OBELEŽAVAJUĆI Svetski dan gradova, Unesko je u četrvrtak uvrstio Vranje, kao novog člana Mreže kreativnih gradova za oblast muzike. Mreža trenutno okuplja 246 grada koji, pored muzike, razvijaju kreativnost u starim zanatima i narodnoj umetnosti, dizajnu, filmu, književnosti, digitalnoj umetnosti i gastronomiji.

Pročitajte još - Kalemegdan se sprema za Unesko

Proslava Svetskog dana gradova bila je prilika i za "urbane dijaloge", kao i za prezentovanje gradova koji koriste inovativne digitalne tehnologije u životnom okruženju. Kao deo Uneskove Mreže, koja predstavlja laboratoriju ideja, Grad Vranje doprineće projektima koji uključuju žene, mlade i ugrožene grupe.