RAZLIČITI implantati u telu mogu da budu prepreka za pregled magnetnom rezonancom. Metalne proteze često onemogućavaju pravilan snimak, dok stentovi, bajpas i veštačke valvule od savremenih materijala u velikom broju slučajeva ne moraju da budu prepreka za ovu vrstu dijagnostike.

Docent dr Aleksandra Đurić Stefanović, šef odseka digestivne radiologije u Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije, kaže, u intervjuu za "Novosti", da postoje kontraindikacije za magnetnu rezonancu, ali precizna dijagnoza uvek može da se postavi.

- Prepreka u postavljanju dijagnoze magnetnom rezonancom najčešće su veliki metalni implantati u telu, ali ne postoji slučaj kod kojeg je radiološka dijagnostika potpuno onemogućena zbog toga - kaže doc. dr Aleksandra Đurić Stefanović. - Alternativa magnetnoj rezonanci uvek se traži konzilijarno, i to mogu da budu kompjuterizovana tomografija (KT), odnosno skener, ekspertski ultrazvuk i druge metode, u zavisnosti od toga na koju bolest se sumnja.

* Koji implantati onemogućavaju snimanje rezonancom?

- Kod magnetne rezonance prepreka mogu da budu ugrađeni metalni implantati ili delovi metala koje pacijent ima u telu, što je posledica povrede ili ranjavanja. To često onemogućava pregled, snižava kvalitet slike i stvara zamućenje, tzv. artefakte. To su najčešće velike metalne proteze kojima se saniraju prelomi, veštački zglob, kuk, koleno ili rame, koji su prethodnih decenija često bili ugrađivani pacijentima. Što je metal veći, slika je lošija.

* Kada pacijent s veštačkim kukom ili kolenom može da obavi pregled magnetom?

- Poslednjih godina veštački zglob kuka, ramena ili kolena često više nije prepreka za pregled. Razlog je to što se sada oni prave od materijala kao što je titanijum. Ukoliko je reč o starim protezama, kojima se ne zna tačan sastav, postoji mogućnost da sadrže određeni procenat čelika.

* Može li metalna ugradnja da dovede pacijenta u opasnost tokom snimanja?

- Može da dođe do zagrevanja materijala koji nije kompatabilan s magnetnom rezonancom. Pregled se radi pažljivo, stanje pacijenta i stepen zagrevanja se sve vreme prate. Ukoliko se ne vodi računa o tome, može da dođe do oštećenja tkiva i opekotina. Osim toga, ukoliko pacijent u telu ima opiljke, sačmu ili metalne klipseve koji su prethodnih decenija korišćeni tokom neurohirurških intervenicija, jako magnetno polje može da izvuče ceo opiljak iz tela i povredi meka tkiva. To se retko dešava, ali se o tome strogo vodi računa.

* Kako se otkriva da li pacijent ima ostatke metala pre pregleda magnetom?

- Ukoliko pacijent sumnja da ima ostatke metala u telu, imao je povrede u detinjstvu ili je nekada bio ranjavan, uvek se rade rendgenski snimci iz predostrožnosti. Ako ostaci metala postoje, odustaje se od magnetne rezonance i radiolog procenjuje da li će kao metodu dijagnostike koristiti skener, ultrazvuk ili rendgen, u zavisnosti o oboljenja.

I NA DALjINU SE PRATI ZAGREVANjE * Da li je implantat u jednom delu tela prepreka za snimanje drugog dela? - Ne. Ukoliko metalni implantat nije u zoni snimanja, kod skenera nema nikakve prepreke i neće biti zamućenja slike. Ukoliko takav implantat nije izričito zabranjen u magnetnoj rezonaci i radi se regija koja je udaljena, neće biti tehničkih problema, ali se takođe mora pratiti stepen zagrevanja.

* Kod skenera nema takvih opasnosti?

- Skenerom može da se obavi svaki pregled, čak i da se unese metalni aparat za monitoring disanja, što pri pregledu magnetnom nije dozvoljeno. Postoji rizik od zamućenja slike, ali to za pacijenta nije opasno.

* Može li pacijent sa pejsmejkerom da bude pregledan magnetnom rezonancom?

- Većina pejsmejkera jeste prepreka za snimanje magnetnom rezonancom. Izuzetak su najnoviji tipovi, koji se ugrađuju poslednjih nekoliko godina. Oni mogu da se isključe ili stave na minimalni režim rada u saradnji sa kardiologom, koji sve vreme mora da bude prisutan. Ako ovakav pregled nije moguć ili ne uspe, za srčana oboljenja alternativa je ekspertski kardiološki ultrazvuk, dok je za pregled grudnog koša najpouzdanija KT dijagnostika.

* Da li su bajpas i stent prepreka za magnet?

- Stent je sitan i ponekad može da dovede do zamućenja slike. Ukoliko je metalni, može da bude problem kod dijagnostike krvnih sudova, dok u drugim slučajevima ne mora da bude prepreka. Kod bajpasa, takođe su problem metalne strukture koje su se nekada koristile za fiksaciju grudne kosti posle kardioloških operacija. Pregled se kod ovakvih pacijenata radi oprezno, zbog zagrevanja i artefakta, ali nije neizvodljiv. Poslednjih godina postoji atest proizvođača za svaki metalni materijal koji se ugrađuje u telo pacijenta, u kom je precizno navedeno da li je i pod kojim uslovima dozvoljeno snimanje magnetnom rezonancom.

* Šta je sa pacijentima sa ugrađenim srčanim valvulama?

- Biološke valvule nisu kontraindikacija, dok se za metalne, veštačke valvule uvek strogo prate uputstva koja je odredio proizvođač. U velikom broju slučajeva neće biti prepreka.

* Da li su i plombe u zubima nekada problematične?

- Plombe nisu rizične za pacijenta, ali ukoliko se snimaju lobanja i vrat, mogu da daju zamućenu sluku. To se retko dešava, jer se kod pregleda glave uvek gleda da vilica ne bude u regiji skeniranja, osim ukoliko to nije neophodno.