U želji da pomognu osobama koje hrču, kao i onima koje su pored hrkača, stručnjaci uporno nude nove načine da se ova neprijatna pojava zaustavi. Predlažu i određene vežbe tokom kojih se izgovaraju pojedini glasovi, savija jezik, peva, koristi slamka. Vežbe treba da ojačaju oslabljene mišiće u gornjem respiratornom traktu. Sa vežbama se počinje postupno, a onda se tokom vremena intenziviraju, tako da postanu nesvesna reakcija.

Vežbe jezikom podrazumevaju glasno izgovaranje samoglasnika a, e, i, o, tri minuta, nekoliko puta u toku dana. U drugoj vežbi treba zatvoriti usta i napućiti usne u trajanju od 30 sekundi. Zatim udahnuti duboko kroz napućene usne, kao da se uvlači vazduh kroz slamku. Usne se stisnu, a potom se izdahne na nos. Ova vežba treba da traje pet sekundi i da se ponavlja pet puta u toku dana.

U sledećoj vežbi usta se drže otvorena 30 sekundi sa pomerenom vilicom udesno, a zatim u levu stranu. Vežba se ponavlja više puta u toku dana. I svakodnevno pevušenje u trajanju od 20 minuta takođe može da umanji stepen hrkanja ili da ga potpuno eliminiše.