STUDIJA "Doba polaska u školu i kognitivni razvoj" pokazala je da su deca rođena u septembru inteligentnija i naprednija od svojih vršnjaka. Istraživanje polazi od toga da su ovi mališani u prednosti jer su najstariji i najzreliji u razredu, pa su samim tim imali više vremena da razviju znanja i veštine koje su im potrebne u školi.

Studijom je obuhvaćeno više od milion dece, između šest i 15 godina, a oni rođeni u septembru su iz godine u godinu pokazivali najbolje rezultate.

Naučnici su došli do zaključka da je predškolska godina ključna za socijalni, emotivni i kognitivni razvoj deteta jer im pomaže da se što bolje pripreme za školske obaveze.

Septembarska deca su manje vezana za roditelje i sa nestrpljenjem čekaju početak školske godine. Imaju bolje ocene, upisuju prestižnije fakultete, a imaju i manje šanse da razviju delinkventno ponašanje. Treba imati na umu da razvoj inteligencije deteta zavisi od više faktora, između ostalog od uticaja roditelja, kao i socijalnog i ekonomskog statusa.