CRTANjE i žvrljanje po papiru dok nešto čekate, slušate nezanimljiv razgovor ili telefonirate, donedavno se smatralo znakom loše koncentracije. Ali, najnovija istraživanja dokazuju da to u stvari pomaže u jačanju pažnje i boljem pamćenju tekstova i dugih govora.

Ispitanici koji su nešto šarali po papiru dok su slušali dosadan tekst na telefonskoj sekretarici, zapamtili su 30 odsto više detalja sa poruke u odnosu na ispitanike koji to nisu radili. Naučnici su ispitanicima puštali poruku u trajanju od dva i po minuta koja je uključivala imena mesta i ljudi. Polovina ispitanika imala je papir i olovku, a druga polovina nije. Oni koji su šarali po papiru zapamtili su u proseku 7,6 imena sa poruke, dok su oni koji su samo slušali, zapamtili prosečno 5,8 imena. Kada neko dobije dosadan zadatak, počne da sanjari, misli mu odlutaju i skreću pažnju sa glavnog zadatka, što rezultira smanjenom koncentracijom, tvrde naučnici. Već samo žvrljanje po papiru dovoljno je da osoba „ne odluta“ i ostane usredsređena na ono što sluša.