Srećan sam da sam u svojoj 85. doživeo ovakvu organizaciju, koju sam mogao samo da priželjkujem. Osoblje na visini zadatka, ljubaznost iskazana na najbolji način. Hvala svima i da ste srećni!" "Veoma sam impresionirana prijatnom i brzom intervencijom. Iako mi je rečeno da se dugo čeka, ja sam za 10 minuta završila. Sve pohvale!" "Profesionalno, ljubazno osoblje, dobra organizacija, manje čekanja. Oduševljena sam ovim novim izgledom laboratorije. Sve pohvale za medicinsko osoblje". "Imam 77 godina. U ovako svetski organizovanu laboratoriju ne bi mi bilo teško da svakog dana dolazim, iako stanujem prilično daleko". "Svaka čast mozgu koji je ovo smislio. Nema više gužve i čekanja do besvesti." "Molim sve nadležne, uredite celo zdravstvo na ovaj način!" "Sve pohvale za organizaciju, brzinu i efikasnost laboratorijske službe! Da i kod nas nešto funkcioniše kako treba. Bravo!" "Svaka čast za organizaciju. Više sam čekala na gradski autobus nego kod vas. Mnogo mi je drago da se i kod nas može ovako nešto videti."

Ovo je samo deo poruka u podebeloj knjizi utisaka koje su ostavili pacijenti Centra za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije. Zbog načina kako ova laboratorija radi i tehnologije koju primenjuje privukla je i našu pažnju. Zdravstvo, a i šira javnost njome može da se podiči, jer spada u šest najmodernije opremljenih laboratorija u Evropi, kao i van kontinenta. Sličnu opremu još ima po jedna laboratorija u Velikoj Britaniji, Izraelu, Nemačkoj, Belgiji i Italiji.

Ističući da Centar godišnje ostvari 13 miliona usluga, među kojima su i najsloženiji dijagnostički postupci, specifične analize i metode, kao i nove tehnologije prema preporukama međunarodnih stručnih udruženja, biohemičar docent dr Sanja Stanković, direktor ove ustanove, kaže:

- Centar za medicinsku biohemiju, kontinuirano, tokom 24 sata, pruža usluge neophodne za medicinsko-biohemijsku dijagnostiku hitnih stanja vezanih za internističku, ginekološku, urološku, neurološku i neurohiruršku patologiju. Medicinsko-biohemijska dijagnostika odnosi se i na hitna stanja usled trauma, gde se analiziraju različite vrste biološkog materijala, krv, urin, likvor, pleuralni punktat... Usluge nisu usmerene samo za potrebe klinika KCS, već se pružaju i ambulantnim pacijentima kao i svim hitnim pacijentima iz cele Srbije.

* Po čemu je specifična vaša laboratorija?

- Naša laboratorija poseduje analizatore poslednje generacije koji su povezani pokretnom trakom kojom se kreću uzorci. Zapravo, kompletan proces rada od uzorkovanja krvi u laboratoriji do izdavanja rezultata, u potpunosti je automatizovan. Kada se pacijentu izvadi krv, taj uzorak se obeležava jedinstvenim bar-kodom i prenosi do automatizovanog sistema. Nakon automatske pripreme uzoraka, sistem sam skida zapušač sa epruvete, a one dalje nastavljaju put po traci do odgovarajućih analizatora na kojima se analiziraju traženi parametri. Dobijeni rezultati se automatski direktno "povlače" u laboratorijski informacioni sistem.

* Šta se potom dešava?

- Tu visokoedukovani kadar proverava rezultate, a po završenom analiziranju epruvete se automatski zatvaraju. Tako zatvorene, robot ih skladišti u frižider, kapaciteta 15.000 uzoraka, raspoređenih na 20 spratova. Ako se pojavi potreba za ponavljanje pojedinih analiza ili lekari imaju dodatne zahteve, uzorak se "poziva" iz frižidera, na ponovnu obradu. Na taj način omogućena je ekspresna analiza i rezultat, a pacijent je pošteđen ponovnog ubadanja iglom.

* Koje su još uočljive prednosti laboratorijske automatizacije?

