GRAĐEVINSKA industrija Srbije je pred kolapsom. Proizvođači materijala rade sa svega 30 odsto kapaciteta, a čak 15 fabrika je pred zatvaranjem. Operativa u visokogradnji beleži u ovoj godini pad od 30 odsto u odnosu na isti period lane. Radove na najvećim infrastrukturnim projektima i dalje izvode strane kompanije, a država domaćim neimarima konstantno duguje između 600 miliona i milijardu evra. Isto toliko "teške" su i obaveze samih neimara prema drugim firmama, bankama, državi za poreze i doprinose, rečeno je u utorak u Privrednoj komori Srbije na sastanku Odbora za građevinarstvo.

PKS je predložila Vladi Srbije paket mera za pomoć ovoj privrednoj grani, a najhitnija je reprogramiranje dugovanja. Predlog je da NBS, vlada, građevinari i PKS nađu model da se dugovi reprogramiraju po nižim kamatnim stopama i da se obaveze koja firme imaju prema državi "prebiju". Veliki problem je i dalje neuređeno domaće tržište za građevinsku operativu.

- Veliku nadu neimari su polagali u najvažnije infrastrukturne projekte, pre svega u oblasti niskogradnje - ističe Goran Rodić, sekretar Udruženja građevinara PKS. - Opravdana je, međutim, bojazan građevinske operative da će opet biti angažovani samo kao podizvođači. Pitamo se zašto se zemlja zadužuje da bi zapošljavala strane kompanije, koje iz Srbije odnose profit i reference. Krediti nisu donacije. Domaća operativa, koja puni budžet, stavljena je po strani i radi za glavne izvođače, strance, po minimalnoj ceni. Nadamo se da ćemo sa predstavnicima vlade uskoro imati sastanak, da nađemo rešenje kako Srbija ne bi ostala bez svoje građevinske industrije.