I Viši sud u Beogradu koji je osudio optužene za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona na najstrože kazne, i Apelacioni koji ih je prepolovio, presudili su isto: jeziv zločin je počinjen.
Ipak, kako "Novosti" nezvanično saznaju, skoro doživotne robije huligane je spasla njihova - mladost. Neki od njih su, naime, u vreme kada je stradao Taton, tek postali punoletni. Drugi su bili studenti, a treći tek zasnovali radni odnos. Sve su to olakšavajuće okolnosti koje je Apelacioni sud u Beogradu uzeo u obzir.
- Većina osuđenih su mladi, pa je Apelacioni sud zaključo da se i sa ovako izrečenim kaznama ostvaruje svrha kažnjavanja - kaže izvor našeg lista. - Sudije su imale u vidu pojedinačnu odgovornost svakog od okrivljenih. Razmatrale su da li je njihovo ponašanje u prošlosti bilo društveno opasno, zatim njihovo držanje tokom postupka, lične i porodične prilike. Bitno je naglasiti da je drugostepeni sud u potpunosti potvrdio sve činjenične navode iz provostepene presude.
Iako na svaku presudu postoji žalba, kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da u pravnom sistemu "nešto nije u redu", jer se posle prepolovljenih kazni postavlja pitanje - koje su kazne u redu.

- Moj utisak je da su prvostepene kazne bile predugačke iako se radi o teškom krivičnom delu koje je počinilo više ljudi - kaže Radovanović. - Činjenica da su kazne prepolovljene govori da nešto ne valja u logici pravnog sistema Srbije, jer je nemoguće zamisliti sistem kažnjavanja koji prepolovi kazne. Očekivao sam da će kazne najviše biti smanjene na 20 godina.

Radovanović procenjuje da je bilo grešaka u procesu dokazivanja, što je drugostepeni sud imao u vidu. Ali, ako postoje dokazi da su optuženi uradili to što im se stavlja na teret, onda su za njega kazne od 14 i 15 godina - neprimerene.
I Zoran Ivošević, profesor Pravnog fakuleta Union, više veruje Višem sudu u Beogradu:
- Mislim da je prvostepeni sud reagovao bolje od Apelacionog, ali, nažalost, drugostepeni donosi pravnosnažne odluke - kaže Ivošević. - Mislim da on nije dovoljno ozbiljno ocenio težinu tog krivičnog dela i društvenu opasnost koja može da usledi, kao što je češća pojava nasilja.

JEDAN OD NAJSLOŽENIJIH PREDMETA
Mirjana Piljić, portparol Apelacionog suda, kaže da je slučaj "Taton" jedan od najobimnijih i najsloženijih predmeta u krivičnom odeljenju tog suda.
- Javna sednica održana je krajem oktobra 2011. godine, a nakon toga članovi veća održali su nejavnu sednicu veća u kojoj su doneli odluku o uloženim žalbama - kaže Piljić. - Dužem trajanju nejavne sednice doprinelo je i to što je postupak vođen protiv većeg broja okrivljenih za teška krivična dela, kao i to što je trebalo da se sudije upoznaju sa obimnim dokaznim materijalom, presudom od 360 strana i 24 žalbe.