VLASNICI privatizovanih i preduzeća iz stečaja moći će naredne godine da grade nove objekte na parcelama na kojima imaju pravo korišćenja. Ovo je predlog izmene Zakona o planiranju i izgradnji, koji je Vlada Srbije usvojila na jučerašnjoj sednici i po hitnom postupku uputila u parlament. To znači da konverzija prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu u narednih godinu dana neće biti uslov za dobijanje dozvole za gradnju, čime će se prema mišljenju nadležnih u Ministarstvu građevinarstva otkočiti brojne investicije, čija se vrednost procenjuje na oko dve milijarde evra.

Kako za "Novosti" potvrđuje Aleksandra Petrović, pomoćnik ministra građevinarstva, ovom izmenom zakona ne ukida se konverzija uz naknadu, već se samo omogućava vlasnicima privatizovanih preduzeća da kao korisnici zemljišta mogu da grade. Predlogom izmena zakona menja se samo član 103 stav šest. Dakle, nosilac prava korišćenja može ostvariti pravo na gradnju novih objekata, odnosno dogradnju i rekonstrukciju postojećih u skladu sa namenom zemljišta utvrđenom planskim dokumentom.

Inače, od pokretanja inicijative za ukidanje konverzije proteklo je oko dva meseca. Većina ministara u Vladi Srbije slaže se da taj namet treba ukinuti ili drugačije regulisati. Konverziju nije imala nijedna bivša komunistička zemlja. Najglasniji u osudi je Velimir Ilić, ministar građevinarstva, koji je najavio da konverzija najverovatnije neće biti predviđena novim zakonom o planiranju i izgradnji, koje priprema Ministarstvo. Ipak, naglasio je da za ukidanje konverzije mora da postoji potpuna politička saglasnost.

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda u Beogradu je za tri godine primene Zakona o planiranju i izgradnji urađeno samo dve konverzije uz naknadu, a samo je jedna plaćena.


GUBICI

NA početak gradnje zbog konverzije zemljišta uz naknadu čeka oko sto velikih projekata. Neki investitori su već povukli. Tako je, nedavno, nemački "Bauhaus" odustao od izgradnje svog centra u novobeogradskom Bloku 53. Na konverziju čekaju i "Ikea", "Plaza", "Grad na vodi", hotel "Jugoslavija"...