ODBOR za zaštitu životne sredine Skupštine Srbije prihvatio je amandmane na zakon, kojima se predviđa da Agencija za zaštitu od jonizujućeg zračenja i Javno preduzeće “Nuklearni objekti Srbije” ne budu ukinuti.

Predsednica Odbora Milica Vojić Marković navela je da je Agencija važna za građane Srbije, kao i da preduzeće “Nuklearni objekti” treba da nastavi da postoji zbog bezbednosti od nuklearne opasnosti.

- Smatram da treba da postoji visokoprofesionalno preduzeće koje će se baviti tim pitanjima - rekla je ona.

Markovićeva je dodala da je za Srbiju značajno da postoji profesionalno telo koje će se baviti sigurnošću od nuklearne opasnosti.

Poslanik Zelenih Srbije Ivan Karić je naveo da NOS treba da se ukinu ako se već ukida i Fond za zaštitu životne sredine.