PACIJENTI kojima će se ubuduće raditi venski baj-pas na srcu, u Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", biće podvrgnuti novoj no touch (bez dodira) hirurškoj tehnici.

Ovu tehniku je hirurzima "Dedinja" nedavno praktično pokazao profesor dr Domingos Ramos de Souza sa klinike "Orebro" u Švedskoj, koji u intervjuu za "Novosti kaže:

- Cilj no touch metode je da se vena safena, koja se uzima sa noge pacijenta i njom se premošćava problem na krvnim sudovima srca, ne ošteti.

* Zašto je bitno da se vena safena ne ošteti tokom operacije?

- Zato što je najčešći uzrok za brzo propadanje venskog baj-pasa ili grafta trauma, koju je taj krvni sud pretrpeo tokom uzimanja. Kada dođe do oštećenja venskog zida, dakle zbog načina na koji se on uzima, pacijent će vrlo brzo imati potrebu za novom intervencijom. Istraživanja su pokazala venski graft, kada se uradi standardnom procedurom, kod svega oko 50 odsto pacijenata traje od pet do 10 godina. Kada se uradi no touch metodom, on bude skoro decenijsko rešenje kod više od 90 odsto pacijenata, što je vrlo značajna razlika.

* Kako se uzima vena safena, a da je uopšte ne dodirujete?

- U standardnoj proceduri vena safena se uzima sa noge tako što se sa nje skida okolno tkivo, zatim se produvava tečnošću i potom ugrađuje u srce. U tehnici "bez dodira" ili no touch, koju sam razvio, venu safenu sa noge uzimam zajedno sa okolnim tkivom i razduvavam je tek kada je ugradim u srce. Znači nijednog trenutka vena nije dodirnuta hirurškim instrumentima, a to u ogromnoj meri sprečava oštećenje njenog zida.

* U čemu je još prednost ove metode?

- Ona donosi dobrobit milionima ljudi širom sveta. Venski baj-pas na srcu je najčešća operacija u hirurgiji uopšte. Takođe, kada se venski baj-pas uradi dobro, smanjuje se potreba za ponovnom intervencijom, što umnogome štedi novac, a značajno je za pacijenta i za njegovu komfornost. Zato bi svi oni centri u svetu koji još ne primenjuju ovu hiruršku tehniku, trebalo da je uvedu, jer način na koji se vena safena uzima određuje i dužinu njenog trajanja.

* Da li se no touch tehnika primenjuje i kod arterijskog baj-pasa?

- Arterijski baj-pas ili graft uzima se od grudne arterije koja se naziva mamarija. Kod njega je ova tehnika suvišna, jer je arterijski graft superiorniji i dugotrajniji u odnosu na venski.


TRI DECENIJE ISKUSTVA

* Koliko dugo primenjujete ovu metodu uzimanja vene safene?

- Tehnika je prvi put nastala početkom 90-ih godina prošlog veka i od tada smo uradli mnoge studije i ispitivanja, koji su potvrdili njenu efikasnost. Žao mi je da ni posle tri decenije predanog rada nisu svi hirurški centri u svetu uveli ovu metodu.