DOK stranke užurbano spremaju predaju lista sa kandidatima i "jure" što bolje mesto na listiću, Republička izborna komisija do tančina je razradila stotinak pravila glasanja u Uputstvu za sprovođenje izbora.

Predstavnici RIK uveli su dežurstva od devet do 20 časova kako bi mogli da odgovore na zahteve svih učesnika izbora.

Gužva će trajati do 20. aprila, kada je poslednji rok za podnošenje lista, mada se očekuje da će većina stranaka to učiniti u narednih nekoliko dana. Mesto broj jedan već je zauzela Demokratska stranka.

Uz svaku izbornu listu predaje se najmanje 10.000 potpisa overenih u sudu. Ovaj posao stranke će najmanje platiti pola miliona dinara, jer overa jednog potpisa košta 50 dinara. Spisak mora da sadrži redni broj kandidata, ime i prezime, zanimanje, prebivalište, adresu, državljanstvo, dokaz da svi kandidati imaju izborno pravo. Spisak mora biti u pismenoj i elektronskoj formi.

Biračko mesto može imati najviše 2.500 glasača, a najmanje 100. Izuzetak može biti napravljen samo zbog nepovoljnog geografskog položaja, pa se u zabačenim mestima može oformiti biračko mesto i sa manje ljudi.

LILA, ŽUTA, ZELENA

GLASAČI će za izjašnjavanje za parlament dobiti listić lila boje, dok će kontrolni zalepljeni na kutiji biti boje kajsije. Vojvođani će glasati na zelenim i žutim papirićima, u zavisnosti da li je u pitanju većinski ili proporcionalni sistem.