- Ovakav sistem omogućava da se za kraće vreme obradi veći broj uzoraka i brže izdaju rezultati, poveća kvalitet pružene usluge a smanji mogućnost greške. Nadam se i da smo, sa laboratorijskom automtizacijom, gužve u čekaonici zauvek ostavili iza nas. Više nema dugotrajnog čekanja na vađenje krvi. Ispred ulaza u laboratoriju nalazi se korisnički pult na kojem se izdaju redni brojevi pacijentima. Prednost, naravno, uvek imaju hitni slučajevi, trudnice i transplantirani pacijenti. Na kontrolnoj tabli pacijent prati svoj broj, a kada se pojavi prilazi određenom šalteru na kom predaje dokumentaciju neophodnu za prijem u laboratoriju. Tu dobija odgovarajuće bar-kodirane nalepnice koje predaje u kabini za vađenje krvi, kojima se označavaju uzorci njegovog biološkog materijala. Zahvaljujući dobro obučenom osoblju, velikom broju šaltera i kabina za vađenje krvi, u toku jednog sata primimo oko 200 pacijenata.

* Šta vas još razlikuje od drugih laboratorija?

- Moram reći da su naši zaposleni već godinama među najzadovoljnijim u KCS. Oni i ne pomišljaju o odlasku odavde. Renoviranjem laboratorija doprineli smo boljim uslovima u radnoj sredini, boljoj higijeni, boljoj zaštiti na radu zaposlenih i minimalnom kontaktu sa biološkim materijalom. Centar organizuje kontinuirane edukacije. Ponosni smo na naše besplatne interne edukacije, kojih je godišnje oko 15, ali i na međunarodne kongrese i simpozijume koje mi organizujemo.

VAŽNOST REZULTATA

Tačan i precizan laboratorijski izveštaj je vrlo važan jer pomaže lekaru u uspostavljanju dijagnoze, izboru terapije, praćenju terapije, ali i u prognostičkom smislu bolesti. Stručne analize pokazuju da se rezultati laboratorijskih analiza koriste u više od 70 odsto kliničkih odluka, da više od 70 odsto medicinskih odluka u kritičnim stanjima zavisi od laboratorijskih podataka, ali i da laboratorijski rezultati pomažu u 70 odsto postavljenih dijagnoza. Pritom, treba uzeti u obzir da se važnost laboratorijske dijagnostike razlikuje od jedne do druge oblasti medicine - ističe ovaj stručnjak.

BIOLOŠKA TERAPIJA

- Centar za medicinsku biohemiju se trudi da prati savremene svetske trendove u ovoj oblasti i bude inovativan. U tom smislu, sredinom prošle godine postali smo jedina laboratorija u zemlji u kojoj se centralizovano određuje koncentracija bioloških lekova i odgovarajućih antitela. Ova određivanja su neophodna za optimizaciju biološke terapije kod pacijenata sa zapaljenskim bolestima creva, kao što je Kronova bolest i ulcerozni kolitis. Pokazalo se da je biološka terapija kod ovih bolesti do sada najdelotvorniji vid lečenja. A u fazi uvođenja je još nekoliko novih značajnih metoda za poboljšanje lečenja - kaže dr Stanković.

PROFESIONALNI I DISCIPLINOVANI

Pacijenti i lekari nisu uvek u prilici da biraju laboratoriju, a pogrešno urađene laboratorijske analize su štetne i skupe, kako za pacijente, tako i za osiguravajuća društva i fondove. Nama je stručna kompetentnost vrlo važna, a potvrđuje se od nezavisne organizacije prema opšteprihvaćenim standardima. Prema zahtevima određenih ISO standarda, Centar je u obavezi da redovno sprovodi postupke za praćenje kvaliteta rezultata ispitivanja. Svakodnevno sprovodimo unutrašnju kontrolu kvaliteta, odnosno analiziramo komercijalne kontrolne uzorke i poredimo dobijene vrednosti sa očekivanim vrednostima za taj kontrolni materijal, definisan prema kontrolnim pravilima. Uključeni smo i u sve druge programe kontrole radi potvrde kvaliteta rada, a samim tim i verodostojnosti rezultata koji se izdaju pacijentima - naglašava naša sagovornica.