BOL u duši, opsesivno pranje ruku i nameštanje stvari, zavisnost od droga, ali i šizofrenija uskoro će se i kod nas lečiti ne samo lekovima, već i hirurški. Minimalno presecanje određenih delova mozga ili njihova stimulacija, mogu trajno da izleče pacijenta ili bar da mu radikalno poboljšaju stanje.

U intervjuu za "Novosti" profesor dr Branislav Filipović, psihijatar i upravnik Instituta za anatomiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, kaže da je psihohirurgija, koja se usavršava još od polovine prošlog veka, a najpoznatiji centri za ovu granu medicine su u Švedskoj i Americi, spas za pacijente koji ne reaguju na primenu lekova:

- Od deset do 30 odsto obolelih od depresije, šizofrenije, opsesivno-kompulsivnog poremećaja i zavisnici od narkotika, ne reaguje na lekove, i svi oni su potencijalni kandidati za hirurško lečenje.

* Kada će psihohirurgija početi da se primenjuju na našim klinikama?

- Psihohirurgija je grana neurohirurgije, tako da će se ona raditi samo na neurohirurškim klinikama. Planiramo da organizujemo kurs za naše stručnjake, sa istaknutim imenima u ovoj oblasti medicine, sa kojima će biti u mogućnosti da urade prve intervencije. Uveren sam da će posle toga naši neurohirurzi moći samostalno da operišu, jer mi u oblasti hirurgije imamo vrhunske stručnjake koji uživaju svetski ugled.

SKUPO, ALI ISPLATIVO * S obziroma na dijagnostiku, hiruršku opremu i veliki broj stručnjaka koje angažuje da li je psihohirurgija skupa metoda lečenja? - Jeste, veoma skupa, ali je isplativa na duži rok, jer se uzalud ne troše lekovi, a pacijentu se obezbeđuje stabilno zdravstveno stanje.

* Sa kojim stručnjacima će sarađivati naši neurohirurzi?

- Krajem juna bio sam na Kongresu kliničke anatomije i Simpozijumu kliničke i primenjene anatomije u Madridu, gdu smo učvrstili postojeće kontakte sa najuglednijim i najiskusnijim psihohirurzima, koji će nam pomoći da uvedemo psihohirurgiju.

* Da li psihohirurgija podrazumeva otvaranje lobanje pacijenta?

- Ne, ne otvara se lobanja, već se do mozga dolazi kroz minimalne otvore na njoj i kroz te otvore se radi intervencija. Hirurg preseca određene moždane strukture ili pacijentu stavlja elektrode, kroz koje se plasiraju radiofrekventni talasi, koji imaju za cilj da preseku ili stimulišu, odnosno da podstaknu rad određenog dela mozga.

* Na osnovu čega se dolazi do zaključka da li pacijentu treba da se stimuliše ili onesposobi deo mozga?

- Psihohirurška operacija zahteva besprekornu pripremu pacijenta. Čak i minimalna nepreciznost tokom intervencije može trajno da ga onesposobi, ili da bude fatalna. Dakle, sve odluke o lečenju donose se konzilijarno i u njima učestvuju psihijatar, neurolog, neuroanatom, neurohirurg i neuroradiolog. Drugi bitan korak je funkcionalno snimanje magnetnom rezonancom. Pacijentu se zadaju određeni zadaci i snimaju se reakcije mozga tokom njihovog izvođenja. Na osnovu reakcija mozga, lekari zaključuju koju vrstu intervencije bi trebalo da urade.

* Kako se psihohirurgijom leči depresija?

- U tretiranju depresije najčešće se radi cingulotomija, odnosono presecanje cingulum vlakana u mozgu. Ova vlakna povezuju limbičke strukture mozga, koje kontrolišu privremenu memoriju i povezuju ih sa osećanjima.

* Koliko je psihohirurgija uspešna?

- Najbolje rezultate do sada su pokazali radiofrekventni talasi, znači stimulisanje mozga. Što se drugih metoda tiče, one su takođe dobre i kod najvećeg broja pacijenata dovode do poboljšanja. Nekada, do te mere da lekovi nisu potrebni, a češće rezultat je takav da lekovi bolje deluju i pacijent postiže trajno stabilno stanje.

* Svaka operacija može da se iskomplikuje, da li i u psihohirurgiji može da dođe do neželjenih posledica?

- Trajnih povreda u smislu invalidnosti u psihohirurgiji nema, ali ima neželjenih efekata. Dešava se da pacijenti posle intervencije ne mogu da kontrolišu mokrenje, stolicu, da imaju pojačan apetit. Isto tako posledica može da bude i pojava letargije, apatičnosti i uopšte slabije rekacije na okruženje. Zato je u psihohirurgiji neophodno besprekorno poznavanje anatomije mozga i svih njegovih funkcija.