BEOGRAD - Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu kojom je okrivljeni Mladen Obradović zbog izvršenja krivičnog dela rasna i druga diskriminacija osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 meseci i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje pred potpuno izmenjenim većem.

Kako se navodi su današnjem saopštenju Apelacionog suda, po nalazu tog suda prvostepena presuda je doneta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka.

Prvostepeni sud nije pravilnom ocenom izvedenih dokaza na nesumnjiv način utvrdio za koje tačno radnje navedene u optužnom aktu javnog tužilaštva ima dokaza da ih je okrivljeni izvršio, te da svoje zaključivanje o tome jasno i logično objasni dajući razloge o svim bitnim činjenicama, kaže se u saopštenju.

Kako se podseća, Obradović je oglašen krivim jer je od 13. do 20. septembra 2009. kao sekretar Udruženja građana "Otečenstveni pokret - Obraz" širio i predstavljao ideje koje zagovaraju diskriminaciju zasnovanu na ličnom svojstvu - seksualnoj orijentaciji i nasilje protiv lica, pripadnika Organizacije za lezbejska ljudska prava "Labris", Udruženja "Gej strejt aliansa", odnosno pripadnika LGBT populacije (lezbejke, gejevi, biseksualci i transrodne osobe).

Oglašen je krivim, jer je organizovao pisanje grafita preteće i uvredljive sadržine i na svom računaru izrađivao propagandni materijal - oglase, plakate, flajere, nalepnice, javne pozive u vezi sa učesnicima skupa "Parada ponosa".

U svom kalendaru obeležio je plan aktivnosti pod nazivom "delovanje", a koje se odnosi na ispisivanje grafita, izradu nalepnica, prvi proglas, drugi proglas, zvanje novih ljudi, a zatim je u sredstvima javnog informisanja davao izjave preteće i uvredljive sadržine za pripadnike LGBT populacije.

Apalacioni sud navodi da, u konkretnom slučaju, pregledom računara okrivljenog nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na to da je sa predmetnog računara vršeno upućivanje pretnji i poziva na nasilno prekidanje i napad na učesnike skupa "Parada ponosa" 2009. godine.

Ni na računaru nisu pronađeni tragovi koji ukazuju na to da je računar korišćen za izradu oglasa, nalepnica, plakata, javnih poziva i drugo, u vezi sa učesnicima navedene Parade.

Sem toga, prvostepeni sud nijednom rečju u obrazloženju prvostepene presude ne daje razloge o tome na osnovu čega je utvrdio da je upravo Obradović, a ne neko drugi, organizovao pisanje grafita preteće i uvredljive sadržine.

Prvostepeni sud je morao precizirati sadržinu "ideja koje zagovaraju diskriminaciju na ličnom svojstvu - diskriminaciji" budući da je širenje i predstavljanje ideja koja zagovara diskriminaciju - radnja izvršenja krivičnog dela za koje je okrivljeni tereti, pa je reč o bitnom elementu krivičnog dela koji mora izrekom presude biti maksimalno moguće individualizovan.

Zbog navedenih bitnih povreda odredaba krivičnog postupka za sada se ne može ispitati ni činjenični, ni pravni zaključak prvostepenog suda o tome da su se u radnjama Obradovića stekla sva zakonska obeležja krivičnog dela rasna i druga diskriminacija, pa se ukidanje prvostepene presude pokazuje nužnim, navedeno je u saopštenju.