U SRBIJI se oko 40.000 ljudi bavi sakupljanjem otpada. Četvrtina od ovog broja su deca mlađa od 18.

Prema podacima USAID, čak 75 odsto otpada za reciklažu u Srbiji sakupe ulični sakupljači. Po rečima Šabana Salijevića, predsednika Republičkog sindikata sakupljača sekundarnih sirovina, jedan od njih, prosečno, za dan sakupi oko 200 kilograma papira i kartona, od čega zaradi 500 dinara. Gvožđe, bakar i mesing su skuplji, ali se i teže nalaze.

- Naša država je prestala da uvozi celulozu zahvaljujući sakupljačima. Prošle godine su u budžet uneli 50 miliona evra na ime PDV i ostalih poreza kad su prodali sekundarne sirovine otpadima - kaže Salijević.

DNEVNO RADE 12 SATI, PREĐU 20 KILOMETARA ISTRAŽIVANJE koje je radio Sindikat, uz pomoć nevladinog sektora, pokazalo je da prosečan radni dan jednog sakupljača traje 12 sati i da za to vreme on prepešači 19,7 kilometara. U ovom poslu je 8.000 porodica.

Mada ovo zanimanje ne postoji u šifrarniku Nacionalne službe za zapošljavanje, kako kažu u službi, napravljeni su neki ustupci:

- Zbog potrebe posredovanja, licima koja su radila na ovim poslovima, ili su se osposobljavala za rad na njima, služba je uvela mogućnost da im se ovo iskustvo evidentira. U ovom trenutku evidentirali smo 75 osoba koje su se izjasnile da ubuduće žele da im se posreduje za rad na poslovima sakupljača sekundarnih sirovina.

Osobe koje su već radile ove poslove ili su se javile službi sa željom da im ona nađe posao, mogu da ostvaruju sva prava u skladu sa Zakonom o zapošljavanju, ako im je radni odnos prestao i ako su bila osigurana, odnosno u radnom odnosu najmanje 12 meseci.

Ovo je samo početak uvođenja sakupljača otpada u legalne tokove, što je jedan od velikih projekata koje trenutno u Srbiji finansira USAID, a čiji je nosilac ”Zelena inicijativa”. Po rečima Miloša Đajića iz ”Inicijative”, cilj je da republički Fond za zaštitu životne sredine konstantno odvaja sredstva za organizaciju socijalnih preduzeća i zadruga sakupljača otpada. Tako bi, kaže, ovi ljudi dobili pravo na radni staž, penziju i zdravstveno osiguranje.

Uvođenje u legalne tokove prioritet je i Sindikata sakupljača.

- Moramo da legalizujemo ovo zanimanje jer će, u suprotnom, s ulaskom krupnog kapitala na tržište upravljanja otpadom, svi ljudi ostati bez posla. Već smo počeli razgovore sa državom, a nadamo se i da ćemo imati partnerski odnos sa lokalnim vlastima.