali svaki pripadnik jedinice "mudzahedina" MORAO JE DA SE DOKAZE DA BI BIO CLAN JEDNE TAKVE!!!!

Rale

25.02.2006. 11:34

Jeste,oni su ubijali i zarobljenike,ali ih nisu mucili jer bi time prekrsili pravilo i nikome ne bi mogli prodavati pricu da su oni najbolji vernici.takodje ne verujem da su ubijali civile.Inace bilo je tu razne bande kao sto je onaj Francuz Dimon koji je bio svjetski trazen kriminalac,a vjeru je mjenjao prema potrebi.Takodje ne mislim da se radi o nekim "ekstremnim muslimanima "jer su oni ekstremni u nekim nevaznim stvarima,a opet osnovne principe ne postuju.

b. k. r.

25.02.2006. 17:23

OVO NIJE NISTA NOVO. SVI ZNAMO DA SU SVE TRI STRANE ZARONILE U KRV DO LAKATA, JEDINO SE SRBIMA SUDI. TREBA PODSECATI STALNO NA ZLOCINE DRUGIH NAD SRBIMA, DA SE NE ZABORAVI. TO RADE JEVREJI SA SVOJIM "HOLOKOSTOM", IAKO JE PROSLO 60 GOD, I AKO JE BILO MNOGO VECIH ZRTAVA NEGO STO SU NJIHOVE. PRAVDA JE SPORA ALI DOSTIZNA. AKO JE MI NE SACEKAMO, SAGLEDACE JE ONI POSLE NAS.

marko

25.02.2006. 18:03

VERUJEM DA STE GLEDALI KAKO KOLJU SRBE ! PITAM SEBE A PITAM I VAS KAKO JE GLEDATI DA KOLJU COVEKA????????????????? PA AKO JE LEPO KOLJITE SE !

Pera

25.02.2006. 19:21

Naravno, Hag se nije zainteresovao za te stravicne zlocine ali je zato bilo neophodno da se "sudi" Seselju, pa tako on sada vec tri godine ceka na sudjenje.

Vladimir

25.02.2006. 20:55

Evo na adresi www.rcp-brcko.com ima slika od ovih fanatika, slikali se sa odsecinim Srpskim glavama,ko ima slabo srce i zivce nek ne gleda!

skorpion

08.04.2006. 00:13

pa dobro malo klali pa sta... polovina tih ljudi danas ima drzavljanstvo bih i zivi u bih ipak su se ti ljudi borili za jedinstvenu bih jer bili su u sastavu "armije bih" braco srbi nemojmo biti tako osjetljivi... ljudi dolazili iz svih krajeva svijeta da nas uce jedinstvu i slozi... napokon smo to uvidjeli pa smo prodali nasu slavnu vojsku republike srpske pa sad imamo OS BIH ili u prevodu ARMIJU BIH .. zada smo pristali i na ukidanje srpske zastave i srpskog grba u rs jer nije u skladu sa "bih ustavom" za 10-tak dana se ukida ime RS jer ni ona kao takva nije u skladu sa "ustavom bih"... za godinu dana odlukom ustavnog suda bih ce sve nadgrobne ploce borcima rs morati biti uklonjene jer velicaju "agresore na bih " dakle ... ostali smo bez vojske i naoruzanja -jedinog garanta srpskog opstanka u bih slijedi policija nacionalna obiljezja su nam zbrisali vec nadam se samo da smo koliko toliko oruzja sakrili inace neka nam je bog na pomoci a rata ce biti sigurno ... to je neminovno srbi su poznati po tome da imaju visoku tacku paljenja znaci treba jos mnogo ponizenja i pritisaka da se desi nad nama da konacno (zivim za taj dan) pukne vise to bure baruta i da ispravimo greske koje smo napravili od kraja rata do danas 1. izdvajanje brckog iz rs rs tablice rs pasos brisanje srpskih gradova ubijanje srpskih boraca od strane sfora i zarobljkavanje i odvodjenje u hag vojska policija grb , zastava, himna.... uskoro isamo ime rs a ovi "heroji belosvetski" su kao nagradu dobili pasos bih koji ujedno treba i nas da bude... BRACO SRBI BUDITE SPREMNI ... ISTORIJA SE PONAVLJA ...

Rade

08.04.2006. 09:34

A nagrada je bosansko drzavljanstvo i kuca u Bocinji ili nekm drugom srpskom selu.