KOMISIJA Ministarstva prosvete i nauke proveriće u sredu šta se dogodilo pre 20 dana u reaktoru u Vinči. Ukoliko utvrde da je bilo nepravilnosti u radu, Javno preduzeće "Nuklearni objekti Srbije" moglo bi da ostane bez licence.

A kako se dogodilo da doza zračenja kraj bazena sa nuklearnim otpadom bude povećana, trebalo bi da utvrđuje inspekcija. Ona, međutim, nikada nije ni formirana. To je trebalo da uradi pređašnje Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, a kasnije Ministarstvo prosvete i nauke. Da bi ispitali ovaj slučaj, koji nije na vreme ni prijavljen nadležnoj Agenciji za zaštitu od jonizujućeg zračenja, Ministarstvo je ad hok formiralo komisiju koju čine stručnjaci sa univerziteta, Instituta "Vinča" i Ministarstva zaštite životne sredine.

Kada komisija završi svoj posao, slučajem "Nuklearni objekti" nastaviće da se bavi Agencija za zaštitu od jonizujućeg zračenja.

BIĆE ISPITANI SVI RADNICI Komisija će pregledati dokumentaciju i intervjuisaćemo radnike o tome šta se dogodilo 19. aprila. Posle toga ćemo napraviti izveštaj da li su poštovane procedure i ljudi izloženi opasnosti - objašnjava predsednik komisije prof. dr Jovan Puzović, sa Fizičkog fakulteta u Beogradu.

- Inspekcija treba da utvrdi u okviru koje aktivnosti je zračenje povećano - kaže za "Novosti" Mirjana Radenković, direktorka Agencije. - Ukoliko je to bila neka operacija za koju je trebalo, a nisu tražili našu saglasnost, onda će snositi posledice.

Ona podseća da je JP NOS probnu licencu za rad i objekte dobilo od Ministartva nauke i da ona ističe 23. maja. U međuvremenu su izgradili hangar 3 za čuvanje radioaktivnog otpada i za njega su u proceduri za dobijanje licence. Za ostale objekte i aktivnosti, međutim, još nisu tražili obnavljanje licenci, bez kojih ne smeju da rade.

A za sporno manipulisanje radioaktivnim izvorima 19. aprila, kada je povećane doze zračenja primilo petoro radnika, direktor JP NOS dr Jagoš Raičević rekao je da nikakva posebna dozvola nije bila potrebna.

Na njegovo pismo ministru Žarku Obradovića, u kome objašnjava da se ništa neuobičajeno nije dogodilo u Vinči, odgovorila je i smenjena direktorka za radijacionu sigurnost Snežana Pavlović, koja je i obavestila ministre o događaju o kome se nedelju dana ćutalo. U razgovoru za "Novosti" ona još jednom potvrđuje da doze zračenja kojima su bile izložene njene kolege jesu bile višestruko povišene i da se svako neplanirano izlaganje tretira kao akcident.

- Nema rutinskih operacija, kako se navodi u Raičevićevom pismu. Ako je reč o radijacionoj, nuklearnoj aktivnosti, uvek treba odobrenje - kaže mr Pavlović. - Sve vreme "rutinskim radnjama" pokušava da prikrije rad bez dozvole Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i to što nisu dobili izveštaj o akcidentu.

Raičević je objasnio i kako je zračenje povećano jer su ispod vode našli radioaktivni izvor za koji se nije znalo da je tu. Snežana Pavlović, međutim, kaže da je taj visokoradioaktivni predmet vađen čak dva puta, iako je već prvi put utvrđeno da je sigurnost ugrožena.