ZAGREB - Po mišljenju građana država nastalih na području bivše Jugoslavije, Hrvati su kulturni, gostoljubivi, vredni, miroljubivi, ali i ispolitizovani, ratoborni, distancirani i i lenji.


Mišljenje komšija o Hrvatima se razlikuje od države do države i najpozitivnije je u Makedoniji, a najnegativnije u Srbiji.


Rezultati istraživanja koje je sproveo profesor Božo Skoko, sa zagrebačkog Fakulteta političkih nauka, ali i nekoliko ranijih anketa, pokazuju ipak da je imidž Hrvatske daleko pozitivniji nego što to smatraju i analitičari i građani te zemlje.


Srbi misle da su Hrvati genocidni, ratoborni, ispolitizovani, ali i kulturni i distancirani.


Zanimljivo je da svi narodi, osim Slovenaca, u značajnijoj meri smatraju kako su Hrvati vredni, a jedino su oni koji su ispitivani u Sloveniji visoko rangirali tezu da su Hrvati lenji.


"Kad se govori o imidžu Hrvatske u susednim državama, on je, s jedne strane, zbir onih posledica koje nam je ostavio rat, života kroz proteklih 70 godina i pogleda na svet, stvorenih na osnovu izveštavanja medija u zadnjih 10 ili 20 godina, kako onih u susednim državama, tako i hrvatskih medija jer se oni dosta prate u regionu", izjavio je Skoko, a prenosi Dojče Vele.


Iako je na prvom mestu asocijacija na ratna zbivanja, sledi isticanje hrvatskih lepota, privredne razvijenosti, dobrih puteva, kulturnog nasleđa i sličnog.


U Srbiji, Hrvatsku ne vide kao model za približavanje evroatlantskim asocijacijama, ali je ta percepcija izražena u Makedoniji i Bosni i Hercegovini.


Po nekim drugim istraživanjima, Hrvati najbolju sliku imaju o Mađarima, Italijanima i Austrijancima, a nešto je lošija slika bila o Slovencima zbog graničnog spora oko Savudrijskog zaliva. Hrvati priznaju Slovencima da su napredniji u privredi i demokratiji.


BiH u Hrvatskoj vide kao na simpatičnu zemlju u kojoj nema stresa, koja je poznata po gastronomiji i humoru. "To pokazuje kako BiH ne gledamo kompleksnije, ne doživljavamo je politički", smatra Skoko.


Hrvati najčešće percipiraju Srbe kao ratoborne, nacionaliste, agresivne i rodoljubne, a Bošnjake kao vrlo religiozne, a onda i gostoljubive, konzervativne, duhovite, tradicionaliste i vesele ljude.


I ovo je istraživanje dobrim delom potvrdilo prethodna u kojima ispitani kao najpozitivniju karakteristiku Hrvata navode da su kulturni. Skoko ističe da se radi o stereotipu koji je prisutan stotinjak godina, kako među intelektualcima, tako i građanima susednih naroda.


"Hrvati su kulturan narod, ali su, navodi se uz taj stereotip, i dosta ispolitizovani, uštogljeni pa i hladni", rekao je Skoko.


Hrvatska je na Istoku percipirana kao razvijena i koja donosi kulturu sa Zapada, ali je pomalo uštogljena prema Balkanu.


Zadnjih decenija na zagrebačkom Fakultetu političkih nauka merila se socijalna distanca, pri čemu je utvrđeno da se ona smanjuje s proticanjem rata i svih konflikata, jer je pre 20, pa i 15 godina bila osobito izražena prema Srbima, ali se zadnjih godina drastično smanjuje. Iako se beleži, u poređenju s nekim drugim evropskim narodima koji su međusobno ratovali, to i nije tako naglašeno.


"Generalno govoreći, Hrvatska dosta blagonaklono gleda na ostatak sveta, a žalosno je što šačica huligana napravi takve incidente, koji prenose sliku na ceo narod", kaže Skoko u komentaru na hukanje i druge incidente fudbalskih navijača zbog učešća crnaca na domaćim ili međunarodnim susretima.