MEĐUNARODNI monetarni fond odložio je reviziju aranžmana iz predostrožnosti sa našom zemljom, smatrajući da nivo zaduženja u budžetu Srbije za 2012. godinu premašuje dogovorene granice.
- Konkretno, emitovanje državnih obveznica i garancija, kao i predviđena primena investicionih projekata u suprotnosti su sa onim što bi bilo u skladu sa programom javnog deficita i ciljnog duga - ističu u Kancelariji MMF.
Međutim, savetnik srpskog premijera Jurij Bajec smatra da će se na razgovorima predstavnika MMF i Vlade, koji će uslediti u februaru, stvari razjasniti, a Srbija dobiti pozitivnu potvrdu prve revizije aranžmana iz predostrožnosti.
- Primedbe MMF ne odnose se na penzije i plate u javnom sektoru, već na visinu investicija u infrastrukturu i državne garancije - kaže Bajec za „Novosti“, naglašavajući da će se u predstojećim razgovorima razmotriti „svaka stavka“ za koju predstavnici MMF misle da bi mogle da dovedu do probijanja okvira planiranog javnog duga.

I PROJEKTI TEMA

Bajec smatra da država nema „prevelik zalogaj“ po ovim pitanjima, i napominje da je budžetom predviđena i dokapitalizacija Komercijalne banke sa sto miliona evra, kako bi država ostala njen većinski vlasnik, zatim izgradnja sistema za navodnjavanje, davanje garancije za ulaganja u gasovod Aleksinac - Novi Pazar, što su sve značajni razvojni projekti.